Varsinais-Suomi

Kokoomus

Samuel Guillaume
 • Lääkäri
Kaija Hartiala
 • LKT, lastentautien erikoislääkäri
Marjatta Hyttinen
 • Lastenlääkäri, eläkkeellä
Anna Jalkanen
 • Neurologian erikoislääkäri, LT

Edustan ruohonjuuritason paikallista asiantuntemusta perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisessä Perusturvakuntayhtymä Akselissa (Masku, Nousiainen, Mynämäki). Toimin terveyskeskuksessa neurologina hoitaen muistisairauksia, Parkinsonin tautia, kipupotilaita, epilepsiaa ynnä muuta sairaalapoliklinikan jatkoseurantaa.
ierrän myös palvelutaloissa, joissa geriatrinen näkökulma on tärkeä.
Aluevaltuustossa haluan edistää erityisesti paikallisten asukkaiden joustavien terveyspalvelujen saatavuutta alueellamme myös jatkossa. Mielestäni perusterveydenhuoltoa tulee vahvistaa ja henkilöstö tulee ottaa mukaan muutosten toteuttamiseen.
Olen toiminut aiemmin Mynämäessä kunnanvaltuutettuna, kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenenä sekä Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin valtuuston jäsenenä.

Viivi Laitinen
 • Lääkäri, väitöskirjatutkija
Susanna Majasuo
 • Erikoislääkäri
Sauli Seittenranta
 • Terveyskeskuslääkäri
 • LK

Erikoissairaanhoitomme on jo laadultaan maailmanluokkaa. Julkisesti tuotettu on kuitenkin altis paisumaan. Terveyskeskuslääkärinä näen päivittäin, miten huolellisesti tutkimalla ja kuuntelemalla voidaan antaa oikea perustason hoito ajoissa ja välttää kalliita erikoissairaanhoidon tutkimuksia. Pahasti kriisiytyneet terveyskeskukset pelastamalla saamme terveyttä jokaisella veroeurolla!

Kristillisdemokraatit

Markku Ilus
 • Erikoislääkäri
Jukka-Pekka Kuokkanen
 • Toimitusjohtaja / verkställande direktör
 • LL, eMBA

Olen lietolainen lääkäri ja kunnanvaltuutettu. Sote-lautakunnassa toimin varapuheenjohtajana. Työkseni johdan Turussa kaksikielistä vanhusten palvelutaloa.
Minulla on kokemusta terveydenhuollon arkityöstä, kehittämisestä ja johtamisesta – omalääkärin ja työterveyslääkärin työstä suurten terveysyritysten johtotehtäviin asti. Olen perustanut hoivakoteja ja lääkärikeskussairaalan.
On tärkeää, että hyvää hoitoa on tarjolla kaikille varsinaissuomalaisille iästä, asuinkunnasta ja äidinkielestä riippumatta. Tarvitsemme myös tälle vuosikymmenelle päivitetyn omalääkärijärjestelmän!
Alla ska ha rätt till förstklassig service oberoende av hemkommun, ålder eller modersmål.

Anne Seivästö
 • Erikoislääkäri

Perussuomalaiset

Mårten Kvist
 • Lääketieteellinen johtaja
 • Dosentti

Ruotsalainen kansanpuolue

Fredrik Koivusalo
 • Lääkäri
Robert Paul
 • Sisätautiopin dosentti, sisätautien ja hematologian erikoislääkäri, hallinnon pätevyys, lääkealan erityispätevyys

1. Potilaan on saatava yhteys terveydenhuollon ammattihenkilöön samana päivänä kun tarve ilmenee.
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät integroitava – yhtenäistettävä potilastietojärjestelmät koko valtakunnassa.
3. Lisää resursseja perusterveydenhuollon lääkäreille. Tämä vähentää painetta, joka kohdistuu erikoissairaanhoidolle, kun lähetteet vähenevät ja niiden laatu paranee. Samalla perusterveydenhuollon resurssit paranevat, mistä seuraa myös lääkäreille paljon hyvää.

Marjo Sipilä
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri

Sosialidemokraatit

Heli Granholm
 • Eläkeläinen
 • LL, psykiatrian erikoislääkäri

Aion erityisesti kiinnittää huomioni yhdenvertaisuuden toteutumiseen palvelujen saatavuudessa sekä maantieteellisesti että eri väestöryhmissä.
Perusterveydenhuolto ja perussosiaalipalvelut tulee olla helposti ja nopeasti saatavilla. Omalääkärijärjestelmä ja pitkiin hoitosuhteisiin pyrkiminen säästävät kuluja.
Peruspalveluissa tulee olla tiivis yhteistyö terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen välillä. Lisäksi tulee olla käytettävissä hyvät mahdollisuudet erikoislääkärikontakteihin.
Mielenterveyspuolella tarvitaan lisäresursseja ja erityisesti nuorten mielenterveyspalveluihin tulee panostaa.
Päihdeongelma vaatii kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman.
Sairaalapalvelut tulee säilyttää TYKS:n lisäksi alueellisissa yksiköissä.
Henkilöstön hyvinvointi on kaiken mahdollistaja.

Anneli Kivijärvi
 • Erikoislääkäri
 • LKT
Aki Lindén
 • Erikoislääkäri
Mika Scheinin
 • Professori
 • Lääketieteen ja kirurgian tohtori

Suomen Keskusta

Matilda Aakula
 • Erikoistuva lääkäri
 • LL
Jaakko Kivisaari
 • Terveyskeskuslääkäri
 • LKT
Markku Koulu
 • Professori emeritus
 • LKT
Merja Laine
 • Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, hallinnon pätevyys

Työurani olen tehnyt Paimion-Sauvon terveyskeskuksessa ja vastasin kuntayhtymän terveyspalveluista johtavana lääkärinä ennen eläkkeelle jäämistäni 3 vuotta sitten. Teen väitöskirjatutkimusta, joka liittyy Varsinais-Suomen diabeetikoiden hoitoon.
ähdin aluevaaliehdokkaaksi, koska olin mukana hyvinvointialueen alueellisessa valmistelussa aikaisemmin ja haluan vaikuttaa osaltani sen käytännön toteutukseen.
Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja kansansairauksien hyvä hoito on minulle tärkeää. Erityisesti haluan turvata lähipalvelut myös harvaan asutuilla alueilla ja hoidon jatkuvuuden nopean hoitoon pääsyn rinnalla.

Jari Välimäki
 • ylilääkäri eläkkeellä, osa-aikainen asiantuntijalääkäri
 • Kirurgian erikoislääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Hyvinvointialueen henkilöstö ansaitsee hyvää johtamista ja oikeudenmukaiset ansiot työstään. Kukin henkilöstöryhmä koulutuksensa mukaisiin töihin. Tietojärjestelmien toimivuuteen tulee panostaa.
Näissä vaaleissa ratkaistaan alueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen lähipalveluiden säilyminen ja kehittyminen.
Kolmekymmentä vuotta työskentelin potilastyössä. Sen jälkeen yhteensä kymmenen vuotta esh:n sairaalahallinnossa ja Kelan ylilääkärin tehtävissä. Kaupungin- ja maakuntavaltuutettuna sekä hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana olen saanut kokemusta julkishallinnosta monien vuosien ajan.

Vasemmistoliitto

Pyry Hallamaa
 • Lääkäri

Sit.

Maarit Koivisto
 • Akuuttilääketieteen erikoistuva lääkäri, tohtorikoulutettava
 • LL

Olen toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja. Oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille! Minulle kaikkein tärkeimpiä teemoja vaaleissa ovat perusterveydenhuollon vahvistaminen, erikoissairaanhoidon resurssien käytön järkevöittäminen, sosiaalipalveluiden saatavuuden parantaminen, päihde-ehtoisesti palveluita käyttävien aseman parantaminen sekä näihin kaikkiin oleellisesti kytkeytyvä henkilöstön rekrytointiongelmien ratkaiseminen. Yhteiskuntamme polarisaatio hyvä- ja huono-osaisiin on estettävä!

Jukka Kärkkäinen
 • LT, psykiatrian erikoislääkäri

Vihreät

Hanna Erjanti
 • Neurologian erikoislääkäri
Lassi Laine
 • Lääkäri, sairaanhoitaja
Konsta Nylander
 • Yle eval
 • LL

Olen 31-vuotias turkulainen terveyskeskuslääkäri, joka haluaa korjata pitkään kestäneen perusterveydenhuollon alennustilan. Erikoistun yleislääketieteeseen ja aloitan keväällä Runosmäen terveyskeskuksen vastaavana lääkärinä.
luevaaleissa ratkaistaan erityisesti terveyskeskusten ja mielenterveyspalveluiden tulevaisuus. Virkamäärät ja resurssit tulee vihdoin asettaa riittävälle tasolle, matalan kynnyksen palveluita korostaen. Toimiva terveyskeskus säästää myös erikoissairaanhoidon kuluja.
oen tärkeänä, että tulevassa valtuustossa on ymmärrystä terveyskeskusten arjesta.
Vapaa-ajalla pelaan jalkapalloa, toimin pienen kansalaisjärjestön puheenjohtajana sekä autan paperittomien klinikalla vapaaehtoisena lääkärinä.

Veikko Pulkki
 • Lääketieteen ylioppilas
Tommi Väyrynen
 • Johtava ylilääkäri
 • Psykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, psykoterapeutti, päihdelääketieteen erityispätevyys, tarkastuslautakunnan jäsen
Karl (Kalle) Åkerman
 • Lääkäri, professori em
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030