AIDS nuorten aikuisten yleisin kuolinsyy USA:ssa

Yhdysvaltain Center for Disease Control and Prevention julkisti tammikuussa karut AIDS-tilastot vuodelta 1993. Kuolemansyytilastoissa immuunikato on ohittanut onnettomuudet ja se on nyt yleisin 25-44-vuotiaiden kuolinsyy. Eräissä suurkaupungeissa AIDS on aiheuttanut nuorten aikuisten kuolemantapauksista jopa kaksi kolmasosaa. AIDSin ohella tärkeimmät kuolinsyyt ovat syöpä, sydänsairaudet ja onnettomuudet.

Syljessä HIV:tä estävää proteiinia

Amerikkalaisessa retrovirustutkijoiden konferenssissa raportoitiin äskettäin mielenkiintoinen havainto HI-viruksesta. Tutkijat havaitsivat syljessä olevan valkuaisaineen, sekretorisen leukosyyttiproteaasin estäjän (SLPI), estävän HI-virusta infektoimasta immuunijärjestelmän soluja koeputkessa. Havainnolla saattaa olla patofysiologista merkitystä, sillä HIV:n ei uskota yleensä tarttuvan suun kautta; harvinaisiin suun kautta saatuihin tartuntoihin lienee aina liittynyt limakalvoverenvuoto.

Suomen MS-säätiö tukee neurologisten sairauksien tutkimusta

Suomen MS-liitto on perustanut säätiön tukemaan ja edistämään neurologisten sairauksien tutkimusta. Suomen MS-säätiö - Finlands MS-stiftelse jakaa apurahoja suomalaisille tutkijoille, joiden tutkimuskohteena ovat orgaaniset hermosairaudet, hermoston immuunihäiriöt tai hermoston hermovaurioita aiheuttavat geneettiset häiriöt. Toimintaansa varten säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muilla säätiölain sallimilla tavoilla. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii suurlähettiläs Tom Grönberg ja hallituksen jäseninä pääjohtaja Pauli Komi, professori Erkki Kivalo, apulaisprofessori Martin Panelius, konsernijohtaja Christoffer Taxell ja toimittaja Jane Tuovinen.

Vuokko-tutkimus vertailee kohdunpoiston ja hormoniehkäisimen etuja

Suomessa tehdään vuosittain noin 10 000 kohdunpoistoa, ja niistä suuri osa liittyy menorragiapotilaiden hoitoon. Vertaileva tieto kohdunpoiston ja valinnaisten hoitomuotojen vaikutuksista terveyteen ja elämänlaatuun on toistaiseksi puutteellista. Kaikissa yliopistollisissa naistentautien klinikoissa aloitettiinkin viime lokakuussa nk. Vuokko-tutkimus (VUOdot-Kierukka-KOhdunpoisto), jossa verrataan kohdunpoiston ja hormoniehkäisimen käytön tuloksia ja kustannusvaikuttavuutta runsaiden kuukautisvuotojen hoidossa. Tutkimus on satunnaistettu koe, jonka yliopistoklinikat toteuttavat yhteistyössä STAKESin terveydenhuollon tutkimusyksikön kanssa.

Uusia aineksia alkoholi-keskusteluun - juomista ei kuitenkaan suositella

Hiljattain Circulationissa ilmestyneen tutkimuksen tulokset keski-ikäisten suomalaismiesten alkoholinkulutuksen yhteydestä HDL-kolesterolitasoon ja kuolleisuuteen käynnistivät Suomessakin keskustelun alkoholin myönteisistä terveysvaikutuksista - Yhdysvalloissa asiasta on taitettu peistä jo vuoden ajan. Tutkimuksessa, jossa seurattiin yli 7 000 tupakoivan 50-69-vuo- tiaan suomalaismiehen kuolleisuutta keskimäärin 4,7 vuoden ajan, sepelvaltimotautikuoleman suhteellinen riski muodosti U-käyrän suhteessa alkoholinkulutukseen: 2-5 A-olutekvivalenttia päivittäin kuluttaneilla sepelvaltimotautikuoleman vaara oli pienempi kuin täysraittiilla ja vähemmän juovilla, ja toisaalta riski oli suurin enemmän kuin 5 A-olutta nauttineilla. HDL-kolesteroliarvot olivat raittiilla miehillä pienemmät kuin alkoholia käyttävillä. Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemmin suppeammissa tutkimuksissa.

Lääkärityöttömyys näyttää tasaantuneen

Työttömiä lääkäreitä oli joulukuun lopussa työvoimatoimistojen asiakkaina vähemmän kuin kertaakaan aikaisemmissa viime vuoden kuukausitilastoissa (taulukko 1). Myös avointen työpaikkojen luku oli vuoden suurin. Työttömyyslukuja kaunistavat toisaalta näennäisesti uudet tulojen ja päivärahan yhteensovitussäännöt, mutta myös todellisuudessa sijaisten käyttö on lisääntynyt. Jäädytettyjä virkoja ei ole tiettävästi avattu eikä uusia perustettu.

Antibioottien käyttö lisääntyy Ruotsissa

Ruotsin Riksstämmanissa esiteltiin äskettäin tutkimus, joka osoitti, että antibioottien käyttö on lisääntynyt Ruotsissa 30 %:lla viidessä vuodessa. Käyttö on kuitenkin varsin epätasaista maan eri osissa. Malmön seudulla käytetään kaksi kertaa enemmän antibiootteja kuin joissakin maan pohjoisissa lääneissä. Tämän selitettiin johtuvan yksinomaan lääkäritiheydestä, koska eroja infektiotautien esiintyvyydessä ei ole.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030