Tosiasiaa nuorten terveys-kasvatukseen: tupakointi lisää ryppyjä

Varhaisten ryppyjen uhka voi olla nuorelle painavampi syy tupakointikokeilujen lopettamiseen kuin tupakan vakavammat terveysvaarat, arvelee Kalifornian yliopiston työryhmä, jonka poikkileikkaustutkimus vahvisti aikaisempia tuloksia tupakoinnin kasvoryppyjä lisäävästä vaikutuksesta. Kriittisin menetelmin ja melko suuresta aineistosta tehdyssä tutkimuksessa tupakointi kaksinkertaisti miesten ja kolminkertaisti naisten kasvojen ryppyyntymisen 40 ikävuoden jälkeen.

"Iso-Britannia vastustaa suunnilleen kaikkea mahdollista..."

"Iso-Britannia vastustaa suunnilleen kaikkea mahdollista EU:n puuttumista työ-, sosiaali- ja terveyspolitiikan alueilla. Se tekee sen myös taitavasti ja tehokkaasti. Sen lisäksi että Iso-Britannia vastustaa uusia päätöksiä, sen johdonmukaisena linjana on "ajaa alas" jo olemassaolevia hankkeita ja säädöstöä. Mitä vähemmän Brysselissä tapahtuu, sitä parempi Lontoolle," kertoo STAKESin syyskuussa ilmestynyt, Assi Liikasen toimittama EU-Uutiset.

Suomen esitys potilaan oikeuksista hyväksyttiin viimein WMA:ssa

Maailman lääkäriliitto WMA on hyväksynyt Suomen Lääkäriliiton aloitteesta julistuksen potilaan oikeuksista. Liiton toiminnanjohtaja Markku Äärimaa teki asiaa koskevan esityksen WMA:lle jo vuonna 1992 ja julkilausuma hyväksyttiin nyt sen viidennessä käsittelyssä. Indonesiassa syyskuun alussa pidetyssä kokouksessa julkilausuma herätti jälleen kerran kiihkeitä kannanottoja, mutta yli viisi tuntia kestäneen keskustelun jälkeen potilaan oikeuksia koskeva julistus viimein hyväksyttiin. Käsittelyn kuluessa tekstiin on tullut useita muutoksia, mutta sen perusperiaatteet ovat pysyneet ennallaan.

Sosiaali- ja terveyden-huollossa töitä jakamaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on yhteistyössä työministeriön, STAKESin, Kuntaliiton ja ammattijärjestöjen kanssa käynnistämässä hanketta työn uudelleen jakamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tavoitteena on parantaa työllisyyttä sekä keventää monin paikoin kohtuuttomaksi nousseita työpaineita. Samalla pyritään myös huolehtimaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten pysymisestä alalla ja löytämään nykyistä parempia malleja työllisyysvarojen käyttöön.

Tupakkateollisuus tiukoille

Tupakkateollisuus on jatkuvasti väittänyt, ettei tupakoinnin vakavia sairauksia aiheuttavaa vaikutusta ole todistettu pitävästi ja ettei tupakointi aiheuta riippuvuutta. Lisäksi se sanoo pyrkivänsä itse selvittämään tieteellisen totuuden tupakan terveysvaikutuksista. Nämä väitteet ovat äskettäin joutuneet outoon valoon, kun JAMA julkaisi Brown & Williamson -nimisen tupakkayrityksen salaisiin asiakirjoihin ja tutkimustuloksiin perustuvan artikkelisarjan. Se osoittaa yrityksen tienneen jo ennen 1960-lukua laboratorioissaan tekemiensä tutkimusten perusteella, että savukkeiden terva aiheuttaa syöpää eläimille - siis jo ennen kuin asia oli vahvistettu lääketieteellisissä tutkimuksissa. Lisäksi tupakkateollisuuden tutkijat olettivat jo 1960-luvun aluessa nikotiinin aiheuttavan riippuvuutta.

Nuorten huumekokeilut alkavat pillereillä ja viinalla

Turun kaupungin peruskoulujen 9-luokkalaisista tytöistä 31 % kertoo kokeilleensa ainakin kerran jotain huumetta, pojista 18 %. Keski-Suomen läänin samanikäisistä peruskoululaisista huumeita on kokeillut 21 % tytöistä ja 10 % pojista. Tiedot on saatu Kouluterveys 95 -tutkimuksesta, johon vastasi 6 250 turkulaista ja keskisuomalaista peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilasta, iältään 14-16-vuotiaita.

Lääkärien työllisyystilanne parantunut kesällä

Työttömiksi työnhakijoiksi työvoimatoimistoihin ilmoittautuneiden lääkärien määrä on vähentynyt koko alkuvuoden. Pienimmillään työttömien lääkärien määrä oli kesäkuussa; silloin 331 lääkäriä oli vailla työtä, kun viime vuonna samaan aikaan työttömiä lääkäreitä oli 500. Myönteinen kehitys tuntuu myös Lääkärien työttömyyskassassa: tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla on maksettu työttömyyskorvausta yhteensä 8,9 miljoonaa markkaa, kun koko viime vuonna maksettiin yhteensä 20,9 miljoonaa markkaa.

Aivojen dopamiini-aktiivisuus näyttää erottelevan alkoholisteja

Eläintutkimusten perusteella on syntynyt käsitys dopamiinin vapautumisen tärkeästä merkityksestä aivojen mielihyvätuntemuksen muodostuksessa. Mielihyvämekanismien yliherkkyys taas on esitetty selitykseksi päihderiippuvuudelle, erityisesti alkoholismille. Osassa tutkimuksista onkin saatu viitteitä siitä, että dopamiinireseptoreita koodaava geenialleeli A1 olisi yhteydessä alkoholismiin, mutta toisissa tutkimuksissa tulosta ei ole saatu vahvistetuksi ja asia on edelleen kiistanalainen.

Akava pettyi budjetti-esitykseen

Akava on pettynyt valtion ensi vuoden tulo- ja menoarvioesitykseen sisältyviin veronkevennyksiin. Budjettiriihessä sovittiin, että vakuutetun kansaneläkemaksu 0,55 penniä veroäyriltä poistuu ja sairausvakuutusmaksu kevenee 0,45 pennillä äyriltä. Lisäksi tuloveroasteikkoihin tehdään kahden prosentin inflaatiotarkistus ja pakkolainan periminen loppuu. Akava katsoo tuloverotukseen esitettyjen muutosten merkitsevän vain vähäistä helpotusta palkansaajien verorasitukseen.

Eläimistä luovuttajia elinsiirtoihin?

Elinsiirtojen onnistumisen mahdollisuudet ovat parantuneet nopeasti tehostuneen lääkityksen myötä. Alan tulevaisuudennäkymät saavat kuitenkin maailman johtavilta kirurgeilta täysin vastakkaiset arviot. Maksansiirron uranuurtaja, englantilainen Sir Roy Calne uskoo eläimiltä saatavien elinten käyttömahdollisuuksiin. Sydän- ja keuhkosiirtojen isä, amerikkalainen Norman Shum-way taas suhtautuu skeptisesti xenotransplantaatioon eli eläinten käyttöön ihmisille siirrettävien elinten luovuttajina. Tähtikirurgit selostivat näkemyksiään Nurmijärvellä heinäkuussa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030