1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Lääkäriliitto haluaa puolustaa heikoimpia
Liitto toi­mii 50-52/2018 vsk 73 s. 3046 - 3047

Lääkäriliitto haluaa puolustaa heikoimpia

Lääkäriliitto on laatinut eduskuntavaalitavoitteensa. Niihin kuuluu mm. saattohoidon turvaaminen kaikille sitä ­tarvitseville ja haavoittuvassa asemassa olevien suojeleminen uskomushoitojen ongelmilta.

Lääkäriliitto haluaa puolustaa heikoimpia Kuva 1 / 1

– Lääkäriliiton agendalla ovat jo pitkään olleet lääkärikoulutuksen ja lääketieteellisen tutkimuksen resurssien turvaaminen. Näiden lisäksi päätavoitteitamme ensi kevään eduskuntavaaleja ajatellen ovat edelleen mm. saattohoidon turvaaminen ja uskomushoitojen tarjoamisen kieltäminen haavoittuvassa asemassa oleville, kertoo liiton Politiikka-toimialan johtaja Heikki Pärnänen.

– Tavoitteista monet eivät ole vielä toteutuneet, ovat toteutuneet riittämättömästi tai niihin kohdistuu ajankohtaisia uhkia. Siksi pyrimme saamaan näitä asioita seuraavaan hallitusohjelmaan. Pidämme niitä esillä erilaisissa tapaamisissa poliitikkojen, johtavien virkamiesten ja median edustajien kanssa.

– Toivomme myös, että liiton jäsenet vievät näitä tavoitteita eteenpäin omissa verkostoissaan. Monilla jäsenillä on omia, vahvoja vaikutuskanaviaan. Ja onhan meillä tälläkin hetkellä seitsemän lääkärikansanedustajaa, ja vielä paljon suurempi joukko lääkäreitä on asettumassa ehdolle kevään eduskuntavaaleissa, Pärnänen muistuttaa.

Kuolevilla oltava oikeus laadukkaaseen saattohoitoon

Saattohoidon tavoitteena on hoitaa elämän loppuvaiheessa olevaa parantumattomasti sairasta potilasta siten, että hänen jäljellä olevan elämänsä laatu on mahdollisimman hyvä. Julkinen palvelujärjestelmämme ei kuitenkaan tarjoa näitä palveluita riittävästi, eikä nykyinen hoitotakuulainsäädäntö tue saattohoidon saatavuutta. Saattohoidon palveluiden laadussa ja saatavuudessa on lisäksi huomattavia alueellisia eroja.

Jokaisella kuolevalla ihmisellä tulee olla oikeus hyvään saattohoitoon tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti sairaaloiden lisäksi kotona, palvelutaloissa ja vanhainkodeissa. Hyvin järjestetyt saattohoitopalvelut vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia, esimerkiksi päivystyskäyntejä.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti vuonna 2017 työryhmäraportin palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä. Raportissa on kuvattu saattohoidon kehittämistarpeita. Lääkäriliiton mukaan lainsäädännöllä tulee turvata saattohoitopalvelut koko väestölle tämän suosituksen tasoisesti.

Uskomushoitojen ongelmilta suojeltava

Lääkäriliitto on vakavasti huolissaan uskomushoitoihin liittyvistä vaarallisista lieveilmiöistä ja niiden harjoittajien antamista katteettomista lupauksista sairauksien diagnosoinnissa ja hoidossa.

Lääkäriliiton mielestä väestöä tulee suojella uskomushoitojen ongelmilta erityisellä lainsäädännöllä. Lailla tulee kieltää uskomushoitojen tarjoaminen lapsille ja muille haavoittuville ryhmille, vakavasti sairaille (esimerkiksi syöpäsairaudet, psyykkiset sairaudet, diabetes, epilepsia) ja raskaana oleville. Vakavien sairauksien diagnosointi ja hoitaminen on perusteltua rajata virallisen terveydenhuollon ja tunnustettujen terveydenhuollon ammattilaisten toiminnan piiriin.

Lue myös

Lisäksi uskomushoitojen markkinointia tulee nykyisestään huomattavasti rajoittaa. Markkinoinnissa ei saa antaa ymmärtää, että näillä hoitomuodoilla olisi todistettu olevan terveysvaikutuksia, puhumattakaan siitä, että niillä väitetään voitavan diagnosoida tai hoitaa sairauksia. Viranomaisten tulisi myös tehokkaasti pystyä puuttumaan epäasialliseen ja laittomaan toimintaan.

Lääketieteellisen tutkimuksen rahoitus turvattava

Suomalainen lääketieteellinen tutkimus on huippuluokkaa maailmassa. Sen taso ja rahoitus on turvattava myös jatkossa.

Valtion tutkimusrahoitusta on suunnattava strategisen tutkimuksen lisäksi pitkäjänteiseen tutkijalähtöiseen huippututkimukseen. Yliopistojen kykyä ja valmiutta kilpailla myös kansainvälisestä rahoituksesta on edelleen vahvistettava. Suomen EU-puheenjohtajuuskausi vuoden 2019 jälkipuoliskolla on erinomainen tilaisuus nostaa esiin koulutuksen, tutkimuksen ja osaamisen merkitystä koko Euroopan kilpailukyvylle.

Lääkäriliitolla on myös muita eduskuntavaalitavoitteita. Kaikki Lääkäriliiton tavoitteet ovat luettavissa liiton verkkosivuilla: www.laakariliitto.fi/uutiset/linjauksia

Kirjoittajat
Sari Kosonen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Nivelreumalääke Xeljanzia ei pidä käyttää suurina annoksina

Normaalin hoitoannoksen kaksinkertaistaminen voi suurentaa keuhkoveritulpan ja kuoleman riskiä.

Ajassa
Lääkekorvausmenot kasvoivat 73 miljoonaa euroa

Eniten kasvoivat syöpälääkkeiden ja immunovasteen muuntajien sekä veritautien lääkkeiden korvausmenot.

Kolumni
Kielikriiseistä ja kunnioituksesta

Vivahteet ja painotukset rakentavat seksuaalisuuttamme, ja erityisen suuri lataus on auktoriteetin – kuten vanhemman tai lääkärin – käyttämällä sanalla, kirjoittaa Janna Rantala.

Ajassa
Lakimuutos vauhdittaa laadun vertailua

Laaturekisterin avulla voidaan seurata hoitosuositusten toimivuutta ja noudattamista arjessa, kertoo Pia Maria Jonsson.

Näkökulma
Virheiden hyvä käsittely auttaa sietämään epävarmuutta

Virhe alkaa usein jo paljon ennen potilasvahinkoa, kirjoittaa Sara Launio.