Akava toimiin vastavalmistuneiden työllisyystilanteen parantamiseksi

Akava on julkistanut oman toimintaohjelmansa vastavalmistuneiden työllisyystilanteen parantamiseksi. Akava vaatii lisää harkinnanvaraista työllistämistukea julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä työvoimakoulutuksen suuntaamista siten, että nuoria akateemisia voitaisiin valmentaa mm. yritystoimintaan. Opiskelijamäärät tulee tarkistaa muuttuneiden työmarkkinoiden mukaisesti. Lisäksi Akava vaatii opintolainojen takaisinmaksuajan pidentämistä ja vastavalmistuneiden työttömyysturvan parantamista.

Marit Henriksson

Professori Eero Ikkalan avauspuhe: Valtuuskunnan näkymiä 15 vuoden takaa

Avasin ensimmäisen kerran valtuuskunnan kokouksen kauniina kevätpäivänä toukokuussa 1977. Aloitin puheenvuoroni näin: "Tämä valtuuskunta aloittaa työskentelynsä erinomaisissa ulkonaisissa olosuhteissa. Kukaan ei kuitenkaan voine parhaalla tahdollakaan sanoa, että se aloittaisi työnsä suotuisten tähtien alla. Solidaarinen palkkapolitiikka ja progressiivinen verotus ovat saaneet aikaan sen, että samalla kun useimmat muut palkansaajaryhmät taistelevat elintasonsa säilyttämisen ja parantamisen puolesta, valtaosa lääkäreistä on joutunut toteamaan käteenjäävän tulon pienenevän vuosi vuodelta. Olemme eläneet rahapulassa, tottuneet siihen. Rahapula on toki muillakin, muun muassa Suomen valtiolla. Valitettavasti vain näyttää siltä, että valtionkin rahapula kohdistuu lääkärikuntaan ansaitsemattoman kovana. Onhan käy-nyt niin, että juuri kun lisätyn lääkärikoulutuksen huippukausi alkaa tuottaa tulosta, vähennetään lääkärinvirkojen perustamista voimakkaasti."

Valtuuskunta vaati lääkärien koulutustarpeen nopeaa selvittämistä

Lääkäriliiton 13.-14.12.91 kokoontunut valtuuskunta oli huolestunut lääkärien nopeasti huonontuneesta työllisyystilanteesta ja vaati yleis- ja erikoislääkärien koulutustarpeen pikaista selvittämistä. Uusia virkoja ei perusteta, perustetut virat jätetään täyttämättä eikä sijaisia enää palkata. Lääkäripula on kuluvan syksyn aikana kääntynyt työttömyydeksi, joka tulevaisuudessa näyttää edelleen pahenevan. Toisaalta useiden erikoisalojen koulutus on riittämätöntä ja kärsii vaikeasta resurssipulasta.

Marit Henriksson

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030