Ajan­kohtai­sta 6/1996 vsk 51 s. 574

ICD-10- tautiluokitus ja tartuntatautien ilmoittaminen

ICD-10-tautiluokituksen tultua 1.1.96 voimaan sitä käytetään myös lääkärien tartuntatautien ilmoitusmenettelyssä tartuntatauti-ilmoituslomakkeella A. Uudessa koodistossa on kaikkien tärkeiden ilmoitettavien tautien kohdalla ICD-9-tautiluokitusta vastaava koodi, joka mahdollistaa ilmoitusten yhdessä analysoinnin.

Tartuntatautien ilmoittamisessa ei tapahdu muita muutoksia uuden ICD-tautiluokituksen tullessa käyttöön. Lomakkeessa olevat viittaukset ICD-9-tautiluokitukseen korjataan lähiaikoina lääkärin ilmoittamista koskevan uudistuksen yhteydessä. (Kansanterveys-lehti 2/96)

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030