Puolustusvoimat ja STAKES ehkäisemään varusmiesten kriisejä

STAKES ja puolustusvoimat ovat ryhtyneet yhdessä ehkäisemään varusmiesten psykososiaalisia kriisejä. Tahojen yhteinen työryhmä valmistelee parhaillaan puolustusvoimien henkilöstölle koulutusohjelmaa, joka tähtää entistä tehokkaampaan kriisitilanteiden tunnistamiseen ja niihin tarttumiseen. Ohjelman avulla pyritään kehittämään palvelusilmapiiriä myönteisemmäksi ja tukemaan varusmiesten yleistä pärjäämistä ja jaksamista. Hanke on osa STAKESin Itsemurhien ehkäisyprojektia.

Naiset ja sosiaaliasiat vahvoilla uudessa EU-komissiossa?

EU-komission tuleva puheenjohtaja, Luxemburgin pääministeri Jacques Santer on syyskuun ajan kiertänyt unionin jäsenmaita kerätäkseen uuden komission ympärilleen. Komissaareja on ensi vuoden alussa enintään 21, mutta lopullinen määrä riippuu siitä, miten Suomen, Ruotsin ja Norjan kansanäänestyksissä käy. Uuden komission kokoonpano vaikuttaa sosiaalisen ulottuvuuden kehittymiseen EU:ssa.

Syksyn tulo lisäsi lääkärityöttömyyttä

Työttömien lääkäreiden määrä alkoi lomasijaisuuksien päättyessä taas kasvaa. Järjestöpäällikkö Juha Kiehelä Lääkäriliitosta arvioi työttömyyslukujen kasvavan syksyn myötä ennätyslukemiin. Elokuun lopussa työvoimatoimistoihin oli ilmoittautunut 617 lääkäriä eli 133 enemmän kuin heinäkuussa. Avoimien työpaikkojen luku 50 oli kuitenkin noin 20 suurempi kuin tämänvuotisissa kuukausitilastoissa keskimäärin.

Kasvuhäiriön aiheuttava perintötekijä eristetty

Diastrofista dysplasiaa aiheuttava perintötekijä, DTDST, on eristetty. Kasvuhäiriön ja luustosairauden syyksi paljastui viisi vuotta kestäneessä tutkimuksessa sulfaatin kuljetukseen liittyvä rustosolujen toimintavirhe. Seuraava tehtävä on selvittää koe-eläinsolujen ja ihmisen solujen maljaviljelyn avulla, voidaanko sairauden kulkuun vaikuttaa antamalla potilaalle sulfaattia. Myös diastrofian ehkäisy niin varhaisella sikiödiagnostiikalla kuin terveiden kantajien seurannallakin on käymässä mahdolliseksi.

Suomalainen avainteko: Oulun kollageenitutkijat

Maailmassa on 10 000 kollageeni-tutkijaa. Oulun yliopiston tutkijaprofessori Kari Kivirikon kollageeniryhmä on päässyt tällä vaikealla tieteen alueella pisimmälle tutkimuksissaan. Tutkimusryhmän allekirjoittama 15 miljoonan markan rahoitussopimus yhdysvaltalaisen FibroGen yrityksen kanssa tähtää kollageenilääkkeiden kehittämiseen. Jos lääkkeen kehityksessä onnistutaan, rahoitussopimus takaa lääketehtaan perustamisen Suomeen, mahdollisesti Ouluun.

Huumeiden käyttö muuttunut Ruotsissa

Dagens Nyheter -lehti julkaisi viime kesänä sarjan kirjoituksia huumeiden käytöstä Ruotsissa. Tilannehan on siellä erilainen kuin Suomessa, koska maahanmuuttajat tuovat mukanaan uusia, aikaisemmin harvinaisia käyttötapoja ja aineita. Maahanmuuttajien hoito on myös ollut vaikeampaa, koska monet tulevat maista, joissa huumeiden käyttöä pidetään normaalina, kuten oopiumia Iranissa ja Afganistanissa sekä hasista Egyptissä ja Marokossa. Juuri näistä maista on Ruotsiin tullut paljon turvapaikanhakijoita viime vuosikymmenien aikana. He käyttävät enemmän ja useammin huumeita kuin aikaisemmin maahan muuttaneet, jotka olivat pääasiallisesti työnhakijoita. On kuitenkin muistettava, että puolet Ruotsin huumeidenkäyttäjistä on pohjoismaalaisia, ja eksoottisista maista maahaan tulleet ovat suhteessa lukumääräänsä edelleen vähemmistönä.

Kuntia patistellaan parantamaan vanhusten ja vammaisten asumisoloja

Palvelurakennemuutoksen seurantaryhmä kiinnitti viime kevään raportissaan huomiota asuntopolitiikan tärkeään osuuteen palvelurakenteen uudistamishankkeessa. Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Valtion asuntorahasto ovat nyt lähettäneet kunnanhallituksille yhteisen kirjeen, jossa kiinnitetään huomiota vanhusten ja vammaisten asumisjärjestelyihin. Näiden asuntokysymysten katsotaan olevan vakava este palvelurakenteen kehittämiselle. Valtio aikoo kohdistaa erilaiset asuntopoliittiset tukensa hankkeisiin, jotka mahdollistavat vanhusten ja vammaisten asumisen kotona.

Lääketeollisuuden ulkomaan-toiminta kasvaa edelleen

Lääketeollisuuden ulkomaantoiminta on edelleen kasvussa. Vuoden ensimmäisen puolikkaan kasvuksi kirjattiin 16,3 %. Näyttää siltä, että suomalaisen lääketeollisuuden ulkomaankaupan arvo, joka oli tammi-kesäkuussa 733 milj.mk, ylittää tänä vuonna ensimmäisen kerran kotimaan myynnin. Euroopan Unionin osuus lähestyy puolta koko ulkomaankaupan arvosta (kuvio). Suurimmat kauppakumppanit ovat Yhdysvallat, jonka osuus koko ulkomaantoiminnasta oli 14,7 %, Saksa (14,6 %), Tanska (12,7 %), Iso-Britannia (12,3 %) ja Ruotsi (9,2 %).

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030