Päijät-Häme

Kokoomus

Pentti Lampi
 • Lääkintöneuvos
 • LT, yleislääketieteen ja ympäristöterveydenhuollon erikoislääkäri

Tavoitteenani on edistää hyvinvointialueella toimivia palveluja ja kestävää taloutta. Keskeistä on toteuttaa aito, riittävän vahvan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio unohtamatta läheisesti toimivia sosiaalipalveluja. Tämä edellyttää paneutumista hyvinvointiin, jotta kyetään suunnittelemaan ja toteuttamaan tarkoituksenmukaiset palvelumallit. Digitaalisten palvelujen voimakas kehittyminen lisää toiminnan monipuolisuutta ja palvelujen saatavuutta. On tärkeää pitää mielessä myös ne henkilöryhmät, jotka ikänsä tai toimintakykynsä vuoksi voivat syrjäytyä nopeassa teknologisessa kehityksessä. Myös kasvokkain annettavia lähipalveluja tulee kehittää. Pidän tärkeänä myös huolehtia asianmukaisista, kilpailukykyistä työoloista.

Mikko Lavonius
 • Lastentautien ylilääkäri
 • Lastentautien erikoislääkäri

Olen 58-vuotias lastenlääkäri Lahdesta. Olen aluevaaliehdokkaana teemalla Lasten ja Nuorten puolesta – kokonaisuutta unohtamatta. Kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin aina on mukana perheet. Olen toiminut keskussairaalassa 20 vuotta lastenlääkärinä ja siitä 10 vuotta lastentautien ylilääkärinä. Työssäni olen huomannut, että lasten ja nuorten asioita täytyy aina puolustaa. Olen myös oppinut, kuinka tärkeää lasten asioissa on yhteistyö sosiaalitoimen ja kuntien sivistystoimen kanssa. Aikuisia unohtamatta, on tärkeää, että koko sote-koneisto toimii sujuvasti – hoidon porrastus toimii ja hoitoon pääsy on sujuvaa. Vaimoni on geriatri, hänen kauttaan myös ikäihmisten ongelmat ovat tuttuja.

Fuat Wafin
 • LL

- perusterveydenhuoltoa vahvistettava
- palvelujärjestelmä mietittävä uudelleen
- päätöksenteossa lääkärien asiantuntemus oltava mukana
- taloutta hoidettava huolellisesti
- ei maakuntaveroa

Kristillisdemokraatit

Leena Kaartinen
 • Lastenlääkäri

Perussuomalaiset

Ville-Veikko Elomaa
 • Kirurgi
Jyrki Joensuu
 • Erikoislääkäri

Sosialidemokraatit

Janne Virtanen
 • Lääkäri

Suomen Keskusta

Martti Talja
 • Professori, erikoislääkäri

Vasemmistoliitto

Antti Holopainen
 • Ylilääkäri
Mikko Nenonen
 • Yrittäjä
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri, dosentti, eMBA

Asiakasmaksuista tulee luopua. Palvelujen tulee olla vaikuttavia ja laadukkaita. Palveluja tulee tarjota tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti myös maantieteellisesti.
Olen pitkän linjan terveydenhuollon ja peruspalvelujen ammattilainen. Olen tehnyt puolet työurastani potilastyössä ja toisen puolen koti- ja ulkomaisissa kehittämistehtävissä Stakesissa ja Eurostatissa, Lääkäriliiton terveyspoliittisena asiantuntijana ja sairaalan johtoryhmän jäsenenä. Olen toiminut sote-uudistuksen taustajoukoissa ja kunnan sekä SH-piirin valtuustoissa ja lautakunnissa.
Uskon julkiseen terveydenhuoltoon, terveyshyötymalliin, asiakassuhteen jatkuvuuteen ja toiminnan laatuun sekä vaikuttavuuteen. Olemme asiakkaalla töissä!

Harri Pikkarainen
 • Ylilääkäri
 • Anestesiologian ja tehohoidon sekä akuuttilääketieteen erl, Erl johtamiskoulutus, ensihoitolääketieteen erityispätevyys

Inhimillisyys päätöksissä ja tasapuolisuus palveluissa (ei siis paljon vähille, vaan sopivasti kaikille). Lasten ja nuorten tulevaisuus sekä toisaalta käsillä olevan ja tulevaisuudessa kiristyvän hoivakriisin hallinta. Palveluiden järjestämisessä pitää huomioida paitsi henkilöstö ja muut resurssit; niin myös kuulla heitä, joita asia koskee. Taistelen tärkeiden asioiden puolesta tinkimättä. Laaja kokemus terveydenhuollon eri osa-alueilta, ensihoidosta ja työ päivystyksen ylilääkärinä sekä laaja yhteistyö sote-kentällä antavat minulle hyvän lähtökohdan aluevaltuustoon. Lisää: Facebook @pikkarainenharri

Vihreät

Alvar Külmäsu
 • Erikoistuva lääkäri

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä tarvitsemme lähipalveluiden vahvistamista, tieteeseen panostamista sekä rakenteellisia uudistuksia, joilla vähennettäisiin niin kuluja kuin myös ympäristörasitetta. Tutkimuksessa alueiden pitää panostaa varsinkin kustannustehokkuutta parantavaan tutkimukseen esimerkiksi vertailemalla eri lääkkeitä keskenään; aina kallein lääke ei ole se tehokkain.
Työntekijöiden olojen parantamiseksi kotihoitoa, hoitokoteja sekä osastoja pitää tarvittaessa miehittää valtion asettamia minimejä paremmin. Työntekijöiden saatavuuden takaamiseksi aluevaltuuston pitää mahdollistaa palkankorotukset ja tarvittaessa irrottaa ote leikkaussaksista.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030