Veteraanikuntoutus lähemmäksi geriatrista kuntoutusta

Veteraanikuntoutusta on hyvin saatavilla. Lähes jokainen kuntoutukseen hakeutunut on osallistunut siihen, jotkut monestikin. Sen sijaan kuntoutus kohdistuu huonosti niihin, jotka sitä eniten tarvitsisivat tai siitä eniten hyötyisivät. Lisäksi veteraanikuntoutus on varsin erillään muusta sosiaali- ja terveydenhuollosta, ilmenee rintamaveteraanien kuntoutusta koskevasta raportista.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 4/1996 Kommentteja

Ebola-virusta etsitään taas

Norsunluurannikolla on varmistettu Ebola-viruksen aiheuttama verenvuotokuumetapaus. Sairastunut on naapurimaasta Liberiasta tullut 25-vuotias pakolainen. Hänet tuotiin lähellä rajaa Norsunluurannikon puolella sijaitsevaan sairaalaan joulukuun alussa ja hän on jo toipumassa taudista. Hänen kanssaan Liberian puolella samassa taloudessa asuneet viisi ihmistä ovat ehkä myös saaneet tartunnan; heistä ainakin kolmella on Ebola-infektioon sopivia oireita.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 3/1996 Kommentteja

SYLVA julkaisi oppaan Wilmsin tuumorista

Syöpäsairaiden lasten vanhempien yhdistys, SYLVA, on julkaissut uuden opaskirjan Wilmsin tuumorista. Wilmsin tuumori eli nefroblastooma on lasten yleisin pahanlaatuinen munuaiskasvain. Se todetaan vuosittain noin kymmeneltä lapselta Suomessa. Wilmsin tuumorin ilmaantuvuus on suurin piirtein sama kaikkialla maailmassa. Tyypillisin sairastumisikä on 3-4 vuotta, mutta kasvaimia voi esiintyä vastasyntyneisyyskaudelta kouluikään asti.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 3/1996 Kommentteja

Ilkka Kunnamo palkittiin kahdesti

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt tämänvuotisen Konrad ReijoWaaran palkinnon yleislääketieteen erikoislääkäri LKT Ilkka Kunnamolle. Lähes samaan aikaan 75-vuotisjuhliaan viettänyt Kunnallislääkärit ry palkitsi Ilkka Kunnamon vuoden kunnallislääkärin arvolla. Kummankin palkinnon perusteena on ansiokas työ käytännön lääkärinä. Kunnamo toimii terveyskeskuslääkärinä Karstulassa.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 35/1995 Kommentteja

Suomalaisten asenteet mikrobi-lääkkeiden käyttöön asialliset

Suomalaiset näyttävät omaksuneen hyvin tiedot mikrobilääkkeiden tehosta ja tarpeellisuudesta. Lääkelaitoksen lääkeinformaatioyksikön ja Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitoksen haastattelututkimuksessa 76 % vastaajista tiesi mikrobilääkkeiden tehoavan vain bakteerin aiheuttamiin tulehduksiin eikä niiden oletettu esimerkiksi nopeuttavan tavallisen flunssan paranemista. 96 % vastaajista piti tärkeänä, että määrätty lääkekuuri syödään loppuun. Puhelinhaastatteluun osallistui 1 000 aikuista suomalaista eri puolilta maata.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 35/1995 Kommentteja

Uudenmaan erikoissairaanhoidon rationointihankkeiden edistymistä arvioidaan

Uudenmaan lääninhallituksen kuntapalveluiden johtaja Esko Hänninen ja Kansanterveyslaitoksen ylijohtaja Jussi Huttunen tekivät HYKS-neuvottelukunnan toimeksiannosta 31.8.1994 selvityksensä HYKS:n, Helsingin (HEKS) ja Uudenmaan erikoissairaanhoitopiirien (USHP) uudelleenjärjestelyistä. Selvitysmiehet laskeskelivat ehdottamiensa rationoivien toimenpiteiden vaikutuksiksi jopa 800 miljoonan markan vuositason käyttömenojen säästöt. Ehdotuksia on sen jälkeen valmisteltu ja konkretisoitu edelleen lukuisissa neuvottelukunnan työryhmissä. Joistakin HYKS:n ja Helsingin välisistä erikoissairaanhoidon työnjaon tarkistuksista on jo päätettykin.

Taito Pekkarinen

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 35/1995 Kommentteja

Elintenluovutustestamentti 13 %:lla suomalaisista

Suomalaiset suhtautuvat erittäin myönteisesti elintenluovutukseen. Lähes tuhannen hengen haastattelututkimus osoitti, että 83 % vastaajista tosiaan tunsi elintenluovutustestamentin ja 13 %:lla oli itsellään allekirjoitettu testamenttikortti. Kaikkiaan 71 % vastaajista suhtautui elinten luovutukseen myönteisesti, ja ilmoitti olevansa valmis siihen, että omia elimiä siirrettäisiin kuoleman jälkeen toiselle.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 35/1995 Kommentteja
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030