Etelä-Karjala

Kokoomus

Markku Hupli
 • Fysiatrian erikoislääkäri

Olen 1.4.2020 Eksoten kuntoutusjohtajan virasta eläkkeelle jäänyt fysiatrian erikoislääkäri. Urani aikana toimin kolmessa STM:n sote-työryhmässä: 1) Valtakunnallisessa hoidon saatavuuden ja yhtenäiset hoidon perusteiden työryhmässä 2) Kroonisen ja syöpäkivun hoidon järjestäminen  asiantuntijatyöryhmässä ja 3) Kuntoutuksen uudistamiskomiteassa.

Juha Kemppinen
 • Ylilääkäri
 • LL, YTM (pääaine sosiologia), tuotantotalouden filosofian tohtori

Hyvinvointialueet tulevat, koska kunnat eivät ole selvinneet velvoitteistaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä, lähinnä taloudellisten ongelmien vuoksi. Nyt tarvitaan kokonaan uutta ajattelua, miten hyvinvointialueella sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään, koska järjestämistapa tuottaa ainakin 75 prosenttia tulevan sotealueen kustannuksista. Hallintosääntö tulee muokata niin, että se mahdollistaa sekä yksityisten että julkisten palveluntuottajien parhaan mahdollisen synergian alueella. Hyvinvointialueilla on asiakkaille/potilaille arvoa tuottavan palvelun luomiseksi kyettävä saumattomaan yhteistyöhön poliitikkojen ja virkamiesten kesken. Käy äänestämässä.

Pyry Mattila
 • Lääkäri
 • LL, kansanterveystieteen maisteri
Seppo Mustola
 • Lääketieteen tohtori, anestesiologian erikoislääkäri
Antti Pellinen
 • Lääkäri

Antti vie kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten tiedon sote-päätöksentekoon.
Eksote 2.0 – olemassa olevien toimintojen hiominen, päällekkäisyyksien karsiminen, hoitopolkujen yksinkertaistaminen.
Avohoidon resurssien palautus.

Kristillisdemokraatit

Juha Rantalainen
 • Lääkäri

Suomen Keskusta

Heikki Marjakangas
 • Erikoislääkäri
Timo Salmisaari
 • Psykiatrian erikoislääkäri
Vesa Örmark
 • Terveyskeskuslääkäri

Vihreät

Teemu Drews
 • Kardiologian erikoislääkäri
Marja Estola
 • Eläkkeellä
 • LT, korvat. erik.lääk.

Potilaiden hoitopolut pitää saada kuntoon perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisellä suunnittelulla. Erikoislääkärit voivat tehdä tarvittaessa maaseutukierroksia ja terveyskeskuslääkärit sairaalakierroksia, mikä auttaa ymmärtämään toista. Ennaltaehkäisyyn ja mielenterveys- ja päihdehuoltoon pitää kohdentaa erityishuomio.

Karoliina Rantonen
 • Geriatriaan erikoistuva lääkäri
 • LL

Äiti pojalle, lääkäri ikäihmiselle, ihminen ihmiselle. Tasa-arvo, tiede ja terveys.
- Perusterveydenhuoltoon lisää vakituisia, ammattitaitoisia yleislääkärikäsiä.
- Hoidon jatkuvuus ja saavutettavuus turvattava.
- Terveyden tasa-arvo ja työssä jaksaminen huomioitava.
- Tutkittu tieto ohjaa työn kehittämistä ja päätöksentekoa.
- Inhimilliset vanhuspalvelut sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut.

Danisa Zinhu
 • Lääkäri
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030