Satakunta

Kokoomus

Heikki Uljas
  • Työterveyslääkäri
  • Yleislääketieteen erikoislääkäri

Hyvinvointialueiden perusratkaisut päätetään vuoden 2022 aikana. Silloin asioista päättämässä on oltava lääkärikunnan edustajia monipuolisesti edustaen terveydenhuollon eri sektoreita. Palvelujen tulee olla helposti lähestyttäviä ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia. Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen on tärkeää, mutta niiden hyödyntäminen ei onnistu kaikilta. Palvelujen tulee olla korkealaatuisia ja vaikuttavia. Varsinkin lapsiperheiden tukemisessa sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa yhteistyö sosiaalipuolen kanssa tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Lääkäreiden tulee saada keskittyä omaan osaamiseensa, ja sen toteuttamiseen tarvitaan tuoreita ideoita ja uutta organisointia.

Kristillisdemokraatit

Marketta Juntunen
  • Lastenlääkäri
  • LT

Vihreät

Irmeli Elomaa
  • Eläkkeellä
  • LL

40 vuotta yleislääkärinä, ensin terveyskeskuksissa, sitten yksityisenä yleislääkärinä ja työterveyslääkärinä omassa lääkärikeskuksessa Kankaanpäässä. Kokemusta työnantajana, työntekijänä, lääkärinä, potilaana, omaisena. Nyt eläkkeellä ehdin tähän!
Työolot tehtävä sellaisiksi, että työntekijät voivat hyvin, lääkäritkin. Sotekeskusten on saatava taloudellinen mahdollisuus toimia hyvin.
Hyvä perusterveydenhuolto vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia, ja hyvä perhesosiaalityö ja nepsylasten ja masentuneiden oikea tuki vähentävät lastensuojelun kustannuksia.
Hyvä atk-ohjelmisto tuo työnilon takaisin.
Uudistus madaltaa rajoja niin sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuin yksityisen ja julkisen väliltä. Kunhan yhdessä päätämme niin!

Tami Sirén
  • Euran vanhus- ja vammaistyön vastuulääkäri
  • LL

Tavoitteenani on sote-uudistuksessa vaikuttaa siihen, että palvelujen laatu ja saatavuus eivät ainakaan huonone ja että ne voidaan toteuttaa kestävällä tavalla. Uskon, että se on saavutettavissa, kun parannetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä, koulutuksen avulla vähennetään tarpeettomia hoitoja ja tutkimuksia, vähennetään erityisesti lääkärien tarvetta käyttää työaikaansa rutiininomaisiin kirjauksiin, hyödynnetään soveltuvin osin yksityisten yrittäjien tuottamia palveluja ja edistetään perustasolla pitkäaikaisia potilas-lääkärisuhteita. Tämä kaikki hyvin toteutettuna parantaa sekä tehokkuutta että työhyvinvointia. Etävastaanottoja ja uutta teknologiaa on syytä käyttää, mutta etävastaanotoilla ei pidä yrittää väkisin korvata lähivastaanottoja niissä tilanteissa, missä niistä saadaan tuntuvaa lisäarvoa.

Ari W. Sulin
  • Dr. med, kehitysvammalääkäri
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030