Länsi-Uusimaa

Kokoomus

Mia Laiho
 • Kansanedustaja
 • LT, sisätautien erikoislääkäri

Hoitoonpääsyä pitää parantaa. Oma perhelääkäri/omalääkäri parantaisi hoidon jatkuvuutta. Henkilökunnan jaksamiseen, työturvallisuuteen ja hyvään johtamiseen kiinnitettävä huomiota.
Kotihoidossa ja hoivakodeissa on oltava riittävästi hoitajia ja lääkäreitä. Omaishoitajille tarvitaan lisää tukea. Laadukas ja hyvä saattohoito on saatava kaikille.
Annetaan perheille varhain tukea. Perhetyöhön ja lastensuojeluun tarvitaan riittävästi turvallisia aikuisia. Kuraattorit ja psykologit on pidettävä kouluissa lähellä lapsia ja opettajia.
Pelastuksen rahoitus on turvattava muutoksessa.
Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien palvelut ja hoitoketjut on varmistettava.
Ei maakuntaverolle.
Palveluseteli on hyvä työkalu jonojen purkuun ja parantamaan valinnanvapautta.

Tomi V. Leivo
 • Ihotautien erikoislääkäri, LT, akateeminen yrittäjätutkinto

Olen työskennellyt 25 vuotta terveydenhuollossa. Olen ehdolla, koska haluan antaa panokseni palveluiden saatavuuden ja laadun parantamiseen. Kannatan rahoituksen tasokorjausta arvovalinnoilla, ei velaksi. Palveluja tuottakoon se, joka tekee sen laadukkaasti kilpailukykyiseen hintaan (julkinen, yksityinen, kolmas sektori). Sairaalapalveluissa julkinen sektori on kaiken perusta. Kela-korvausten reilu nosto ja palvelusetelit ovat hyvä tapa ulottaa yhteisvastuullisuus myös yksityisiin palveluihin. Julkisen työolojen korjaaminen on välttämätöntä palveluiden laadun ja henkilöstön jaksamisen takia.
ue ajatuksistani tarkemmin, jos ehdit https://www.facebook.com/profile.php?id=100076624110470

Markku Partinen
 • Professori, neurologi, unitutkija
Anna Pelkonen
 • Ylilääkäri, Hus
 • Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri, LT, dosentti

Jonosta hoitoon ja rahat riittämään valinnanvapaus säilyttäen. Pienen ihmisen asialla.

Anna Rukko
 • Lääketieteen ylioppilas

Tapahtuva muutos sosiaali- ja terveysjärjestelmässä on valtava ja aikataulu käsittämättömän tiukka. Kun lähdetään luomaan uutta, tarvitaan ymmärrystä myös vanhasta. Olen ollut kaupunginvaltuutettu ja Hyks-lautakunnan jäsen, mutta myös syöpäpotilas sairaalassa. Lääketieteen opintojeni ohella toimin HUSin koulutettuna kokemusasiantuntijana sekä potilasjärjestön hallituksessa.
Tällä hetkellä tärkeintä on panostaa perusterveydenhuollon toimivuuteen sekä hoitoonpääsyyn unohtamatta kuitenkaan erikoissairaanhoitoa ja yliopistosairaalan asemaa. Pandemia-aika on jättänyt jälkeensä runsaasti hoitovelkaa, jonka purkaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kaiken mullistuksen keskellä työntekijöiden jaksamista ei saa kuitenkaan unohtaa.

Arja Uusitalo
 • LT, dosentti, erikoislääkäri

Kristillisdemokraatit

Kaarina Järvenpää
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri,

Työurani tein terveyskeskus- ja koululääkärinä Espoossa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkärinä sekä lasten ja nuorten lääkäripalvelujen johtavana ylilääkärinä Helsingissä. Yksityisvastaanottoa edelleen. Olen Espoon kaupunginvaltuutettu.

Teesit:

Perusterveydenhuolto kunniaan, työolosuhteet kuntoon
Työhyvinvoinnin parantaminen
Hyvä yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä oppilashuollon riittävät resurssit
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, perheiden tukeminen
Ikä-ihmisten palvelujen turvaaminen
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
Sosiaalityöhön ja lastensuojeluun riittävät resurssit
Nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisy ja hoito

Outi McDonald
 • Osastonylilääkäri / avdelningsöverläkare
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri / specialist i allmänmedicin

Kurjistunut perusterveydenhuolto kuntoon. Perustason ja erikoissairaanhoidon yhteistyö saumattomaksi.
Laadukkaat peruspalvelut lähellä kansalaista – på båda inhemska språk.

Ari Mönttinen
 • Terveyskeskuslääkäri
Kristiina Vuorinen
 • Keuhkosairauksien ja geriatrian erikoislääkäri

Perussuomalaiset

Matti Soirinsuo
 • Erikoislääkäri
 • Erikoislääkäri

Sanotaan, että vanhat lääkärit alkavat muistuttaa potilaitaan, niin minäkin, ainakin terveydenhoitoa koskevissa mielipiteissä:

- laadukas terveydenhoito kaikille suomalaisille
- hoitoon pääsyn nopeuttaminen perusterveydenhoidossa kaikin keinoin
- lisää erikoissairaanhoidon lääkäreiden konsultaatiokäyntejä terveysasemille
- poikien ja miesten terveyden parantaminen
- lisää seulontatutkimuksia
- omaishoitajien korvaus verovapaaksi
- ei maakuntaveroa
- potilastyössä ei edelleenkään saa käyttää poliittisia tai uskonnollisia tunnuksia
- hyvä hoito vanhuksille, paperittomille yhteiskunnan tukemaa hoitoa vain henkeä uhkaavissa tilanteissa

Ruotsalainen kansanpuolue

Ralf Backman
 • Lääkintöneuvos
Peter Braskén
 • Kirurgi
Tove Hertzberg
 • Psykiatri

Sit.

Johan Lassus
 • Ylilääkäri
 • Dosentti
Karl von Smitten
 • Professori h.c.,
 • LKT, dosentti

Erikoissairaanhoidon asema turvattava niin, että kaikkien HUS-maakuntayhtymän sairaaloiden toiminta turvataan. Toiminnan tulee perustua todella saavutettuun terveyshyötyyn. Ei saa jäädä paitsioon jos ei hallitse sähköisiä palveluja. Kotihoidolla ei saa korvata mahdollisesti lisääntyvää hoivakotien määrää. Monisairaille oma lääkäri.

Hans-Anders Unnérus
 • Lääkäri. gynekologi

Sosialidemokraatit

Lauri Vuorenkoski
 • Lääketieteen tohtori

Suomen Keskusta

Marjut Frantsi-Lankia
 • Vastaava asiantuntijalääkäri
Raili Pirttimäki
Leena Raudasoja
 • LL, käsikirurgi

Vihreät

Tero Kovala
 • Eläkkeellä
 • Dosentti, erikoislääkäri

Hoitoon pääsyä on nopeutettava, jotta ongelmat eivät odottaessa pahenisi.
Matalan kynnyksen palveluita on oltava tarjolla, erityisesti nuorten mielenterveysongelmissa.
Hoidon jatkuvuus taattava.
Työntekijöillä pitäisi olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työnsä organisoimiseen.
Tietojärjestelmät kuntoon – erityisesti: helppokäyttöiset, ergonomiset, loogiset ja intuitiiviset käyttöliittymät; oleellinen tuore tieto nousee hyvin esiin; käyttäjällä mahdollisimman vähän ulkoa opittavaa; luotettava tietojen siirtyminen yksiköstä toiseen.
Tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.
Hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen helpottavat työntekijöiden rekrytointia.

Pia Kurimo
 • Geriatrian erikoislääkäri
Helena Kääriäinen
 • Tutkimusprofessori, ilmastolääkäri
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030