Rokotusten kattavuus paranemaan päin

Maailman terveysjärjestön tuoreet tilastot osoittavat lasten rokotusten kattavuuden alkaneen taas parantua muutaman vuoden takaisen pudotuksen jälkeen. Järjestön tavoitteenahan on 90 %:n rokotuskattavuus vuoteen 2000 mennessä. Parhaimmillaan maailmanlaajuinen rokotustilanne oli vuonna 1990, ja viime vuonna päästiin jo lähes samaan, kun WHO:n rokotusohjelma raportoi monien rokotusten kokonaiskattavuudeksi 80 % tai enemmän. Tärkeä poikkeus on tuhkarokko, jota vastaan rokottaminen ei vielä ole kovinkaan kattavaa, vaikka sairauteen arvellaan kuolevan yli miljoonan lapsen vuosittain.

Ehkäisytablettien riskit puhuttavat

Hiljattain valmistui WHO:n koordinoima seitsemän vuotta kestänyt tutkimus, jossa ehkäisyvalmisteiden haittoja on tutkittu 17 maassa. Samaan aikaan on valmistunut kaksi muuta samaa aihepiiriä käsitellyttä tutkimusta, jotka antavat uutta tietoa ehkäisytabletteihin liittyvien laskimotukosten ja aivoverenkiertohäiriöiden yleisyydestä. Tutkimusten mukaan desogestreeliä tai gestodeeniä sisältävien valmisteiden käyttäjillä näyttäisi olevan noin kaksinkertainen riski saada laskimotukoksia kuin levonorgestreelia sisältäviä valmisteita käyttävillä. Toisaalta aivohalvausriskissä ei ollut eroja valmisteiden välillä. Alustavat tiedot näistä tutkimustuloksista tulivat julkisuuteen vaiheessa, jossa osa näistä tutkimuksista oli vasta jätetty julkaistaviksi, ja osassa tulosten tarkempi analysointi on vielä kesken.

Kansanterveys-laitos aloittaa suuren rokotus-tutkimuksen

Kansanterveyslaitos aloittaa tänä syksynä tutkimuksen, jossa selvitetään kolmen uuden pneumokokkikonjugaattirokotteen suojatehoa pneumokokin aiheuttaman lasten välikorvatulehduksen ehkäisyssä. Tutkimus tehdään yhdessä Tampereen, Kangasalan ja Nokian terveyskeskusten kanssa, ja mahdollisuutta osallistua tutkimukseen tarjotaan kaikille näissä kunnissa asuville vastasyntyneille noin kahden vuoden ajan. Lapsen tulee olla tutkimukseen otettaessa noin kahden kuukauden ikäinen. Tavoitteena on saada mukaan noin 4 500 lasta.

Tosiasiaa nuorten terveys-kasvatukseen: tupakointi lisää ryppyjä

Varhaisten ryppyjen uhka voi olla nuorelle painavampi syy tupakointikokeilujen lopettamiseen kuin tupakan vakavammat terveysvaarat, arvelee Kalifornian yliopiston työryhmä, jonka poikkileikkaustutkimus vahvisti aikaisempia tuloksia tupakoinnin kasvoryppyjä lisäävästä vaikutuksesta. Kriittisin menetelmin ja melko suuresta aineistosta tehdyssä tutkimuksessa tupakointi kaksinkertaisti miesten ja kolminkertaisti naisten kasvojen ryppyyntymisen 40 ikävuoden jälkeen.

"Iso-Britannia vastustaa suunnilleen kaikkea mahdollista..."

"Iso-Britannia vastustaa suunnilleen kaikkea mahdollista EU:n puuttumista työ-, sosiaali- ja terveyspolitiikan alueilla. Se tekee sen myös taitavasti ja tehokkaasti. Sen lisäksi että Iso-Britannia vastustaa uusia päätöksiä, sen johdonmukaisena linjana on "ajaa alas" jo olemassaolevia hankkeita ja säädöstöä. Mitä vähemmän Brysselissä tapahtuu, sitä parempi Lontoolle," kertoo STAKESin syyskuussa ilmestynyt, Assi Liikasen toimittama EU-Uutiset.

Suomen esitys potilaan oikeuksista hyväksyttiin viimein WMA:ssa

Maailman lääkäriliitto WMA on hyväksynyt Suomen Lääkäriliiton aloitteesta julistuksen potilaan oikeuksista. Liiton toiminnanjohtaja Markku Äärimaa teki asiaa koskevan esityksen WMA:lle jo vuonna 1992 ja julkilausuma hyväksyttiin nyt sen viidennessä käsittelyssä. Indonesiassa syyskuun alussa pidetyssä kokouksessa julkilausuma herätti jälleen kerran kiihkeitä kannanottoja, mutta yli viisi tuntia kestäneen keskustelun jälkeen potilaan oikeuksia koskeva julistus viimein hyväksyttiin. Käsittelyn kuluessa tekstiin on tullut useita muutoksia, mutta sen perusperiaatteet ovat pysyneet ennallaan.

Sosiaali- ja terveyden-huollossa töitä jakamaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on yhteistyössä työministeriön, STAKESin, Kuntaliiton ja ammattijärjestöjen kanssa käynnistämässä hanketta työn uudelleen jakamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tavoitteena on parantaa työllisyyttä sekä keventää monin paikoin kohtuuttomaksi nousseita työpaineita. Samalla pyritään myös huolehtimaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten pysymisestä alalla ja löytämään nykyistä parempia malleja työllisyysvarojen käyttöön.

Tupakkateollisuus tiukoille

Tupakkateollisuus on jatkuvasti väittänyt, ettei tupakoinnin vakavia sairauksia aiheuttavaa vaikutusta ole todistettu pitävästi ja ettei tupakointi aiheuta riippuvuutta. Lisäksi se sanoo pyrkivänsä itse selvittämään tieteellisen totuuden tupakan terveysvaikutuksista. Nämä väitteet ovat äskettäin joutuneet outoon valoon, kun JAMA julkaisi Brown & Williamson -nimisen tupakkayrityksen salaisiin asiakirjoihin ja tutkimustuloksiin perustuvan artikkelisarjan. Se osoittaa yrityksen tienneen jo ennen 1960-lukua laboratorioissaan tekemiensä tutkimusten perusteella, että savukkeiden terva aiheuttaa syöpää eläimille - siis jo ennen kuin asia oli vahvistettu lääketieteellisissä tutkimuksissa. Lisäksi tupakkateollisuuden tutkijat olettivat jo 1960-luvun aluessa nikotiinin aiheuttavan riippuvuutta.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030