Hyvän työterveyshuoltokäytännön yleisperiaatteet

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva sairausvakuutuslain uudistus (782/94) muuttaa työterveyshuollon kustannusten korvaamista koskevia säännöksiä. Nykyisestä toimenpidekohtaisesta korvausjärjestelmästä siirrytään työntekijäkohtaisiin korvauksiin, kuten helmikuun alussa työterveyshuollon maksu- ja korvausjärjestelmän kehittämisvaihtoehdoista muistionsa jättänyt työryhmä oli esittänyt. Lain mukaan korvausta suoritetaan työterveyshuollon, sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista 50 % valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan siten kuin Kansaneläkelaitos tarkemmin määrää. Yleislääkäritasoisen avosairaanhoidon ja avohoitona annettavan terveydenhoidon kustannuksia korvataan enintään väestövastuista perusterveydenhuoltoa vastaavin osin.

Kolesterolin lääkehoito vähensi kuolleisuutta

Kolesterolin alentaminen simvastatiinilla pienensi merkittävästi sepelvaltimotautipotilaiden kuolleisuutta ja vähensi kaikkia vakavia sepelvaltimotautikohtauksia. Myös ohitusleikkaukset ja pallolaajennukset vähenivät. Tämä todettiin viisi vuotta kestäneessä ns. 4S-tutkimuksessa (Scandinavian Simvastatin Survival Study), johon osallistui 4 444 potilasta. Tutkijoiden mukaan tulokset muuttanevat suomalaista sepelvaltimotaudin hoitokäytäntöä, osoittautuihan lääke tehokkaaksi myös potilailla, joiden hyperkolesterolemia on melko lievä.

Alkoholi-tutkimukset uusiksi?

Helsingin yliopiston Alkoholisairauksien tutkimusyksikön tuoreet tutkimustulokset saattavat panna merkittävän osan tähänastisista alkoholitutkimuksista uusiksi. Professori Mikko Salaspuron johtaman ryhmän havaintojen mukaan osa juodusta alkoholista palaakin paksusuolessa eikä päädy lainkaan maksan poltettavaksi. Suolistobakteerit sieppaavat matkalla osan alkoholin kaloreista, ja alkoholin todellinen kaloriarvo on siis yleisesti hyväksyttyä arvoa (7,1 kcal/g) alhaisempi.

A-hepatiitti-epidemia pääkaupunki-seudulla

Viime heinäkuussa havaittiin Helsingissä ja ympäristökunnissa alkoholisteilla poikkeuksellisen paljon A-hepatiittia. Pian ilmeni vieläkin enemmän tartuntoja suoneen annosteltavien huumeiden käyttäjillä. Koska sairastuneiden joukossa on myös päihteiden sekakäyttäjiä, epidemian voidaan olettaa olevan yhteinen. Marraskuun alussa sairaustapauksia oli pääkaupunkiseudulla epidemian yhteydessä kertynyt yhteensä vähän yli 200, kertoi Helsingin kaupunginepidemiologi Timo Rostila VII valtakunnallisilla tartuntatautipäivillä. Sairastuneista noin 60 % on huumeidenkäyttäjiä ja noin 10 % alkoholisteja, ja lopuistakin suurin osa on näiden ryhmien lähikontakteja, perheenjäseniä jne.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030