1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Maailman lääkärit Islannissa
Liitto toi­mii 43/2018 vsk 73 s. 2512

Maailman lääkärit Islannissa

Lokakuun alussa kansallisten lääkäriliittojen ­edustajat lähes kuudestakymmenestä maasta kokoontuivat Reykjavikissa Maailman lääkäriliiton (WMA) yleiskokouksessa.

Maailman lääkärit Islannissa Kuva 1 / 1

Kokouksessa ja sen yhteydessä järjestetyssä lääketieteen etiikan konferenssissa jatkettiin keskustelua eutanasiasta. Esillä olivat niin Hollannin kuin Kanadan eutanasian ja lääkäriavusteisen itsemurhan/kuoleman sallivat lainsäädännöt kuin liiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäen kertomana Suomen kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta. WMA:n kanta eutanasiaan on edelleen kielteinen, mutta kannan tarkistusta vähemmän tuomitsevaan tekstimuotoiluun pohditaan. Tällä hetkellä kannanotot pitävät sekä eutanasiaa että lääkäriavusteista itsemurhaa epäeettisenä, ja kehottavat lääkärikuntaa tuomitsemaan nämä teot. Myös oman maansa eutanasian tai lääkäriavusteisen itsemurhan sallivan lainsäädännön mukaisesti toimivien lääkäreiden katsotaan toimivan epäeettisesti.

Esillä ihmisoikeudet

Yleiskokouksessa hyväksyttiin mm. kannanotto tasa-arvosta lääketieteessä. Naisten osuus lääkärikunnasta on yleisesti nousussa, mutta Suomessa naisten osuus työikäisistä lääkäreistä on jo 60 %. Kannanotto peräänkuuluttaa yhtäläisiä uralla etenemismahdollisuuksia niin kliinisessä työssä kuin tieteessä, työ- ja perhe-elämän yhdistämisen helpottamista sekä palkkatasa-arvoa.

Ajankohtaisena asiana esiin nousi maahanmuutto, joka aiheuttaa haasteita paitsi Euroopassa, myös Latinalaisessa Amerikassa. Hyväksytty kannanotto korostaa maahanmuuttajien oikeutta tarvitsemaansa terveydenhuoltoon.

Ihmisoikeusasiana keskusteltiin myös Nicaraguan tilanteesta, jossa on ollut sosiaaliturvauudistuksen vastaisista mielenosoituksista alkanut kuukausia kestänyt kriisi. Lääkäreitä on estetty antamasta hoitoa mielenilmauksissa loukkaantuneille. Vastaavanlaisia lääkärin eettisen velvoitteen täyttämiseen liittyviä esteitä on viime vuosina ollut muissakin maissa, esim. Turkissa.

Genetiikka-kannanottoa uudistetaan

Etiikkakonferenssin yhtenä teemana oli genomitutkimus ja genomitietoon perustuva yksilöllinen lääketiede. Erityisesti esiin nousi Suomessakin paljon pohdittu asia, onko sattumalöydöksistä oikeus tai velvollisuus kertoa tutkittavalle tai potilaalle. Joissakin tilanteissa tällainen velvollisuus on katsottu olleen. WMA:n genetiikka ja lääketiede -kannanottoa ollaan uudistamassa ja siinä yhteydessä on sattumalöydösten lisäksi keskusteltu mm. kuluttajille suoraan tarjottavien geenitestien laadusta ja käytettävyydestä, suostumusprosessista, neuvontapalveluista sekä asiakasinformaation myymisestä. Suomessa odotellaan osittain näihin kysymyksiin vastaavaa genomilakiehdotusta eduskunnan käsittelyyn tämän vuoden lopulla.

Lue myös

Islannin lääkäriliitto järjesti oman 100-vuotisen taipaleensa kunniaksi ensimmäisen kerran WMA:n yleiskokouksen. Erinomaisesti sujuneista järjestelyistä islantilaiset ansaitsevat hatunnoston, sillä liiton toimistossa on vain neljä osa-aikaista työntekijää.

Kirjoittajat
Mervi Kattelus

Etusivulla juuri nyt

Blogi
Työtä vuorotta?

Pääsin testaamaan toisenlaista työaikaa ja huomasin nopeasti eron, kirjoittaa Terhi Savolainen.

Tieteessä
Väitös: Sote-uudistus ei onnistu ilman yhteisiä tavoitteita

Väitöstutkija ehdottaa luovan hallinnan mallia, jonka avulla voidaan johtaa ja kehittää alueellisia sote-palvelutuotannon arvoverkkoja.

Tieteessä
Nielemisvaikeus on monen sairauden oire

Potilaan huolellinen haastattelu auttaa erottamaan jatkoselvittelyjä vaativat tilat.

Tieteessä
Nuoruuden vakava mielenterveyden häiriö jättää jäljen työuraan

Mielenterveyden takia sairaalahoidossa alle 25-vuotiaana olleilla on muita heikommat näkymät työmarkkinoilla, osoittaa tutkimus.

Tieteessä
Yksinkertainen tietokonemalli voi ennustaa vamman jälkeisen nivelrikon

Menetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa päätyykö potilas leikattavaksi.