Pirkanmaa

Kokoomus

Kari-Matti Hiltunen
 • Eläkkeellä
 • Gastrokirurgian dosentti

Lääkärin kannattaa äänestää lääkäriä. Näin voi varmistua, että lääkärikunnan näkemykset tulevat todennäköisesti huomioiduksi paremmin palvelujen järjestämiseen ja toteutukseen liittyvissä kysymyksissä kuin verrattuna tilanteeseen, että päätöksissä lääkärit eivät ole mukana. Voit varmistaa suoran kanavan, kollegalta kollegalle, kun haluat tietoja päätettäväksi tulevissa asioissa tai haluat itse vaikuttaa päätöksentekijöihin. Olen puolustamassa näyttöön, en luuloon, perustuvia hoitoja ja päätöksiä. Toimin yhtenäisten hoito- ja kuntoutuskäytäntöjen puolesta. Julkinen sektori ei yksin pysty vastaamaan kasvavaan palveluiden ja hoidon tarpeeseen, siksi yksityisen ja kolmannen sektorin pitää olla vahvasti mukana.

Kaija Holli
 • Prof. (emerita), ent. Tampereen yliopiston rehtori
 • Syöpätautien erikoislääkäri

Lääkärit ovat tottuneet tekemään päätöksiä myös vaikeissa tilanteissa. Kannustan kollegoita hakeutumaan hyvinvointialueiden johtotehtäviin. Valtuustoihin pitäisi saada mahdollisimman paljon sote-alan asiantuntijoita ja erityisesti lääkäreitä. Vain siten varmistamme, että,

1. ei lisätä hallintoa ja byrokratiaa entisestään
2.  panostetaan ammattiosaajien laatuun ja määrään
3. varmistetaan opetuksen ja tutkimuksen mahdollisuudet
4.  sallitaan yksityissektorin ja kolmannen sektorin rooli
5. nivotaan perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito sekä sosiaalitoimi ja terveydenhuolto saumattomiksi potilaan kannalta
6. ei romuteta sellaisia toimintoja, jotka jo nyt toimivat hyvin, vaan monistetaan niitä
7. huolehditaan, että palvelujen laatu säilyy eivätkä kustannukset karkaa käsistä.

Mauri Jussila
 • Eo. ylilääkäri
 • Yleislääketieteen , geriatrian ja sisätautien erikoislääkäri, MBA

Panostetaan palveluun sosiaali- ja terveyskeskuksissa sekä sairaaloissa.
Vastaanottotyö ja potilaiden hoito tärkeimmiksi tehtäviksi.
Lääkärit sote-alueiden johtotehtäviin.
Pirkanmaalla tulee turvata yliopistosairaalan tutkimus- ja koulutustyö sekä potilaiden laadukas hoito.
irkanmaan sairaanhoitopiirin yhtiöiden Fimlabin, Sydänsairaalan ja tekonivelsairaala Coxan tulee saada jatkaa työtään ilman turhaa byrokratiaa.
Ei maakuntaveroa tai verojen korotuksia.

Sirja Kaartinen
 • Erikoislääkäri, anestesia ja KNK

Nyt on mahdollisuus miettiä hoitopolkuja kokonaisuudessaan ja muuttaa resursseja tarkoituksenmukaisemmiksi. Perusterveydenhuoltoon on saatava riittävä henkilökunta takaamaan potilaiden hoitoonpääsy viikon sisällä hoitotarpeen arvioinnista. Turha ketjuttaminen pois. Perusterveydenhoidon resurssien lisääminen vapauttaa erikoissairaanhoitoa toteuttamaan omaa päätehtäväänsä ja helpottaa myös potilaiden pääsyä takaisin perusterveydenhuollon piiriin.
Jotta terveydenhoito toimisi, meillä pitää olla johtotehtävissä lääkäreitä, jotka pystyvät arvioimaan päätösten lääketieteellistä vaikuttavuutta ja käytännön vaikutuksia. Lääkäreiden asiantuntijuutta pitää kuulla terveydenhuoltoa koskevassa poliittisessa päätöksenteossa.

Anitta Korpio
 • Yleis- ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri
Olli-Pekka Mehtonen
 • Psykiatri, ylilääkäri (evp)
Manta Tolvanen
 • Lastenneurologian erikoislääkäri, työnohjaaja

Työkokemusta muun muassa seuraavista paikoista: Tampereen kaupungin Lasten ja nuorten poliklinikan lastenneurologina 9 vuoden ajan, PSHP kehitysvammahuollossa erikoistuvana ja erikoislääkärinä, Taysin lastentautien klinikassa eri tehtävissä, kokemusta myös yksityisenä ammatinharjoittajana toimimisesta. Asiantuntemus erityisen vahvaa lasten ja nuorten ja vammaisten/kehitysvammaisten asioissa, perehtynyt myös aikuisten syöpäsairauksien hoitoketjuihin ja vanhusten palveluihin. Suomalainen terveyskeskusjärjestelmä on pelastettava heti. Huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen sote-työntekijät voivat keskittyä osaamistaan ja koulutustaan vastaaviin työtehtäviin. Lisätietoja vaaliteemoista: https://mantatolvanen.webnode.fi

Kristillisdemokraatit

Peter Kontro
 • Gastrokirurgi, DI, SLL:n luottamusmies ja työsuojeluasiamies

Pätevä lääkäriasiantuntemus on tärkeää tulevassa aluevaltuustossa ja erityisesti se että saadaan asiallisesti toimiva ammattitaitoinen johtaminen aikaiseksi tulevassa organisaatiossa jonka tulee olla hallinnoltaan kevytrakenteinen. Perusterveydenhuollossa viikon hoitotakuu, apuna yksityissektori. Vahva keskitetty erikoissairaanhoidon leikkaustoiminta koulutuksen ja tutkimuksen mahdollistamiseksi kirurgijärjestöjen suositusten mukaisesti, laaturekisterit käyttöön.
Vapaata ammatinharjoittamisoikeutta ei tule poistaa tai rajata. Palvelut liikkeelle samalta luukulta. Toiminnan tulee olla kustannustehokasta.
IC-tekniikka tulee saada yhteneväksi ja - jopa toimivaksi. Lääkäreille omat työt, sihteereille ja muille omansa.
 

Laura Pöyhönen
 • Lääketieteiden tohtori, lastentautien erikoislääkäri
Miika Reinikainen
 • Lääketieteen kandidaatti

Olen lääketieteen kandidaatti Tampereelta. Olen ollut mukana Pirkanmaan nuorisopolitiikassa KD Nuorten riveissä vuodesta 2018, ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa minua kiinnostavat eniten sote-asiat. Olen keskustavasemmistolainen ja maltillisen konservatiivinen. Tavoitteeni Pirkanmaan hyvinvointialueelle: 
1.Perusterveydenhuoltoon panostaminen maksaa nopeasti itsensä takaisin: maksuton ehkäisy, sote-keskuksesta saatavat erikoislääkärin ajat ja nopea hoidontarpeen arvio ovat keskeisiä tavoitteita. 
2.Mielenterveyspalveluita on saatava yhden luukun periaatteella. Panostetaan pitkäjänteisiin hoitosuhteisiin, joissa apua tarvitseva saa yhteyden aina samaan työntekijään. 
3.Käytetään raha palveluihin, ei piilopuoluetukiin. Aluevaltuustojen ryhmät eivät tarvitse tukirahoja.

Sari Tanus
 • Erikoislääkäri

Perussuomalaiset

Tuomas Jukkola
 • Ylilääkäri

Sosialidemokraatit

Abdullah Alosaimi
 • Lääkäri, epidemiologia
Pirkko Ranki
 • Lääkäri

Suomen Keskusta

Reijo Laitinen
 • Psykiatrian erikoislääkäri
Erkki Lehtomäki
 • Ent. terveydenhuollon johtaja, tilaajapäällikkö
 • Yleislääketieteen erikoislääkäri

Peruspalvelut (vastaanottotoiminta, neuvolat, suun terveydenhuolto, perussosiaalityö) on järjestettävä lähipalveluina. Voidaan hyödyntää mobiiliyksikköjä ja digitaalisia palveluja, mutta tarvitaan myös kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia.
Oikeudenmukainen johtaminen ja palkkaus turvaa henkilöstön riittävyyden. Valtaa ja vastuuta pitää viedä mahdollisimman lähelle palvelua tuottavaa henkilöstöä. Palkkauksessa pitää luoda alueellinen malli, jossa painotetaan nykyistä enemmän henkilökohtaisia lisiä ja tulospalkkausta.
Hyvinvointialueen vahvuuksiin kuuluu mahdollisuus luoda laadukkaat, sujuvat ja taloudelliset hoitoketjut.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030