Pohjoismainen eläinlääkäri-kongressi: Eläinten teurastusta edeltävä stressi minimoitava

XVIII Pohjoismaisessa eläinlääkärikongressissa pohdittiin mm. eläinkuljetuksiin liittyviä asioita Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Suurin osa teuraaksi myydyistä naudoista ja sioista kuljetetaan maanteitse teurastamoihin Euroopassa, Australiassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Eläinten huono käsittely teurastamoissa, tiloilla tai kuljetusten aikana heikentää eläinten hyvinvointia. Lihan laatu huononee eläinten stressin vuoksi: naudanlihasta voi tulla huonosti säilyvää ns. "tervalihaa" ja sianlihasta saattaa tulla teknologiselta laadultaan heikkoa, vaaleaa ja vetistä lihaa.

Teknologia vammaisten itsenäisen elämän avuksi

Vammaisten päivittäistä elämää helpottavan teknologian sovellusten tutkiminen on otettu EU:n komission rahoituksen piiriin. Vuonna 1990 perustettu TIDE-toimisto keskittyy vammaisten ja vanhusten tasa-arvoa edistävän ja elämää helpottavan teknologian tutkimiseen. Yhteistyö vammaisten, suunnittelijoiden, tutkijoiden ja tuotteita valmistavien yritysten välillä on välttämätöntä sovellusten aikaansaamiseksi.

Harri Hyppölästä vuoden 1998 Nuori Lääkäri

Tämän vuoden Nuoreksi Lääkäriksi on valittu LL Harri Hyppölä Kuopiosta. Nuori Lääkäri -palkinnon saajalta edellytetään ennakkoluulotonta ja avarakatseista otetta lääkärin työhön. Valintatoimikunta kiinnitti erityisesti huomiota Harri Hyppölän laaja-alaiseen lääketieteen koulutukseen liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä toisaalta mittavaan järjestötyöhön ja elävään musiikkiharrastukseen.

Liikennekuolemat kasautuvat kehitysmaihin

Liikenteessä on kuollut tällä vuosisadalla jo 30 miljoonaa ihmistä. Vuoteen 2020 mennessä kolarit tappavat ja vammauttavat enemmän ihmisiä kuin sodat, tuberkuloosi, HIV ja hengitystiesairaudet. Vain mielenterveysongelmat ja sydänsairaudet ovat tuolloin tuhoisampia, todetaan Punaisen Ristin katastrofiraportissa. Ongelma kasautuu kehitysmaihin, joissa jo nyt tapahtuu 70 % onnettomuuksista. Eniten onnettomuuksia tapahtuu köyhimmille ja nuorille. Kehitysmaissa kolareissa kuolleista on alle 15-vuotiaita 15 %, muualla 6 %. Liikennekuolema on 15-44-vuotiaiden miesten johtava kuolinsyy kehitysmaissa.

Reumatoimenpiteet kannattaisi keskittää

Reumasairauksien vuoksi tehtäviä tekonivelleikkauksia suoritetaan maassamme 36 laitoksessa. Kahdessakymmenessäkuudessa sairaalassa niitä tehdään alle kymmenen vuosittain. Tämä määrä ei todennäköisesti riitä sairaaloissa pitämään yllä tarvittavia toimintavalmiuksia. Reumatoimenpiteissä tarvittaisiin valtakunnallista keskittämistä toiminnan laadun ja turvallisuuden kehittämiseksi, todetaan Stakesin julkaisemassa tilastoraportissa vuodelta 1996. Vuosittain tehdään nivelreuman vuoksi noin 350 tekonivelleikkausta ja tarve tulee kasvamaan varsinkin vanhemman väestön piirissä lähivuosina.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030