Keskustelua

Yleinen luonne

Keskustelua-palstalla julkaistaan tiiviitä kan­nanottoja ja kommentteja ajankohtaisiin artik­keleihin tai ilmiöihin. Palstalla on tarkoitus kommentoida ensisijaisesti Lääkärilehdessä jul­kaistuja artikkeleita tai lääkärikuntaa muuten koskettavia ajankohtaisia asioita. Palstalle tarjottavassa kirjoituksessa on syytä keskittyä olennaisimpaan asiaan ja jättää taus­toittaminen 1–2 lauseeseen. Toimitus lyhentää ja otsikoi tekstejä tarvittaessa. Kirjoitukset lähete­tään sähköpostitse osoitteeseen: laakarilehti@laakarilehti.fi.

Pituus

Enimmäispituus on 2 500 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.

Otsikointi

Jo otsikossa on pyrittävä ilmaisemaan kirjoituksen keskeisin viesti.

Kirjallisuusviitteet

Kirjoituksen viestiä on hyvä pe­rustella kirjallisuusviitteillä. Niiden enimmäismäärä on 8.

Sidonnaisuusilmoitus

Kaikkien kirjoittajien on ilmoitettava sidonnaisuutensa ICMJE:n lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030