Yhteisymmärrys sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseksi

Noin 60 suomalaista asiantuntijaa on laatinut ehdotuksen toimenpideohjelmaksi suomalaisten sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseksi. Tavoitteena on vähentää suomalaisten ikävakioidun sydän- ja verisuonitautisairastavuutta ja -kuolleisuutta eteläeurooppalaiselle tasolle. Konsensuslausuman taustalla ovat terveydenhuollon, elintarviketeollisuuden, kaupan, joukkoruokailun, liikunnan, viestinnän sekä kasvatuksen edustajat. Ensimmäisen kerran saatiin näin laaja eri aloja edustava asiantuntijajoukko yhdessä pohtimaan, miten kukin voi osaltaaan vaikuttaa sydäntautitilanteen parantamiseksi.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 35/1997 Kommentteja

Joka päivä 8 500 HIV-tartuntaa

Arvio HIV-tartunnan saaneiden määrästä maailmassa on nykyään 29 miljoonaa. AIDSiin on kuollut 6,4 miljoonaa ihmistä. Tartuntojen leviämisvaudiksi arvioidaan 8 500 uutta tapausta päivittäin. Samalla AIDS-pandemian kuilu kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välillä kasvaa. Kehitysmaiden osuus tartunnoista on 90 %, eikä kalliiden hoitojen kehittyminen vaikuta epidemiaan näillä alueilla. Sen sijaan monissa läntisissä teollisuusmaissa AIDS:n ilmaantuvuus on kääntynyt laskuun ja yhdistelmälääkehoito on parantanut potilaiden ennustetta.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 34/1997 Kommentteja

Arvo Ylppö -mitalit vastasyntyneiden hapenpuutteen tutkijoille

Professorit Ola Didrik Saugstad ja Kari Raivio saivat Arvo Ylppö -mitalit edesmenneen arkkiatrin syntymän 110-vuotispäivänä 27.10. Mitali luovutetaan joka viides vuosi ulkomaalaiselle ja suomalaiselle vastasyntyneiden tutkimuksessa ansioituneelle tutkijalle. Mitalin ovat lyöttäneet Lastentautien tutkimussäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ja Lääketehdas Orion.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 33/1997 Kommentteja

Vuoden lääkemainos on valittu

Lääketeollisuusliiton myöntämän Vuoden lääkemainos -palkinnon sai tänä vuonna Warner Lambert Consumer Healthcare'n Zovirax-kampanja. Valintaa perusteltiin seuraavasti: "Kysymyksessä on erittäin hyvin kohdistettu kampanja. Tuotteen käyttötarkoitus tulee selvästi ilmi ja esitystapa on käytännönläheinen. Kuluttajakohderyhmää kampanja informoi idearikkaasti lääkkeestä, jonka avulla lieventävä itsehoito on mahdollista. Kiusallisesta vaivasta on kerrottu miellyttävällä tavalla, ilman kikkailua. Mainos lisää vaikean tuotemerkin tunnettuutta."

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 33/1997 Kommentteja

Aina kannattaa liikkua

Vähintään puoli tuntia kohtalaista liikuntaa päivittäin suojaa ennenaikaiselta kuolemalta paremmin kuin minkään tunnetun riskitekijän välttäminen yksin tai yhdessä. Inaktiivisuus on pahin yksittäinen kuoleman riskitekijä olivatpa yksilön muut taustatekijät millaisia tahansa. Näin totesi Cooper-instituutin tutkimusjohtaja Steven Blair kuudensilla liikuntalääketieteen päivillä Helsingissä. Inaktiivisuus on yhtä suuri tai suurempi riski kuin lihavuus, korkea verenpaine, korkea veren kolesteroliarvo, tupakointi, suvussa esiintyvä sydän- ja verisuonitautialttius tai suuri veren paastosokeriarvo.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 33/1997 Kommentteja

Tehohoidosta eettiset ohjeet

Suomen Tehohoitoyhdistys on julkaissut tehohoitoa koskevat eettiset ohjeet. Tätä varten koottiin toimikunta, jonka puheenjohtajana oli ylilääkäri Aarno Kari Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Ohjeet julkaistiin, koska haluttiin kirjata vallitseva käytäntö, tarkentaa ja soveltaa aiemmin liiton antamia ohjeita ja verrata käytäntöä muihin maihin. Ohjetta on tarkoitus jakaa myös potilaille ja heidän läheisilleen, ja tämän vuoksi siinä käsitellään monia asioita laajemmin kuin yksinomaan lääketieteellisestä näkökulmasta.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 33/1997 Kommentteja

Nolo loppu kansanterveys-kertomukselle?

Vasta kerran eduskunnalle annettu kansanterveyskertomus uhkaa kutistua painoarvoltaan oleellisesti vähäisemmäksi, neljän vuoden välein annettavaksi sosiaali- ja terveyskertomukseksi. Eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys, jossa ehdotetaan, että kahden vuoden välein annettava kansanterveyskertomus korvataan hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineistona annettavalla sosiaali- ja terveyskertomuksella.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 32/1997 Kommentteja

Virossa voimaan uusi säteilylaki

Virossa tuli 16.5.97 voimaan uusi ajanmukainen säteilylaki, joka sisältää uusimmat säteilysuojausnäkemykset ICRP 60 mukaisesti. Lain tavoitteissa on esitetty säteilytoiminnan hyväksyttävyyden periaatteet: mm. oikeutus, optimointi ja yksilönsuojaperiaatteet. Edelleen laissa on esitetty säteilytoiminnalle, säteilyaltistukselle, säteilylähteille ja radioaktiivisille jätteille asetetut vaatimukset. Lain mukaan säteilysuojelusta vastaava viranomainen on Tallinnassa sijaitseva Viron säteilysuojauskeskus (The Estonian Radiation Protection Centre), joka on ympäristöministeriön alainen laitos. Säteilysuojauskysymykset hoidetaan keskitetysti samassa laitoksessa.

Antti Servomaa

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 32/1997 Kommentteja

Työpaikan henkilöstö-supistukset lisäsivät työntekijöiden sairauspoissaoloja

Laman aikana henkilöstön vähentäminen on ollut yleinen säästökeino, mutta osan säästöistä on vienyt jäljelle jääneiden työntekijöiden sairauspoissaolojen lisääntyminen. Näin todettiin Työterveyslaitoksen tutkijoiden Jussi Vahteran, Mika Kivimäen ja Jaana Pentin selvityksessä, jossa tarkasteltiin Raision kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolojen kehitystä lamavuosina. Tutkimus julkaistiin Lancetissa 18.10.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 32/1997 Kommentteja

Opas hyvästä työterveyshuollosta

Työterveyshuoltoon on valmistunut uusi, laaja opas nimeltään Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Se kuvaa alan ammattilaisten käytössä olevia, hyväksi havaittuja toimintatapoja. Niiden perusteella työterveysyksiköt voivat arvioida omaa toimintaansa ja niistä voi omaksua ideoita omaan työhön. Tekijät korostavat, ettei opasta ole tarkoitettu enempää määräyskokoelmaksi kuin oppikirjaksikaan.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 31/1997 Kommentteja

Pohjoismaisia siteerataan eniten

Vaikka Yhdysvalloissa tehdään eniten ihotautien tutkimusta ja yhdysvaltalaisia artikkeleita julkaistaan eniten alan lehdissä, siteerattiin Pohjoismaisia ihotautiartikkeleita useimmin vuosina 1981-94. Archives of Dermatologyn viime tammikuun numerossa oli luettelo kaikkein siteeratuimmista artikkeleista tutkimuksen kotimaan mukaan. Kuuden ensimmäisen joukossa olivat kaikki viisi Pohjoismaata. Eniten siteerattiin islantilaisia artikkeleita (10,43 siteerausta artikkelia kohti) ja hyvänä kakkosena olivat suomalaiset (7,04)! Australia pääsi tähän pohjoimaiseen seuraan kolmantena. Ruotsi, Norja ja Tanska olivat seuraavina. Yhdysvallat tuli vasta tämän joukon jälkeen seitsemäntenä (5,93).

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 31/1997 Kommentteja

Kuuden kuukauden ulkomaan-työskentely verovapaaksi

Ensi vuoden alusta lähtien ei vähintään kuuden kuukauden työskentelystä ulkomailla peritä enää veroa Suomessa. Nykyään kuusi kuukautta kestävästä yhtäjaksoisesta ulkomaantyöskentelystä saadusta palkasta 60 % on veronalaista tuloa. Muutos tuloverolakiin tehtiin, koska sekä suomalaiset yritykset että verohallinto ovat pitäneet säännön soveltamista ja vaikutusta palkkatulon verotuksen progressioon ongelmallisena. Verovapauden edellytyksenä on, että ulkomailla tehtävä työ kestää yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta, mutta tilapäiset oleskelut kotimaassa sallitaan. Tilapäisen oleskelun rajana pidetään keskimäärin kuutta päivää kuukaudessa. Ulkomailla työskennellessään työntekijä voi olla kotimaisen työnantajan lähettämä tai ulkomaisen työnantajan palkkaama.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 31/1997 Kommentteja
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030