Ebola-virusta etsitään taas

Norsunluurannikolla on varmistettu Ebola-viruksen aiheuttama verenvuotokuumetapaus. Sairastunut on naapurimaasta Liberiasta tullut 25-vuotias pakolainen. Hänet tuotiin lähellä rajaa Norsunluurannikon puolella sijaitsevaan sairaalaan joulukuun alussa ja hän on jo toipumassa taudista. Hänen kanssaan Liberian puolella samassa taloudessa asuneet viisi ihmistä ovat ehkä myös saaneet tartunnan; heistä ainakin kolmella on Ebola-infektioon sopivia oireita.

SYLVA julkaisi oppaan Wilmsin tuumorista

Syöpäsairaiden lasten vanhempien yhdistys, SYLVA, on julkaissut uuden opaskirjan Wilmsin tuumorista. Wilmsin tuumori eli nefroblastooma on lasten yleisin pahanlaatuinen munuaiskasvain. Se todetaan vuosittain noin kymmeneltä lapselta Suomessa. Wilmsin tuumorin ilmaantuvuus on suurin piirtein sama kaikkialla maailmassa. Tyypillisin sairastumisikä on 3-4 vuotta, mutta kasvaimia voi esiintyä vastasyntyneisyyskaudelta kouluikään asti.

Suomalaisten asenteet mikrobi-lääkkeiden käyttöön asialliset

Suomalaiset näyttävät omaksuneen hyvin tiedot mikrobilääkkeiden tehosta ja tarpeellisuudesta. Lääkelaitoksen lääkeinformaatioyksikön ja Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitoksen haastattelututkimuksessa 76 % vastaajista tiesi mikrobilääkkeiden tehoavan vain bakteerin aiheuttamiin tulehduksiin eikä niiden oletettu esimerkiksi nopeuttavan tavallisen flunssan paranemista. 96 % vastaajista piti tärkeänä, että määrätty lääkekuuri syödään loppuun. Puhelinhaastatteluun osallistui 1 000 aikuista suomalaista eri puolilta maata.

Uudenmaan erikoissairaanhoidon rationointihankkeiden edistymistä arvioidaan

Uudenmaan lääninhallituksen kuntapalveluiden johtaja Esko Hänninen ja Kansanterveyslaitoksen ylijohtaja Jussi Huttunen tekivät HYKS-neuvottelukunnan toimeksiannosta 31.8.1994 selvityksensä HYKS:n, Helsingin (HEKS) ja Uudenmaan erikoissairaanhoitopiirien (USHP) uudelleenjärjestelyistä. Selvitysmiehet laskeskelivat ehdottamiensa rationoivien toimenpiteiden vaikutuksiksi jopa 800 miljoonan markan vuositason käyttömenojen säästöt. Ehdotuksia on sen jälkeen valmisteltu ja konkretisoitu edelleen lukuisissa neuvottelukunnan työryhmissä. Joistakin HYKS:n ja Helsingin välisistä erikoissairaanhoidon työnjaon tarkistuksista on jo päätettykin.

Taito Pekkarinen

Elintenluovutustestamentti 13 %:lla suomalaisista

Suomalaiset suhtautuvat erittäin myönteisesti elintenluovutukseen. Lähes tuhannen hengen haastattelututkimus osoitti, että 83 % vastaajista tosiaan tunsi elintenluovutustestamentin ja 13 %:lla oli itsellään allekirjoitettu testamenttikortti. Kaikkiaan 71 % vastaajista suhtautui elinten luovutukseen myönteisesti, ja ilmoitti olevansa valmis siihen, että omia elimiä siirrettäisiin kuoleman jälkeen toiselle.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030