• Tuomas Keränen

Lausuntokierrokselta risuja - uudistuksen keskeiset tavoitteet eivät toteudu

Valinnanvapauslain ei uskota kaventavan suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja.

Lausuntokierrokselta risuja - uudistuksen keskeiset tavoitteet eivät toteudu Kuva 1 / 1

Joulukuun puolessa välissä päättyneen lausuntokierroksen anti valinnanvapauslain luonnoksesta on vedetty nyt yhteen, tiedottaa STM.

Yli 700 lausuntoa kerännyt lakiluonnos on parantunut lausunnonantajien mukaan viime toukokuun esityksestä, mutta uudistuksen keskeisten tavoitteiden ei edelleenkään katsottu toteutuvan. Suuri osa on kriittisiä, että valinnanvapauslailla kavennettaisiin suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja.

Enemmistö ei usko myöskään kolmen miljardin säästöihin, joita tavoitellaan sote-uudistuksella.

Valinnanvapauden laajentamisen periaate sai kuitenkin myönteistä kannatusta. Valinnanvapausmallin koetaan edistävän toimintatapojen muutosta ja palveluinnovaatioita.

Liian laaja asiakasseteli

Pääosa lausunnonantajista on sitä mieltä, että velvollisuus käyttää asiakasseteliä eri palveluissa on liian laaja. Asiakassetelin käyttö pirstoo mahdollisuudet luoda yhtenäiset palveluketjut, joka vaikeuttaa hankalasti hallittavaa kokonaisuutta. Erityinen huoli liian laaja-alaisesta asiakassetelistä uhkaisi palveluverkon toimivuutta erityisesti erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä.

Itse asiakassetelin nähtiin vahvistavan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihinsa.

Hallitus huomioi jo joulukuussa asiakasseteliin kohdistuneen kritiikin, joten sen velvoittavuus ei koske täsmennyksen jälkeen erikoissairaanhoidon palveluita.

Maakunnille toivottiin järjestymisvastuun kantamiseen enemmän päätösvaltaa. Esitysluonnos ei anna maakunnille useiden lausunnonantajien mukaan riittäviä edellytyksiä tämän toteuttamiseen.

Esitys valinnanvapauslaiksi menee eduskuntaan maaliskuussa.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä
Hallitus: Valinnanvapauden vaiheistusta lisätään ja maakuntien rahoitus turvataan
HS: Hallitus esittää, että valinnanvapaus siirtyy vuodella

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.