Pohjanmaa

Kristillisdemokraatit

Pihla Kaunismäki
  • Työterveyshuollon erikoislääkäri

Perussuomalaiset

Helinä Sipinen
  • Lääkäri

Ruotsalainen kansanpuolue

Patrik Ehnström
  • Lääkäri
Katarina Näs
  • Specialist i allmänmedicin

En välorganiserad och väldimensionerad primärhälsovård är grunden för en fungerande sjukvård. Jag kommer att jobba för att återskapa och upprätthålla en fungerande primärhälsovård. Därtill vill jag utveckla arbetsförhållandena så att primärhälsovården i framtiden är attraktiv som arbetsplats både för läkare och vårdpersonal.
Vi ska slå vakt om den högklassiga specialsjukvård vi har. Jag vill jobba för att alla ska ha en jämlik tillgång till specialsjukvård. Samarbetet mellan primärhälsovården och specialsjukvården ska vara smidigt. Patienten ska ha rätt att välja sjukhus för specialsjukvård.
För speciellt äldre personer är det viktigt med kontinuitet i vården. Det är kostnadseffektivt med egenläkare inom hemvården och serviceboenden.

Kenth Vikström
  • Lääkäri
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030