Nuorten huumekokeilut alkavat pillereillä ja viinalla

Turun kaupungin peruskoulujen 9-luokkalaisista tytöistä 31 % kertoo kokeilleensa ainakin kerran jotain huumetta, pojista 18 %. Keski-Suomen läänin samanikäisistä peruskoululaisista huumeita on kokeillut 21 % tytöistä ja 10 % pojista. Tiedot on saatu Kouluterveys 95 -tutkimuksesta, johon vastasi 6 250 turkulaista ja keskisuomalaista peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilasta, iältään 14-16-vuotiaita.

Lääkärien työllisyystilanne parantunut kesällä

Työttömiksi työnhakijoiksi työvoimatoimistoihin ilmoittautuneiden lääkärien määrä on vähentynyt koko alkuvuoden. Pienimmillään työttömien lääkärien määrä oli kesäkuussa; silloin 331 lääkäriä oli vailla työtä, kun viime vuonna samaan aikaan työttömiä lääkäreitä oli 500. Myönteinen kehitys tuntuu myös Lääkärien työttömyyskassassa: tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla on maksettu työttömyyskorvausta yhteensä 8,9 miljoonaa markkaa, kun koko viime vuonna maksettiin yhteensä 20,9 miljoonaa markkaa.

Akava pettyi budjetti-esitykseen

Akava on pettynyt valtion ensi vuoden tulo- ja menoarvioesitykseen sisältyviin veronkevennyksiin. Budjettiriihessä sovittiin, että vakuutetun kansaneläkemaksu 0,55 penniä veroäyriltä poistuu ja sairausvakuutusmaksu kevenee 0,45 pennillä äyriltä. Lisäksi tuloveroasteikkoihin tehdään kahden prosentin inflaatiotarkistus ja pakkolainan periminen loppuu. Akava katsoo tuloverotukseen esitettyjen muutosten merkitsevän vain vähäistä helpotusta palkansaajien verorasitukseen.

Aivojen dopamiini-aktiivisuus näyttää erottelevan alkoholisteja

Eläintutkimusten perusteella on syntynyt käsitys dopamiinin vapautumisen tärkeästä merkityksestä aivojen mielihyvätuntemuksen muodostuksessa. Mielihyvämekanismien yliherkkyys taas on esitetty selitykseksi päihderiippuvuudelle, erityisesti alkoholismille. Osassa tutkimuksista onkin saatu viitteitä siitä, että dopamiinireseptoreita koodaava geenialleeli A1 olisi yhteydessä alkoholismiin, mutta toisissa tutkimuksissa tulosta ei ole saatu vahvistetuksi ja asia on edelleen kiistanalainen.

Eläimistä luovuttajia elinsiirtoihin?

Elinsiirtojen onnistumisen mahdollisuudet ovat parantuneet nopeasti tehostuneen lääkityksen myötä. Alan tulevaisuudennäkymät saavat kuitenkin maailman johtavilta kirurgeilta täysin vastakkaiset arviot. Maksansiirron uranuurtaja, englantilainen Sir Roy Calne uskoo eläimiltä saatavien elinten käyttömahdollisuuksiin. Sydän- ja keuhkosiirtojen isä, amerikkalainen Norman Shum-way taas suhtautuu skeptisesti xenotransplantaatioon eli eläinten käyttöön ihmisille siirrettävien elinten luovuttajina. Tähtikirurgit selostivat näkemyksiään Nurmijärvellä heinäkuussa.

Perintötekijöistä selitys selän välilevyjen rappeutumaan

Perintötekijät selittävät ilmeisesti suurimman osan selän välilevyjen rappeutumisesta. Suomalais-amerikkalaisen selkätutkimuksen tulokset yllättivät tutkijatkin: tärkeimmät yleisesti epäillyt selkäsairauksien riskitekijät selittivät vain 2-7 % välilevyjen rappeutumisesta. Perintötekijät ja lapsuudenaikaiset elinolot sen sijaan selittivät 34-61 % rappeutumisesta. Iän merkitys oli odotettua vähäisempi: 35-69-vuotiaiden ikäryhmässä vain alle 10 %. Muilta osin rappeutuminen jäi selittämättä.

Taksvärkki kerää liikuntavälineitä Mosambikin koululaisille

Taksvärkki ry kerää tänä vuonna liikuntavälineitä sodasta toipuvan Mosambikin koululaisille. Vaikka liikunta ja urheilu käsitetään joskus ylellisyydeksi, urheilutunneilla on suuri merkitys koululaisille, jotka eivät ole saaneet elää normaalia lapsuutta. Urheilun uskotaan kohentavan lasten itsetuntoa ja luovan yhteisyyttä eri heimojen lasten välille. Liikunta kehittää myös sosiaalisia taitoja. Perinteinen mosambikilaislaji on tanssi, mutta suosittuja ovat myös jalkapallo sekä käsi- ja koripallo.

Nuoruustyypin diabeteksesta hoitosuositus

Diabetesliiton lääkärineuvoston työryhmä on dosentti Veikko Koiviston johdolla laatinut ensimmäisen valtakunnallisen suosituksen nuoruustyypin diabeteksen hoidosta. Nuoruustyypin diabetesta sairastaa Suomessa noin 28 000 ihmistä ja sen ilmaantuvuus on yli kolminkertaistunut 40 vuodessa. Uusia tapauksia diagnosoidaan vuosittain 40/100 000 asukasta, mikä on enemmän kuin missään muualla. Aikuistyypin diabetesta sairastavia on Suomessa noin 130 000, ja tämä pitkälti elintasoon liittyvä diabetestyyppi on yleistynyt vieläkin enemmän kuin nuoruustyypin diabetes.

Australiassa hyväksyttiin eutanasialaki

Maailmanlaajuinen keskustelu eutanasiasta sai uutta kipinää, kun Australian liittovaltion Pohjoisterritorion parlamentti hyväksyi eutanasian laillistuksen. Hyväksytty laki terminaalipotilaiden oikeuksista merkitsee sitä, että kuolemansairas potilas voi saada lääketieteellistä apua lopettaakseen elämänsä. Eutanasia on nyt ensimmäistä kertaa laillistettu, sillä esimerkiksi Hollannissa, jossa eutanasia on hyväksytty, sitä ei ole laillistettu, vaikka sääntöjen mukaista kuolinapua antavaa lääkäriä vastaan ei nostetakaan syytettä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030