Kaikkien aikojen suurin diabeteskongressi Helsinkiin

Ensi heinäkuun 20.-25. päivänä järjestetään IDF 97-kongressi Helsingin Messukeskuksessa. Kansainvälisen diabetesliiton 16. kongressi tuo maahamme ennakkotietojen perusteella noin 8 000 osallistujaa. Kyseessä on suurin maassamme koskaan pidetty kansainvälinen tieteellinen kokous. Kongressin tunnuksena on "Diabetes Care and Cure - Make the Dream Come True". Se on tarkoitettu sekä diabetestutkijoille että käytännön diabeteshoidossa työskenteleville, terveydenhuollon hallinnon asiantuntijoille, diabetesjärjestöissä toimiville sekä diabeetikoille ja heidän omaisilleen kautta maailman. Ohjelma on tämän mukaisesti jakautunut päivittäin kymmeneen eri ohjelmalinjaan, joista kuusi käsittelee perustutkimusta ja kliinistä tutkimustyötä, yksi hoitoa ja kolme hoidonohjausta sekä diabetesta yhteiskunnassa. Kongressialustuksia pitää noin 430 tutkijaa ja asiantuntijaa. Kongressiin lähetettiin 2 800 abstraktia, joista osa valitaan suullisiin esityksiin ja osa posterinäyttelyyn. Kongressiin liittyy myös alan lääketeollisuuden sekä diabetesjärjestöjen näyttely. Kongressin puheenjohtajana toimii professori Marja-Riitta Taskinen ja kongressin suojelija on presidentti Martti Ahtisaari.

Terveydenhuollon kokonaiskustannukset kääntyivät kasvuun vuonna 1995

Terveydenhuollon kokonaiskustannukset kasvoivat aina 1990-luvun alkuun saakka. Laman vuoksi tehtyjen supistusten seurauksena kulut pienenivät reaaliarvoltaan vuodesta 1991 vuoteen 1994 noin 7 miljardia markkaa. Nyt ne näyttävät kääntyneen jälleen kasvuun, sillä vuonna 1995 ne olivat 42,1 miljardia markkaa, mikä oli 1,7 miljardia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nämä tiedot kertoo Kelan tuore julkaisu T9:54.

Hummallekin huumetta

Olkaamme taas varuillamme, kollegat! Viesti tavallisesti luotettavalta taholta kertoo, että vastaanotoillamme kiertää muita kuin väestömme enemmistöä edustavia hevosmiehiä ja -naisia edellyttämässä uuden Pharmacan keltaisella sivulla numero 132 kolmantena ylhäältä mainittua kipulääkettä. Lääke sisältää karisoprodolia, parasetamolia ja kofeiinia. Nimenomaan tästä valmisteesta on vaivojen valittajalle ollut korvaamatonta apua erilaisiin, sykähdyttävän uskottavasti kuvattuihin oireisiin.

Kosteus kuriin rakennuksissa

Kosteusvauriot ja home aiheuttavat rakennuksissa huomattavia vahinkoja, joiden korjaaminen on sekä hankalaa että kallista. Kosteuden aiheuttamat terveyshaitat tulevat ilmi vasta sitten, kun rakennuksen kostuminen on päässyt jo pitkälle. Tällöin tarvitaan lähes aina rakenteiden purkamista ja korvaamista uudella materiaalilla. Sairasta rakennusta ei voi hoitaa oireita lievittämällä, vaan ainoastaan poistamalla niiden syy.

Ikäväki-projekti auttaa ikääntyneitä perheväkivallan uhreja

Eläkeikäisistä naisista 9 % ja miehistä 3 % joutuu jonkinlaisen väkivallan kohteeksi. Naisten kokema väkivalta on pääasiassa perheväkivaltaa ja väkivallan tekijänä on useimmiten aviopuoliso, mutta myös omat, aikuiset lapset. Väkivalta voi olla luonteeltaan fyysistä, psyykkistä, taloudellista tai seksuaalista väkivaltaa tai se voi olla hoidon laiminlyöntiä. Ikääntyvien miesten kokemasta väkivallasta perheväkivalta on noin puolet. Ikääntyvien kynnys hakea apua on korkea, ja perheväkivalta on saattanut kestää jopa vuosikymmeniä ennen kuin se tulee viranomaisten tietoon.

Sairausvakuutuskorvaukset 9,6 miljardia vuonna 1996

Sairausvakuutus maksoi korvauksia sairaanhoidosta ja työterveyshuollon palveluista sekä päivärahoina yhteensä 9,595 miljardia markkaa vuonna 1996. Summa oli lähes 100 miljoonaa markkaa suurempi kuin vuotta aikaisemmin eli kasvu oli tasan yksi prosentti. Sekä sairauspäivärahoja että vanhempainpäivärahoja maksettiin viime vuonna vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta sairaanhoidosta maksetut korvaukset olivat kauttaaltaan kasvaneet. Työterveyshuollon korvauksia maksettiin 479 miljoonaa markkaa, mikä oli lähes 7 % vähemmän kuin vuonna 1995. Taulukossa eräät sairausvakuutuksen korvaukset eriteltyinä.

Enää yksi pilleri

Kappale lääkkeenvalmistuksen historiaa on jäämässä taakse, sillä Suomen lääkemarkkinoilla on jäljellä enää yksi tehdasvalmisteinen pilleri, Leiraksen Aesol. Sekään ei ole aivan oikeaoppinen pilleri vaan pikemminkin pyöreä pehmytgelatiinikapseli. Aesolin lähisukulainen Asol-pilleri on poistunut markkinoilta ja Esol-valmisteen pillerimuoto on korvattu kapselilla. Luonnontuotteissa ja homeopaattisissa valmisteissa pillereitä vielä tapaa.

Venäläinen WHO:n Euroopan terveysohjelmien johtoon

Venäläinen Serguei Litvinov seuraa David Macfaydenia WHO:n Euroopassa toteutettavien terveysohjelmien johtajana. Litvinov on valmistunut lääkäriksi Moskovassa 1962. Hänen erikoisalansa ovat trooppiset ja tartuntataudit. Hän on työskennellyt WHO:n palveluksessa vuodesta 1973 lähtien ja on vetänyt mm. Eurohealth-ohjelmaa, joka keskittyy entisen Neuvostoliiton valtioiden terveysolojen kohentamiseen.

Kosketus hoidossa

Ensimmäinen suomalainen hoitotieteen alaan kuuluva tutkimus, joka käsittelee fyysistä kosketusta, on THL Pirkko Routasalon väitöstutkimus Saako sinua koskettaa? Tutkimus tehtiin yli 65-vuotiaiden vuodeosastolla, jossa potilaat tarvitsivat paljon avustusta päivittäisissä toimissaan. Pelkän avustamisen ja hoitotoimenpiteissä tarvittavien otteiden lisäksi hoitajat saattoivat taputtaa, silittää ja halata potilaita. Potilaat ja hoitajat kokivat kosketuksen yksilöllisesti. Toisen ihmisen kosketuksen he hyväksyivät silloin, kun se oli välttämätöntä ja tulkittavissa luonteeltaan myönteiseksi. Potilaat kuvasivat hoitajan kosketusta lämpimäksi, ystävälliseksi ja rauhoittavaksi. Hoitajat kertoivat potilaan kosketuksen olevan miellyttävää, mutta hoitajat olivat kokeneet myös vastenmielistä seksuaalista ja väkivaltaista kosketusta. Tutkimuksen tuloksia aiotaan hyödyntää sairaanhoidon opetuksessa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut kansalaisten silmin

Neljän uusmaalaisen kunnan asukkaiden mielestä kunnalliset sosiaali- ja terveyshuollon palvelut ovat juuri ja juuri riittäviä. Eniten puutteita nähdään olevan päihdehuollossa, mielenterveyspalveluissa, kodinhoitoavussa, kotisairaanhoidossa, vanhusten asumispalveluissa ja fysikaalisessa hoidossa. Uudenmaan läänin palvelurakenneprojektiin osallistuneissa kunnissa, Karkkilassa, Hangossa, Tammisaaressa ja Tuusulan Jokelassa, tehdyt asukaskyselyt kertovat väestön arvostavan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ammattitaitoa ja palveluyksiköissä saamaansa kohtelua, mutta liiallista byrokratiaa, asioiden käsittelyn hitautta ja työtekijöiden kiireisyyttä pidettiin ongelmana.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030