1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Pohjoismaisten lääkäriliittojen viestijät koolla Kööpenhaminassa
Liitto toi­mii 40/2018 vsk 73 s. 2289

Pohjoismaisten lääkäriliittojen viestijät koolla Kööpenhaminassa

Pohjoismaisten lääkäriliittojen viestijät kokoontuvat vuosittain vaihtamaan kokemuksia ja oppeja viestinnän maailmasta. Tällä kertaa viestijät tapasivat Kööpenhaminassa 21.–22.9. paikallisen lääkäriliiton tiloissa.

Keskustelua herätti erityisesti Tanskassa vaarana ollut yleislakko. Tanskan viestijät esittelivät case-esimerkein, kuinka tavoitteet saavutettiin ja kuinka viestintää hoidettiin tiukassa aikataulupaineessa.

Lue myös

Vuosittaisessa tapaamisessa maiden viestijät kertovat projekteista, joiden parissa he ovat vuoden aikana työskennelleet. Suomalaisten töistä kiinnostusta herätti eniten Lääkäri2030-sivusto (www.laakari2030.fi), jossa esitellään tulevaisuuden terveydenhuoltoa ja lääkärien uusia rooleja.

Viestijöiden verkostoon kuuluvat kaikkien Pohjoismaiden viestijät Islantia lukuun ottamatta.

Kirjoittajat
Pauliina Pohjala

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Nivelreumalääke Xeljanzia ei pidä käyttää suurina annoksina

Normaalin hoitoannoksen kaksinkertaistaminen voi suurentaa keuhkoveritulpan ja kuoleman riskiä.

Ajassa
Lääkekorvausmenot kasvoivat 73 miljoonaa euroa

Eniten kasvoivat syöpälääkkeiden ja immunovasteen muuntajien sekä veritautien lääkkeiden korvausmenot.

Kolumni
Kielikriiseistä ja kunnioituksesta

Vivahteet ja painotukset rakentavat seksuaalisuuttamme, ja erityisen suuri lataus on auktoriteetin – kuten vanhemman tai lääkärin – käyttämällä sanalla, kirjoittaa Janna Rantala.

Ajassa
Lakimuutos vauhdittaa laadun vertailua

Laaturekisterin avulla voidaan seurata hoitosuositusten toimivuutta ja noudattamista arjessa, kertoo Pia Maria Jonsson.

Näkökulma
Virheiden hyvä käsittely auttaa sietämään epävarmuutta

Virhe alkaa usein jo paljon ennen potilasvahinkoa, kirjoittaa Sara Launio.