Oulun Diakonissalaitos täyttää 100 vuotta

Martti Lutherin päivänä, 10.11. Oulun Diakonissalaitos viettää 100-vuotisjuhliaan. Tämä pienestä puutalosta kokonaisen korttelin suuruiseksi kasvanut sairaanhoidon ja myöhemmin myös kuntoutuksen keskus on säilyttänyt asemansa pohjoisen Suomen edelläkävijänä monella lääketieteen erikoisalalla. Laitos perustettiin kouluttamaan sairaanhoitajia Pohjois-Suomen seurakuntien tarpeisiin. Ensimmäiseltä kurssilta valmistui kolme diakonitarta, jotka olivat saaneet käytännön koulutuksensa laitoksen omassa 5-paikkaisessa sairaalassa. Diakonittaret, myöhemmin diakonissat, velvoitettiin toimimaan valmistumisensa jälkeen seurakunnan paveluksessa kiertävinä sairaanhoitajina.

Insuliinin keksimisestä 75 vuotta

Yksi lääketieteen vaikuttavimmista keksinnöistä, insuliini, täytti kesällä 75 vuotta. Sen keksijöinä pidetään kanadalaisia tutkijoita Frederick Bantingia ja Charles Bestiä. Vuonna 1921 he antoivat koiran haimasta eristettyä insuliinia koiralle, jolle oli aiheutettu diabetes poistamalla haima, ja saivat sen verensokeriarvot laskemaan normaalitasolle. Tammikuussa 1922 annettiin ensimmäinen insuliinipistos ihmiselle, 14-vuotiaalle kanadalaispojalle. Vuonna 1923 insuliinin keksijöille myönnettiin Nobelin palkinto - tosin palkinnon saivat Frederick Banting ja tutkimuslaitoksen johtaja professori J. J. R. McLeod, jonka osuuden sanotaan jääneen nimen keksimiseen uudelle aineelle.

Rinnakkaistuontilääkkeiden hintahyödyt edelleen pienet

Lokakuun toisen puoliskon aikana rinnakkaistuontilääkkeiden hinnat ovat samat kuin alkupuoliskolla. Lokakuun puolivälissä tuli kuitenkin myyntiin neljä rinnakkaistuotua valmistetta lisää: Adalat 20 mg depottabletti, Anafranil 25 mg tabletti, Felden 0,5 % geeli ja Pulmicort Turbuhaler inhalaatiojauhe 400 mikrogram-maa/annos. Kaikki kyseiset valmisteet poikkeavat alkuperäistuojan valmisteen hinnasta yhtä vähän kuin aikaisemmatkin rinnakkaistuodut valmisteet eli hintaerot vaihtelevat suunnilleen yhdestä markasta neljään ja puoleen markkaan pakkausta kohti.

Nuoret lääkärit työelämässä -tutkimus jatkuu

Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen, Lääkäriliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen yhteistyönä vuonna 1994 käynnistetty tutkimus, jonka kohderyhmänä olivat tuolloin opintojensa loppuvaiheessa olevat lääketieteen opiskelijat jatkuu taas tänä syksynä. Nyt jo valmiilta lääkäreiltä on kahteen otteeseen tiedusteltu laajasti elämäntilanteeseen ja psyko-sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Erityisesti halutaan selvittää kokemuksia siirryttäessä opintojen parista työelämään.

Hemofilian varhain aloitettu ehkäisyhoito turvallista ja tuloksekasta

Vaikean hemofilian vuotoja ehkäisevä hoito on yleistynyt eri maissa sen jälkeen, kun käyttöön on saatu entistä turvallisempia hyytymistekijätuotteita. Ruotsi on ollut edelläkävijämaa, jossa varhaislapsuudessa aloitetusta profylaktisesta hoidosta on jo vuosikymmenien kokemus, kertoo lastenhematologian erikoislääkäri Anne Mäkipernaa TAYS:sta. Nykyään hoito aloitetaan siellä kaikille vaikeaa A- tai B-hemofiliaa sairastaville 1-2 vuoden iässä. - Tulokset ovat va-kuuttavia, nivelvuodot ovat vähentyneet olennaisesti.

Suomessa lapset altistuvat tupakansavulle vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa

Pohjoismaiden syöpäunionin NCU:n tutkimus lasten altistumisesta tupakansavulle ja asenteista tupakointia kohtaan tuotti suomalaislasten kannalta erityisen myönteisiä tuloksia. Tutkimukseen osallistuneiden kotitalouksien lapsista altistuu tupakansavulle Suomessa vain 7,7 %, kun Tanskassa osuus on yli 48 % ja Islannissa 46 %. Kyselylomake lähetettiin 5 500 kotitalouteen, joista tupakoitsijoita oli lähes 30 %:ssa.

Työaikakiistassa torjuntavoitto Turussa

Lääkärit saavuttivat torjuntavoiton työaikakiistan ensimmäisessä erässä Turussa lokakuun puolivälissä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksessa 15.10.96 ollut esitys lääkärien siirtämisestä jaksotyöhön jouduttiin jättämään pöydälle lääkärien päättäväisen esiintymisen johdosta. Tarkoituksena oli siirtää lääkärit jaksotyöhön työnjohdollisena toimenpiteenä neuvottelematta siitä ammattikunnan edustajien kanssa.

Nuorten itsetuhoisuus saanut järjestöt liikkeelle

Nuorten itsetuhoinen käyttäytyminen on saanut joukon asiasta huolestuneita kansalaisjärjestöjä yhdistämään voimansa ja käynnistämään projektin Sota Nuorten Itsetuhoa Vastaan. Aloitteen projektiin on tehnyt oululainen mielisairaanhoitaja Pekka Tolonen. Hän on toimittanut kirjan, Huomatkaa myös mut!, jossa nuoret itse kertovat ajatuksiaan itsetuhosta. Kirjasta löytyy myös vastauksia nuorten itsetuhon ehkäisyyn ja ideoita valmiuksiin auttaa itsetuhoista nuorta.

Varusmiesten kriisituki tehostuu

Varusmiesaika on monelle nuorelle miehelle suurten muutosten aikaa elämässä. Kaikki eivät pysty vastaanottamaan uusia haasteita ja päätyvät jonkinlaiseen kriisiin, joka pahimmillaan voi johtaa itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Puolustusvoimissa tämä on tiedostettu, ja kuluvana syksynä aloitetaan varusmiesten kouluttajien kurssitus, joka antaa heille perustietoa varusmiesten psyykkisistä kriiseistä sekä selvittää niitä ehkäiseviä ja selviytymistä tukevia työmuotoja. Koulutus pyrkii osaltaan tukemaan myönteisen palveusilmapiirin kehittymistä ja ehkäisemään varusmiespalveluksen turhia keskeyttämisiä.

Islannin yleislääkärit takaisin töihin

Palkkauksen huono kehitys sekä vajavaiset määräykset lääkärin työvelvollisuuksista johtivat siihen, että 90 % Islannin yleislääkäreistä irtisanoutui elokuun 96 alusta. Konflikti kesti kuusi viikkoa, mutta nyt on päästy sopimukseen. Yleislääkärit saivat työpaikkansa takaisin ja ensi vuoden alusta alkaen solmitaan uusi yleislääkäreitä koskeva sopimus, jossa on luvassa ansion lisääntymistä sekä tarkempia määräyksiä työtehtävistä. Islannin Lääkäriliiton varapuheenjohtajan Sveinn Magnussonin mukaan tulevaisuus näyttää, onko sopimus tyydyttävä. Hänen mukaansa konflikti ei aiheuttanut suuria katastrofeja. Reykjavikissa yleislääkäripalvelujen puuttuminen lisäsi painetta erikoissairaanhoidon puolella, pienillä paikkakunnilla hätätapaukset hoidettiin irtisanoutumisista huolimatta.

Smokefree Europe kokoaa satoja asiantuntijoita Helsinkiin

Euroopan tupakkakonferenssi Smokefree Europe järjestetään 2.-4. lokakuuta Helsingissä Marina Congress Centerissä. Osanottajia odotetaan yhteensä 600 yli 40 maasta. Kokouksen järjestää Terveyskasvatuksen keskus yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tapahtumalle on myös saatu merkittävää tukea mm. Euroopan Unionin syöpäohjelmasta. Konferenssin presidentti on pääsihteeri Liisa Elovainio Suomen Syöpäyhdistyksestä ja järjestelytoimikunnan puheenjohtaja professori Pekka Puska Kansanterveyslaitokselta.

EU-komissio hyväksyi uuden HIV-lääkkeen

Euroopan komissio on myöntänyt ensimmäisen myyntiluvan HIV-potilaiden hoitoon tarkoitetulle proteaasinestäjälle, Abbott-yhtiön ritonaviirille (Norvir). Sitä käytetään yhdessä aiemmin käytössä olleiden antiretroviraalisten nukleosidianalogien kanssa sellaisten potilaiden hoidossa, joilla immuunikato on pitkälle kehittynyt tai on kehittymässä. Lääke on aiemmin hyväksytty Yhdysvalloissa, Kanadassa, Sveitsissä, Brasiliassa, Puerto Ricossa, Argentiinassa, Kolumbiassa, Guatemalassa ja Perussa, ja se on nyt siis saanut myyntiluvan keskitetyn lupakäsittelyn kautta kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Rohkaisevaa tietoa syövän hoitotuloksista

Suomen Syöpärekisterin tuore tilasto kertoo, että suomalaisten syöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellinen elossaololuku jatkaa tasaista nou-suaan. Kun vuosina 1980-86 sairastuneilla miehillä elossaololuku oli 36 % ja naisilla 51 %, ovat vastaavat luvut vuosilta 1985-89 41 % ja 55 %. Suotuisan kehityksen taustalla ovat kattava terveydenhoitojärjestelmämme, tiedotuskampanjat, väestön korkea valistuneisuustaso ja uskomuslääketieteen vähäinen osuus hoitomuotona.

Suomi on Pohjois-maista suosituin kongressimaa

Suomessa järjestetään kansainvälisiä kongresseja Pohjoismaista eniten. Union of International Associations -järjestön tilastoissa vuodelta 1995 Suomi on kansainvälisten kongressien järjestäjämaana 14. tilalla, joskin Ruotsi, Tanska ja Norja ovat heti seuraavina. Johtava kongressimaa on Yhdysvallat, seuraavina tulevat Ranska, Englanti, Saksa ja Italia. Lähes 60 % järjestön tilastoimista kongresseista järjestettiin Euroopassa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030