Pohjois-Karjala

Kokoomus

Matti Honkavaara
 • Lääkäri
Matti Ketonen
 • Lääkintöneuvos
 • Sisätautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, sisätautiopin dosentti

- Uudistuksessa palvelut edellä periaate
- Henkilökunta mukaan kehittämistyöhön: asiantuntijoina heitä aidosti kuultava
- Perusterveydenhuoltoa vahvistettava ja resursoitava
- Integraatio toteutettava: tavoitteena palvelujen ja hoitoketjujen saumaton kokonaisuus
- Terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin, ennaltaehkäisyyn panostettava
- Henkilökunnan lisä- ja täydennyskoulutus ja tutkimustyö mahdollistettava
- Lääkärintyön ytimessä oltava potilaan kohtaaminen kasvotusten
- Etävastaanottoa kehitettävä harkitusti
- Työhyvinvoinnista huolehdittava
- Riittävät ikäihmisten ja saattohoidon palvelut taattava

Esa Silvennoinen
 • LL
Jukka Voutilainen
 • Lääkäri
Antti Väkevä
 • YLE EL, TTH erikoistuva

Olen yleislääketieteen erikoislääkäri ja työskentelen tällä hetkellä sekä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Siunsotella että yksityispuolella. Minulle tärkeää on tasapuolinen kohtelu kaikille, terveys ja liikunta, ja niiden asioiden ajaminen aluevaltuustossa, sekä maakuntatasolla terveyden, liikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen ja etenkin lasten ja nuorten palvelut ja tukeminen. Kannatan myös Lääkäriliiton vaaliteesejä.

Sitoutumaton

Laura Tiittanen
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri

Olen yleislääketieteen erikoislääkäri ja työskentelen Pohjois-Karjalan keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Omassa työssäni näen päivittäin soten koko kentän iloineen ja suruineen. Haluaan tuoda hyvinvointivaltuustoon asiantuntemusta soten etulinjasta. Partiolaisena olen aina valmis uusiin haasteisiin ja pohjoiskarjalaisena haluan kehittää maakuntaamme kokonaisuutena. Erittäin niukka rahoitus, huutava henkilöstöpula ja kasvava palveluiden tarve takaavat erittäin vaikeita päätöksiä hyvinvointivaltuustolle, ja tähän olen valmis.

Suomen Keskusta

Anna Karjula
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri, geriatriaan erikoistuva lääkäri

Haluan lisätä poliittiseen päätöksentekoon ymmärrystä ratkaisujen vaikutuksesta käytännön potilastyöhön. Olen työskennellyt kymmenen vuoden ajan lääkärinä julkisessa terveydenhuollossa. Viimeiset vuodet olen työskennellyt ikääntyneiden parissa osastoilla, kotisairaanhoidossa, hoivakodeilla ja muistipoliklinikalla. Työni kautta minulla on kokemusta nykyisen palvelujärjestelmän vahvuuksista ja haasteista. Kokemukseni ja arvojeni mukaisesti hyvinvointialueen toiminnassa olisi tärkeää huomioida seuraavat seikat: hoidon järjestäminen tarpeenmukaisessa paikassa, hoidon jatkuvuus, ikääntyneiden määrän lisääntyminen, arvostettu henkilökunta. Lisää ajatuksiani ja tietoja minusta löydät www.annakarjula.fi.

Juha Mustonen
 • Ylilääkäri

Vihreät

Heikki Ahtola
 • Lääkäri

Edustan Siun soten alueella sitoutumattomana ehdokkaana asiaosaamista - tietoa, näkemystä ja kokemusta. 
Lääkärinä edellytän päätöksiltä vaikuttavuusarviota sekä eettisten arvojen kunnioittamista.
Väärin kohdennettu supistamalla säästäminen johtaa kasvaviin kustannuksiin.
Henkilöstö tulee ottaa nykyistä vahvemmin mukaan ratkaisuihin. Lääkäri on yleensä hyvä johtaja.
Hoitajien ja lääkäreiden kohtuutonta työtaakkaa tulee keventää poistamalla turhat työtehtävät avustavan henkilökunnan määrää lisäämällä. Se tuo voimavaroja ja helpottaa uusien kollegojen rekrytointia.
So ja Te ovat erottamattomat. Köyhyys ja sairaus kulkevat käsi kädessä.
Digitalisaatio on elinehto, mutta se ei saa sokaista.
Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus ja luottamus on kulmakivi.

Terhi Savolainen
 • Erikoislääkäri
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030