Lääketieteen opiskelijoiden ja orientoivan vaiheen lääkärien vaikea saada käytännön palvelua kokoon

Sijaisuuksien väheneminen sekä lääkärien heikentynyt työtilanne yleensäkin hidastavat lääketieteen opiskelijoiden valmistumista ja pääsyä lääkärinammattiin. Kesätyöpaikkoja oli viime kesänä selvästi aikaisempaa vaikeampi saada. Kun kunnat ovat säästösyistä jäädyttäneet lääketieteellisten tiedekuntien amanuenssuureja, opiskelijoiden on tarvitsemaansa käytännön koulutusta varten kilpailtava valmiiden lääkärien kanssa vähistä sijaisuuksista. Vuoden mittainen orientoiva vaihe venyy samasta syystä, joten vastavalmistuneet lisensiaatit saavat nykyään odottaa epämääräisen ajan oikeutta itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja täyttä palkkaa.

Riitta Luhtala

Pääsopimus syntyi: Lääkäreille tulossa oma sopimus

Lääkärit ovat viimein saamassa pitkään tavoittelemansa oman sopimuksen. Asiasta sovittiin tammikuussa syntyneen uuden kunnallisen alan pääsopimuksen yhteydessä. Oma sopimusoikeus merkitsee, että Lääkäriliitto voi suoraan neuvotella lääkärien palkkauksen kehittämisestä sekä muista palvelussuhteiden ehdoista kunnallisen työnantajan kanssa. Marraskuun -93 alusta voimaan tulevaan lääkärisopimukseen kuuluvat myös hammaslääkärit ja eläinlääkärit.

In memoriam Reijo Harto Antamo Holmström 5.12.1931 - 23.11.1992

Reijo oli koulumme Norssin rehtorin pojista keskimmäinen. Tunsimme toisemme jo siltä ajalta, mutta ystävyytemme punoutui lääkäriksivalmistumisen jälkeen, kun olimme psykoanalyyttisessä koulutuksessa Tukholmassa joitakin vuosia. Siellä perheemme muodostivat suomalaissiirtokunnan lähiöslummin kirjossa. Palasimme yhteisessä muuttokuormassa Helsinkiin vuonna 1965. Reijo asettui Lapinlahteen, kokeneena kliinikkona ja valmiina psykoanalyytikkona hän oli tervetullutta apulaislääkäriainesta siirtyen pian senioriksi. Hän aloitti ylioppilaiden mielenterveystutkimuksensa ja väitteli vuonna 1972 mielenterveydestä. Tiemme sivusivat jälleen, kun hoidimme kumpikin virkaa Oulussa, Reijo Helsingistä, minä Vaasasta matkasaarnaajana. Oululaisia meistä ei kuitenkaan tullut, muutin Turkuun, ja Reijo nimitettiin tänne psykiatrian apulaisprofessoriksi vuonna 1977. Hän ehti tehdä täällä 15 vuoden rupeaman psykoanalyyttisenä kouluttajana, akateemisenakin opetusalanaan psykoterapia. Reijo oli älykäs ja lukenut ammattimies. Hän pysyi sitkeästi asettamissaan päämäärissä, sitä kuvannee vuosikymmenien yli ulottunut seurantatutkimus. Hän oli jo kouluajoilta innokas ornitologi kantaen varhain huolta ekokatastrofien uhkasta. Viime vuosina hän yhdisti luonnonrakkautensa ja psykoanalyyttisen näkökulman tutkielmaansa kädellisten psykologiasta, jonka saama positiivinen kansainvälinen vastaanotto ilahdutti häntä suuresti. Viime juhannuksena Reijo sai tiedon keuhkokarsinoomastaan, jo metastasoituneessa vaiheessa. Hän piti aluksi asian pienessä piirissä taatakseen rauhan käsitellä potilaittensa kanssa kysymystä psykoanalyytikon lähestyvästä kuolemasta. Hän olisi mielellään jatkanut työtään viime hetkiin, mutta voimakas uupumus valtasi hänet viimeisinä viikkoina kietoen lopuksi armeliaa-seen koomaan. Kollegat, oppilaat ja potilaat, kaikki me muistamme häntä ihailulla yhtyen hänen leskensä Tuulan, lasten ja lapsenlasten suruun. Sit tibi terra levis.

Keskusteluryhmä: Lääkärin alkoholiongelma Omasta alkoholiongelmastaan kärsiville tai sitä epäileville lääkäreille järjestetään keskustelutilaisuuksia joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 13.00 Helsingissä osoitteessa Mäkelänkatu 2 A, 8. kerros.

Keskustelua alustaa omasta alkoholiongelmastaan toipunut lääkäri. Keskusteluryhmä on suljettu ja ehdottoman luottamuksellinen. Osanottajien nimettömyyttä suojellaan. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita myös hammaslääkärit ja eläinlääkärit.

Nimityksiä

Turun keskusvankilan vankilapsykiatrin virkaan LL Jukka Ryyppö 1.1.93 lähtien (hakijoita 2). Reumasäätiön sairaalan ortopedian osaston apulaislääkärin toimeen LL Risto Nikku 1.12.1992 (hakijoita 12). Työterveyslaitoksen työlääketieteen osaston kolmeen apulaislääkärin määräaikaiseen koulutustoimeen LL Timo Leino 1.11.92 lähtien, LL Kari Hyyrynen 1.11.92 lähtien ja LL Visa Kervinen 1.12.92 lähtien (hakijoita yht. 29). Turun yliopistollisen keskussairaalan apulaislääkärin (kliininen fysiologia) virkaan keskuslaboratorion kliinisen fysiologian yksikköön LL Maija Mäki 1.1.93 lähtien (hakijoita 6), sädetutkimusyksikön kahteen apulaislääkärin virkaan LL Leo Korsoff ja LL Jari Vainio molemmat 1.12.92 lähtien (hakijoita 14), silmätautien klinikan apulaislääkärin virkaan LL (väit.) Olli Arjamaa 1.12.92 lähtien (hakijoita 15), erikoislääkärin (lastenkir.) virkaan lastenklinikan lastenkirurgiseen yksikköön LL Mikko Reunanen 1.1.93 lähtien (hakijoita 2), apulaislääkärin (gastroenterologia) virkaan kirurgian klinikkaan LL Arto Rantala 7.12.92 lähtien (hakijoita 3) ja korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan apulaislääkärin virkaan LL Päivi Kosonen 1.12.92 lähtien (hakijoita 16). Hesperian sairaalan kahteen apulaislääkärin virkaan LL Jukka-Pekka Puutio ja LL Hannele Heilä molemmat 1.1.93 lähtien (hakijoita 12). Selkämeren aluesairaalan ylilääkärin virkaan (lastentaudit) lastentautien erikoislääkäri Milkka Aunio (hakijoita 2). Porvoon sairaalan ylilääkärin virkaan (anestesia) LL Johan Bauer 1.3.93 lähtien (hakijoita 5) ja ylilääkärin virkaan (psykiatria) LL Martina Nordström-Lang (hakijoita 8). Kuopion yliopistollisen sairaalan johtajalääkärin virkaan (hallintokeskus) dos. Viljo Rissanen 1.1.93 lähtien (hakijoita 2), osastonylilääkärin (gastroenterologia) virkaan (kir.klinikka) dos. Matti Pääkkönen 1.1.93 lähtien (hakijoita 3), erikoislääkärin virkaan (silmät.klinikka, karsastuspoliklinikka) LL Raija Voutilainen 1.2.93 lähtien (hakijoita 2) ja osastonlääkärin virkaan (psykiatrian klinikka) LL Jaana Föhr 1.1.93 lähtien. Oulun yliopistollisen keskussairaalan apulaislääkärin virkaan (neurokir.klinikka) LL Juha Sajanti 1.12.92 lähtien (hakijoita 6). Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kl, Pohjoinen osavastuualue, Härmän sairaalan osastonlääkärin virkaan (sisät.tulosyksikkö) LL Seppo E. Rimpelä 1.11.92 lähtien. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kl, Länsi-Pohjan keskussairaalan kirurgian vastuualueen erikoislääkärin (ortopedi) virkaan LL Reeta Willig 1.11.92 lähtien (hakijoita 3) ja apulaislääkärin virkaan LL Ansa Kilponen 1.11.92 lähtien (hakijoita 10). Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kl,.Tikkamäen sairaalan/Keskussairaalan erikoislääkärin virkaan (yleissairaalapsyk.poliklinikka) LL Pirjo Kettunen 1.1.93 lähtien. Valkeakosken terveys- ja ympäristökeskuksen terveyskeskuslääkärin virkaan LL Merja Hanski (hakijoita 55) ja terveyskeskuslääkärin viran määräaikaiseen sijaisuuteen LL Merja Nurmi 1.1.93 lähtien (hakijoita 43). Tasavallan Presidentti on nimittänyt kutsusta professori Matti Vapalahden Kuopion yliopiston neurokirurgian professorin virkaan 1.12.92 lähtien. Tasavallan Presidentti on nimittänyt Kuopion yliopiston anatomian professoriksi apulaisprofessori Heikki Helmisen 1.12.92 lähtien. LKT Timo Klaukka on nimitetty Kuopion yliopiston lääke-epidemiologian dosentiksi 1.12.92 lähtien.

Lääkäriliitto huolestunut lääkärien terveydestä: Luottamuslääkärijärjestelmä suunnitteilla

Useat selvitykset osoittavat, että lääkärien kynnys hakea apua sairauksiinsa ja ongelmiinsa on suurempi kuin muulla väestöllä. Lääkärien omat sairaudet jäävät usein hoitamatta eivätkä he jää hevin sairauslomalle. Lääkäriliiton hallituksen asettama työterveyshuollon asiantuntijoista koostunut työryhmä suosittelee erityisen luottamuslääkärijärjestelmän perustamista lääkäreille. Terveytensä ja työkykyisyytensä säilyttämiseksi lääkäreitä tulisi myös kannustaa käyttämään tavanomaisia terveyspalveluja nykyistä herkemmin.

Laillistetut lääkärit

25.11.1992 Ulf-Jörgen Bäck, Jari Pekka Havela, Erkki Antero Klemetti, Ilona Inkeri Koski, Marko Tapani Lamminen, Paula Katariina Narkilahti, Tiina Päivikki Pellonpää, Paavo Tapio Pentikäinen, Merja Irina Piispanen, Vappu Marianna Rantalaiho, Virpi Marjaleena Rauta, Katja Sarianna Salmela, Jari Sakari Toivanen, Thomas Jaakko Yli-Suomu 30.11.1992 Minna Kaisa Johanna Juvonen, Timo Markus Kyyrönen, Jari Jukka Tapani Mäkinen, Eija Anneli Piippo-Savolainen.

Erikoislääkärin oikeudet

9.11.1992 Raija Anneli Juvonen, korva-, nenä- ja kurkkutaudit 20.11.1992 Kari Jarmo Juhani Järvikallio, fysiatria; Päivi Maija Marketta Kataja, työterveyshuolto; Jyrki Tapio Mikkola, korva-, nenä- ja kurkkutaudit 23.11.1992 Tuula Birgit Kiviranta, lastenneurologia; Hilkka Marjatta Pohja, neurologia; Reija Riitta Pukara, yleislääketiede; Tarja Sinikka Salkojärvi, yleislääketiede 24.11.1992 Juha Ossi Antero Koivu, psykiatria; Reetta Kaarina Kälviäinen, neurologia 26.11.1992 Hannele Tuulikki Heikkilä, yleislääketiede; Teija Tellervo Lindberg, psykiatria; Markku Johannes Felix Linden, kirurgia 27.11.1992 Jouko Juhani Mattila, silmätaudit; Timo Martti Olavi Siitonen, sisätaudit 30.11.1992 Tuomo Vilho Pääkkönen, hallinnon pätevyys; Taira Juudit Katriina Viitasalo, työterveyshuolto.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030