1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Lääkäreille ja hammaslääkäreille kokeillaan uutta palkkausjärjestelmää
Liitto toi­mii 43/2017 vsk 72 s. 2462 - 2463

Lääkäreille ja hammaslääkäreille kokeillaan uutta palkkausjärjestelmää

Lääkäreille ja hammaslääkäreille pilotoidaan uutta palkkausjärjestelmää. Tavoitteena on saada maakunnissa ja maakuntien omistamissa yhtiöissä sovellettava uusi lääkärisopimus voimaan vuonna 2020.

Lääkäreille ja hammaslääkäreille kokeillaan uutta palkkausjärjestelmää Kuva 1 / 1

KT Kuntatyönantajat, Suomen Lääkäriliitto ja Suomen Hammaslääkäriliitto pääsivät kesäkuussa yhteisymmärrykseen lääkäreiden ja hammaslääkäreiden uuden palkkausjärjestelmän pilotoinnista. Sitä kokeillaan kolmen maakunnan alueella lokakuusta 2017 tammikuuhun 2018.

Kokeilussa kerätään tietoa järjestelmän toimivuudesta ja sen aiheuttamista muutoksista palkkaukseen. Kokeilulla ei ole vaikutuksia maksussa oleviin palkkoihin, sillä se toteutetaan simuloimalla uusia määräyksiä ja vertaamalla niitä nykyisen järjestelmän mukaisiin palkanosiin.

Kokeilussa kerätään tietoa järjestelmän toimivuudesta ja sen aiheuttamista muutoksista palkkaukseen.

Pilotointijakson jälkeen valtakunnalliset neuvotteluosapuolet analysoivat kokeilun tulokset ja jatkavat neuvotteluita sopimusmääräysten sisällöstä. Lääkärisopimuksen palkkausmääräysten uudistuminen vaatii yhteisymmärrystä lopullisista sopimusmääräyksistä.

Tavoitteena on, että uusi maakunnissa ja maakuntien omistamissa yhtiöissä sovellettava lääkärisopimus tulee voimaan vuonna 2020.

Osapuolet ovat sopineet, että mikäli uudet sopimusmääräykset valmistuvat jo vuonna 2019, maakunnan kokoiset työnantajat voivat ottaa määräykset käyttöön jo aiemmin kuin 2020. Tämä vaatii kuitenkin valtakunnallisten sopijaosapuolten hyväksynnän ja paikallisen sopimuksen.

Miksi uudesta palkkaus-järjestelmästä neuvotellaan?

Nykyisen lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmä on pirstaloitunut. Erillisiä paikallisia sopimuksia tai käytäntöjä on lähes kaikilla työnantajilla. Erityisesti perusterveydenhuollon lääkärien palkkausjärjestelmästä on tehty paljon paikallisia sopimuksia.

Tehtäväkohtaisen palkan tulisi määräytyä ensisijaisesti tehtävän vaativuuden mukaan. Paikallinen vaativuuden arviointijärjestelmä ei kuitenkaan ole ollut laajamittaisesti käytössä tai järjestelmää ei ole päivitetty.

Palkkausjärjestelmän tarkoituksena on tukea palkkauksellisesti lääkärien ja hammaslääkärien tehtävien kehitystä ns. työura-ajattelulla.

Valtakunnallisen sopimuksen palkitsemismekanismit ovat myös pakanneet palkankorotukset uran alkuvaiheeseen. Lisäksi lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on lääkärisopimuksessa kolme erillistä yksityiskohtaista toimenpidepalkkiojärjestelmää. Järjestelmien ajantasaisuus on pulmallista alan kehittyessä nopeasti.

Maakuntakonserniin siirtyy henkilöstöä kymmenistä eri yksiköistä. Vuonna 2020 uuden työnantajakonsernin on mahdollista päästä uuteen rakenteeseen samanaikaisesti alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Lue myös

Pääkohdat pilotoitavista määräyksistä

Palkkausjärjestelmän keskeiset osat ovat vaativuusryhmäkohtainen palkka, henkilökohtainen palkanosa ja suoritepalkkaosa. Kokeiltava palkkausjärjestelmä on yhteinen lääkäreille ja hammaslääkäreille. Yksilön tehtäväkohtaisen palkan tason säilyminen on ratkaistu siirtymäkauden lisällä.

Palkkausjärjestelmän tarkoituksena on tukea palkkauksellisesti lääkärien ja hammaslääkärien tehtävien kehitystä ns. työura-ajattelulla. Kokeiltavaan järjestelmään ei sisälly työkokemuslisää nykymuodossaan, mutta vaativuusryhmissä huomioidaan se, että tehtävien vaativuus kehittyy työkokemuksen ja ammatinhallinnan lisääntyessä. Henkilökohtainen työssä suoriutuminen puolestaan palkittaisiin henkilökohtaisella palkanosalla.

Suoritepalkkausjärjestelmillä korvattaisiin useat yksittäisiin toimenpiteisiin perustuvat järjestelmät. Suoritteita on erilaisia, yleisimpinä potilaan käynnit lääkärin ja hammaslääkärin luona. Kokeiltavassa järjestelmässä pyritään luokittelemaan suoritteita yksittäisiä toimenpiteitä monipuolisemmin ottamalla huomioon muun muassa potilaaseen liittyvät hoitoa vaikeuttavat tekijät.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Marina Erhola ehdolla Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johtoon

Erhola työskentelee tällä hetkellä THL:n ylijohtajana ja varapääjohtajana.

Ajassa
Synlabin operatiivinen johtaja on vahvoilla Eksoten johtoon

Rekrytointia valmisteleva työryhmä esittää Eksoten uudeksi toimitusjohtajaksi Timo Sakselaa.

Ajassa
Legionella voi tarttua mullastakin

THL tehostaisi suojautumista legionellaa vastaan.

Kommentti
Vähien tietojen varassa

– Valitettavasti maailmamme eivät kohdanneet riittävästi, kirjoittaa Heidi Wikström Jemenistä.

Ajassa
Rokote vähensi lasten vesirokkotartuntoja

Tuhkarokkotapausten määrä kasvoi, vesikauhulle altistuminen yleistyi, ja puutiaiset aiheuttivat harmia.

Ajassa
Xeljanz-lääkkeen (tofasitinibi) käyttöön rajoituksia

Suositus on voimassa keuhkoveritulppariskin selvityksen ajan.