Tapausselostus

Yleinen luonne

Tapausselostukset ovat suosittua luettavaa ja monesti opettavaisia. Kiinnostava tapaus on jollakin tavalla tavanomaisesta poikkeava, sen tulisi herättää lukija ajattelemaan rutiinista poikkeavalla tavalla.

Potilaan yksityisyys

Potilastapauksen esittämiseen tarvitaan aina potilaan lupa. Potilasta esittävä valokuva on rajattava tai peitettävä siten, ettei häntä voi tunnistaa. Tekstissä voi tunnistamisen välttämiseksi hieman muuttaa joitakin yksityiskohtia, kuten potilaan ikää ja asuinpaikkaa, joskus jopa sukupuolta. Lo­make potilaan tai potilaan huoltajan lupaa varten on saatavilla täältä. Potilaan allekirjoittamaa lomaketta ei lähetetä Lääkärilehdelle vaan kirjoittajan tulee tallettaa se tietoturvalliseen paikkaan esim. potilaan sairauskertomuksen liitteeksi. Käsikirjoitusta lähettäessään kirjoittaja vakuuttaa, että lupa on olemassa. Mahdollisissa kysymyksissä voi olla yhteydessä: pertti.saloheimo@laakarilehti.fi.

Pituus

Enimmäispituus on 10 000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Otsikkoa, tiivistelmää, kirjallisuusluetteloa sekä kuva- ja taulukkotekstejä ei lasketa enimmäispituuteen.

Enimmäispituuden ylittävät käsikirjoitukset palautetaan kirjoittajalle lyhennettäväksi ennen vertaisarviointia. Käsikirjoituksen tulee mahtua enimmäismerkkimäärään myös vertaisarvioijien mahdollisesti ehdottamien muutosten jälkeen.

Otsikointi

Käsikirjoitukseen laaditaan otsikkosivu, joka lähetetään erillisenä tiedostona. Katso otsikkosivun ohje tästä.

Hyvä otsikko kuvaa, miksi juuri tämä tapaus on kannattanut raportoida. Johdannossa kuvataan esiteltävä tapaus yhdel­lä lauseella ja mainitaan ongelman yleisyys. Varsinaisessa raportissa kootaan yhteen kerty­nyt tieto. Selostuksen voi jakaa seuraaviin kappaleisiin Anamneesi, Kliininen tutkimus, Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, Hoito ja Hoidon tulos. Pohdintaosan alussa perustellaan, miksi ta­pausselostus on kirjoitettu. Pohdinnassa esite­tään myös keskeinen aiheesta aiemmin jul­kaistu tieto.

Tiivistelmä

Tiivistelmässä kuvataan esiteltävän potilastapauksen keskeisimmät asiat. Tiivistelmä kirjoitetaan yhdeksi kappaleeksi, jonka enimmäispituus on 600 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.

Kuviot, taulukot ja liiteaineisto

Kuvioita, kuvia ja taulukoita voi olla yhteensä enintään 5. Tarvittaessa enemmän kuvioita ja taulukoita voidaan julkaista verkossa. Sama koskee poikkeuksellisen suuria taulukoita ja kuvioita. Verkossa voidaan julkaista myös muuta liiteaineistoa, kuten videoita. Tarkempia ohjeita: Kuviot ja kuvat, Taulukot, Sähköinen liiteaineisto, Muualla julkaistun aineiston käyttö.

Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteiden enimmäismäärä on noin 10. Viitteiden muotoilu noudattaa Vancouver-järjestelmää. Katso tarkemmat ohjeet.

Sidonnaisuusilmoitus

Kaikkien kirjoittajien on ilmoitettava sidonnaisuutensa ICMJE:n lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet.

Sivu päivitetty 2.6.2023: poistettu tieto englanninkielisestä tiivistelmästä.
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030