Etelä-Savo

Kokoomus

Pentti Lautala
 • Lääkäri
Esko Ripaoja
 • Laillistettu lääkäri
 • Kir. erikoislääkäri

1. Etelä-Savon Yhtenäinen Keskussairaala kattaa toiminnallisesti ja hallinnollisesti koko maakunnan alueen. Muodostetaan Mikkelin ja Savonlinnan Keskussairaaloista hyvinvointialue yhdistämällä Essote ja Soster.
2. Tulen puolustamaan Kys-erva-alueen yhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä. Kys:n tulee jatkaa yliopistollisena sairaalana entisellään.
3. Itä-Suomen yliopiston tulee toimia maakuntien lääketieteen kehittäjänä ja johtajana. Lääkärikoulutus Kuopiossa on säilytettävä.
4. Avoterveydenhuolto ja paikallinen avosektorin sairaanhoito kokonaisuudessaan tulee olla kohde numero 1.
5. Toiminnan talous tulee olla tarkassa kustannuskurissa. On harkittava tarkasti jo aloitettujen paikallisten kehittämishankkeiden mahdollisia yhdistämisiä ja toimintojen tarpeellisuutta ja kiireellisyysjärjestystä.

Pirkko Kaarina Valtola
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri

Kristillisdemokraatit

Matti Viljanen
 • Erikoislääkäri, fysiatri

Liike Nyt

Panu Peitsaro
 • Hallintoylilääkäri
 • Terveydenhuollon erikoislääkäri, hammaslääketieteen lisensiaatti, eMBA

Sote-uudistuksessa tulee parantaa perusterveydenhuollon hoitoonpääsyä. Lääkäreitä ja erityisesti yleislääketieteen erikoislääkäreitä tarvitaan lisää. Fyysinen terveydenhuollon palvelupiste tulisi olla kaikissa kunnissa, Etelä-Savo on pitkien etäisyyksien maakunta.
Digi- ja mobiilipalvelut on saatava nopeasti käyttöön. Näiden avulla voidaan myös syrjäisempien asemien palveluita laajentaa.
Palvelusetelit tulee ottaa laajasti käyttöön. Niiden avulla voidaan lisätä valinnanvapautta, nopeuttaa hoitoonpääsyä sekä parantaa kustannustehokkuutta. Kela-korvauksia tulee korottaa erityisesti hammashoidossa.
Integroitujen palveluprosesseja tulee edelleen kehittää.

Perussuomalaiset

Timo Karstu
 • Lääkäri
Tapani Liukkonen
 • Lääketieteen tohtori, kirurgi

Suomen Keskusta

Seija Kuikka
 • LT, erikoislääkäri
Yrjö Merikoski
 • Radiologian erikoislääkäri
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030