• Tuomas Keränen

Lausuntokierrokselta risuja - uudistuksen keskeiset tavoitteet eivät toteudu

Valinnanvapauslain ei uskota kaventavan suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja.

Lausuntokierrokselta risuja - uudistuksen keskeiset tavoitteet eivät toteudu Kuva 1 / 1

Joulukuun puolessa välissä päättyneen lausuntokierroksen anti valinnanvapauslain luonnoksesta on vedetty nyt yhteen, tiedottaa STM.

Yli 700 lausuntoa kerännyt lakiluonnos on parantunut lausunnonantajien mukaan viime toukokuun esityksestä, mutta uudistuksen keskeisten tavoitteiden ei edelleenkään katsottu toteutuvan. Suuri osa on kriittisiä, että valinnanvapauslailla kavennettaisiin suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja.

Enemmistö ei usko myöskään kolmen miljardin säästöihin, joita tavoitellaan sote-uudistuksella.

Valinnanvapauden laajentamisen periaate sai kuitenkin myönteistä kannatusta. Valinnanvapausmallin koetaan edistävän toimintatapojen muutosta ja palveluinnovaatioita.

Liian laaja asiakasseteli

Pääosa lausunnonantajista on sitä mieltä, että velvollisuus käyttää asiakasseteliä eri palveluissa on liian laaja. Asiakassetelin käyttö pirstoo mahdollisuudet luoda yhtenäiset palveluketjut, joka vaikeuttaa hankalasti hallittavaa kokonaisuutta. Erityinen huoli liian laaja-alaisesta asiakassetelistä uhkaisi palveluverkon toimivuutta erityisesti erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä.

Itse asiakassetelin nähtiin vahvistavan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihinsa.

Hallitus huomioi jo joulukuussa asiakasseteliin kohdistuneen kritiikin, joten sen velvoittavuus ei koske täsmennyksen jälkeen erikoissairaanhoidon palveluita.

Maakunnille toivottiin järjestymisvastuun kantamiseen enemmän päätösvaltaa. Esitysluonnos ei anna maakunnille useiden lausunnonantajien mukaan riittäviä edellytyksiä tämän toteuttamiseen.

Esitys valinnanvapauslaiksi menee eduskuntaan maaliskuussa.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille
Itä-Savo: Savonlinnan ja Mikkelin sairaaloiden kirurgian työnjaosta ei yhteistä näkemystä
Täydet pisteet

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Ajassa
Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Harmonisointi tuli tarpeelliseksi kun Turun kaupungin psykiatria yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaan.

Ajassa
Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille

Tavoitteena todistaa, että mielipiteitä on uudistuksessa kuunneltu.

Ajassa
Tehostaisiko suoritepalkkaus lääkärin työtä?

Eri maiden palkkavertailu on hankalaa, kun työtä tehdään niin eri tavoin, pohtii Marjo Parkkila-Harju.

Ajassa
KHO: Synnytykset loppuvat Oulaskankaan sairaalassa vuodenvaihteessa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän valituksen.

Kommentti
Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

– Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta, muistuttaa Eija Kalso.

Ajassa
Äidit voivat synnyttää Turussa vihdoin vedessä

Vesisynnytykset ovat olleet mahdollisia TYKS:n Naistenklinikalla maaliskuusta lähtien.