• Tuomas Keränen

Lausuntokierrokselta risuja - uudistuksen keskeiset tavoitteet eivät toteudu

Valinnanvapauslain ei uskota kaventavan suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja.

Lausuntokierrokselta risuja - uudistuksen keskeiset tavoitteet eivät toteudu Kuva 1 / 1

Joulukuun puolessa välissä päättyneen lausuntokierroksen anti valinnanvapauslain luonnoksesta on vedetty nyt yhteen, tiedottaa STM.

Yli 700 lausuntoa kerännyt lakiluonnos on parantunut lausunnonantajien mukaan viime toukokuun esityksestä, mutta uudistuksen keskeisten tavoitteiden ei edelleenkään katsottu toteutuvan. Suuri osa on kriittisiä, että valinnanvapauslailla kavennettaisiin suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja.

Enemmistö ei usko myöskään kolmen miljardin säästöihin, joita tavoitellaan sote-uudistuksella.

Valinnanvapauden laajentamisen periaate sai kuitenkin myönteistä kannatusta. Valinnanvapausmallin koetaan edistävän toimintatapojen muutosta ja palveluinnovaatioita.

Liian laaja asiakasseteli

Pääosa lausunnonantajista on sitä mieltä, että velvollisuus käyttää asiakasseteliä eri palveluissa on liian laaja. Asiakassetelin käyttö pirstoo mahdollisuudet luoda yhtenäiset palveluketjut, joka vaikeuttaa hankalasti hallittavaa kokonaisuutta. Erityinen huoli liian laaja-alaisesta asiakassetelistä uhkaisi palveluverkon toimivuutta erityisesti erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä.

Itse asiakassetelin nähtiin vahvistavan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihinsa.

Hallitus huomioi jo joulukuussa asiakasseteliin kohdistuneen kritiikin, joten sen velvoittavuus ei koske täsmennyksen jälkeen erikoissairaanhoidon palveluita.

Maakunnille toivottiin järjestymisvastuun kantamiseen enemmän päätösvaltaa. Esitysluonnos ei anna maakunnille useiden lausunnonantajien mukaan riittäviä edellytyksiä tämän toteuttamiseen.

Esitys valinnanvapauslaiksi menee eduskuntaan maaliskuussa.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Kirjasto- ja tietopalvelut on turvattava
Reuman konkurssista oppia soten varalle
Eturauhassyövän leikkaushoitoon hakeudutaan pitkänkin matkan päähän

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Lisää aiheesta

Uusimmat / Ajassa

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi