Lähes 2 000 näytteilleasettajaa Interhospital-messuille

Viitisentoista suomalaista näytteilleasettajaa aikoo osallistua Interhospital-messuille, jotka pidetään Hannoverissa 3.-6.6.97. Kaikkiaan näytteilleasettajia on noin 1 850, joista ulkolaisia noin kolmannes. Saksan terveydenhuoltomarkkinat ovat Euroopan suurimmat ja paitsi Saksaan, toivovat kotimaiset laiteviejämme markkinoiden edelleen laajentuvan entisen Neuvostoliiton alueelle kansainvälisten messukontaktien kautta.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 9/1997 Kommentteja

Kaikkien aikojen suurin diabeteskongressi Helsinkiin

Ensi heinäkuun 20.-25. päivänä järjestetään IDF 97-kongressi Helsingin Messukeskuksessa. Kansainvälisen diabetesliiton 16. kongressi tuo maahamme ennakkotietojen perusteella noin 8 000 osallistujaa. Kyseessä on suurin maassamme koskaan pidetty kansainvälinen tieteellinen kokous. Kongressin tunnuksena on "Diabetes Care and Cure - Make the Dream Come True". Se on tarkoitettu sekä diabetestutkijoille että käytännön diabeteshoidossa työskenteleville, terveydenhuollon hallinnon asiantuntijoille, diabetesjärjestöissä toimiville sekä diabeetikoille ja heidän omaisilleen kautta maailman. Ohjelma on tämän mukaisesti jakautunut päivittäin kymmeneen eri ohjelmalinjaan, joista kuusi käsittelee perustutkimusta ja kliinistä tutkimustyötä, yksi hoitoa ja kolme hoidonohjausta sekä diabetesta yhteiskunnassa. Kongressialustuksia pitää noin 430 tutkijaa ja asiantuntijaa. Kongressiin lähetettiin 2 800 abstraktia, joista osa valitaan suullisiin esityksiin ja osa posterinäyttelyyn. Kongressiin liittyy myös alan lääketeollisuuden sekä diabetesjärjestöjen näyttely. Kongressin puheenjohtajana toimii professori Marja-Riitta Taskinen ja kongressin suojelija on presidentti Martti Ahtisaari.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 9/1997 Kommentteja

Hummallekin huumetta

Olkaamme taas varuillamme, kollegat! Viesti tavallisesti luotettavalta taholta kertoo, että vastaanotoillamme kiertää muita kuin väestömme enemmistöä edustavia hevosmiehiä ja -naisia edellyttämässä uuden Pharmacan keltaisella sivulla numero 132 kolmantena ylhäältä mainittua kipulääkettä. Lääke sisältää karisoprodolia, parasetamolia ja kofeiinia. Nimenomaan tästä valmisteesta on vaivojen valittajalle ollut korvaamatonta apua erilaisiin, sykähdyttävän uskottavasti kuvattuihin oireisiin.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 7/1997 Kommentteja

Terveyden edistäminen koko kunnan asiana

Kun Maailman terveysjärjestö tämän vuosikymmenen alussa laati maakohtaisen arvion Terveyttä kaikille vuoteen 2000 -ohjelman toteuttamisesta, Suomi sai monien kiitosten ohella kritiikkiä siitä, ettei ohjelmaa ollut viety paikallistasolle. Tällöin käynnistettiin ohjelman kuntaprojekti, jossa 7 kuntaa on hakenut keinoja väestön terveyden edistämiseksi. Kuntaprojektin loppuraportti valmistui tammikuussa.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 7/1997 Kommentteja

Kosteus kuriin rakennuksissa

Kosteusvauriot ja home aiheuttavat rakennuksissa huomattavia vahinkoja, joiden korjaaminen on sekä hankalaa että kallista. Kosteuden aiheuttamat terveyshaitat tulevat ilmi vasta sitten, kun rakennuksen kostuminen on päässyt jo pitkälle. Tällöin tarvitaan lähes aina rakenteiden purkamista ja korvaamista uudella materiaalilla. Sairasta rakennusta ei voi hoitaa oireita lievittämällä, vaan ainoastaan poistamalla niiden syy.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 7/1997 Kommentteja

Sairausvakuutuskorvaukset 9,6 miljardia vuonna 1996

Sairausvakuutus maksoi korvauksia sairaanhoidosta ja työterveyshuollon palveluista sekä päivärahoina yhteensä 9,595 miljardia markkaa vuonna 1996. Summa oli lähes 100 miljoonaa markkaa suurempi kuin vuotta aikaisemmin eli kasvu oli tasan yksi prosentti. Sekä sairauspäivärahoja että vanhempainpäivärahoja maksettiin viime vuonna vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta sairaanhoidosta maksetut korvaukset olivat kauttaaltaan kasvaneet. Työterveyshuollon korvauksia maksettiin 479 miljoonaa markkaa, mikä oli lähes 7 % vähemmän kuin vuonna 1995. Taulukossa eräät sairausvakuutuksen korvaukset eriteltyinä.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 6/1997 Kommentteja

Enää yksi pilleri

Kappale lääkkeenvalmistuksen historiaa on jäämässä taakse, sillä Suomen lääkemarkkinoilla on jäljellä enää yksi tehdasvalmisteinen pilleri, Leiraksen Aesol. Sekään ei ole aivan oikeaoppinen pilleri vaan pikemminkin pyöreä pehmytgelatiinikapseli. Aesolin lähisukulainen Asol-pilleri on poistunut markkinoilta ja Esol-valmisteen pillerimuoto on korvattu kapselilla. Luonnontuotteissa ja homeopaattisissa valmisteissa pillereitä vielä tapaa.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 6/1997 Kommentteja

Venäläinen WHO:n Euroopan terveysohjelmien johtoon

Venäläinen Serguei Litvinov seuraa David Macfaydenia WHO:n Euroopassa toteutettavien terveysohjelmien johtajana. Litvinov on valmistunut lääkäriksi Moskovassa 1962. Hänen erikoisalansa ovat trooppiset ja tartuntataudit. Hän on työskennellyt WHO:n palveluksessa vuodesta 1973 lähtien ja on vetänyt mm. Eurohealth-ohjelmaa, joka keskittyy entisen Neuvostoliiton valtioiden terveysolojen kohentamiseen.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 6/1997 Kommentteja

Kosketus hoidossa

Ensimmäinen suomalainen hoitotieteen alaan kuuluva tutkimus, joka käsittelee fyysistä kosketusta, on THL Pirkko Routasalon väitöstutkimus Saako sinua koskettaa? Tutkimus tehtiin yli 65-vuotiaiden vuodeosastolla, jossa potilaat tarvitsivat paljon avustusta päivittäisissä toimissaan. Pelkän avustamisen ja hoitotoimenpiteissä tarvittavien otteiden lisäksi hoitajat saattoivat taputtaa, silittää ja halata potilaita. Potilaat ja hoitajat kokivat kosketuksen yksilöllisesti. Toisen ihmisen kosketuksen he hyväksyivät silloin, kun se oli välttämätöntä ja tulkittavissa luonteeltaan myönteiseksi. Potilaat kuvasivat hoitajan kosketusta lämpimäksi, ystävälliseksi ja rauhoittavaksi. Hoitajat kertoivat potilaan kosketuksen olevan miellyttävää, mutta hoitajat olivat kokeneet myös vastenmielistä seksuaalista ja väkivaltaista kosketusta. Tutkimuksen tuloksia aiotaan hyödyntää sairaanhoidon opetuksessa.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 6/1997 Kommentteja

Ikäväki-projekti auttaa ikääntyneitä perheväkivallan uhreja

Eläkeikäisistä naisista 9 % ja miehistä 3 % joutuu jonkinlaisen väkivallan kohteeksi. Naisten kokema väkivalta on pääasiassa perheväkivaltaa ja väkivallan tekijänä on useimmiten aviopuoliso, mutta myös omat, aikuiset lapset. Väkivalta voi olla luonteeltaan fyysistä, psyykkistä, taloudellista tai seksuaalista väkivaltaa tai se voi olla hoidon laiminlyöntiä. Ikääntyvien miesten kokemasta väkivallasta perheväkivalta on noin puolet. Ikääntyvien kynnys hakea apua on korkea, ja perheväkivalta on saattanut kestää jopa vuosikymmeniä ennen kuin se tulee viranomaisten tietoon.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 6/1997 Kommentteja

Lääkäripäivät 1997: parhaat luento-lyhennelmät

Lääkäripäivillä on jo useamman vuoden ajan palkittu parhaita postereita. Lääkäripäivien johtoryhmä päätti nyt palkita myös parhaat luentolyhennelmät. Tällä halutaan korostaa luentolyhennelmien merkitystä uuden tiedon jakajina paitsi luennoille osallistuneille, myös muulle lääkärikunnalle. Luentolyhennelmiä oli kaiken kaikkiaan 351. Parhaat luentolyhennelmät valitsi Lääkäripäivien johtoryhmän asettama työryhmä (Kati Myllymäki, Jan Lindgren ja Hannu Halila). Työryhmä päätti valita Lääkäripäivillä 1997 kolmeksi parhaaksi luentolyhennelmäksi (aakkosjärjestyksessä):

Hannu Halila

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 5/1997 Kommentteja
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030