• EduPal-hanke uudistaa palliatiivisen lääketieteen koulutusta

  Suomesta puuttuu yhdenmukainen palliatiivisen lääketieteen ja hoidon koulutus. Tähän haetaan muutosta EduPal-hankkeessa.

  Juho T. Lehto, Minna Hökkä, Outi Hirvonen, Annamarja Lamminmäki, Eeva Rahko, Tiina Saarto

  Työssä ‐ 10.5.2019 ‐ 19/2019 ‐ Kommentteja

 • Lääkärien tapaturmat tulee tutkia

  Kun lääkärille sattuu tapaturma, vakuutustodistuksen täyttäminen ei riitä. Tapaturma on tutkittava ja vakavat tapaukset ilmoitettava työsuojeluun.

  Johanna Pulkkinen

  Työssä ‐ 17.5.2019 ‐ 20/2019 ‐ Kommentteja

 • Tanskan paras sairaala

  Tanskalaiset ovat tehneet sen, mitä Suomen laaturekisterihanke tavoittelee: tuoretta tietoa hoidon laadusta on sekä ammattilaisten että potilaiden saatavilla. Laatuindikaattorien perusteella on jo 12 vuoden ajan nimetty maan paras sairaala.

  Marjukka Mäkelä

  Työssä ‐ 24.5.2019 ‐ 21/2019 ‐ Kommentteja

 • Bentsodiatsepiinien asianmukainen käyttö

  Vaikka bentsodiatsepiineihin liittyy ongelmia, niiden käyttöä ei ole syytä pelätä.

  Työssä ‐ 24.5.2019 ‐ 21/2019 ‐ Kommentteja

 • Yrittäjäksi vai ei?

  Yrittäjyydessä on hyvät puolensa, mutta riskit tulee tunnistaa.

  Kati Lehtonen

  Työssä ‐ 31.5.2019 ‐ 22/2019 ‐ Kommentteja

 • Oksikodonin ja fentanyylin käyttö avohoidossa

  Avohoidossa määrättyjen opioidien kokonaiskulutus Suomessa vähenee yhä. Oksikodonin käyttäjien määrä ja ostokerrat sen sijaan lisääntyivät vuonna 2018. Potilaille määrätyt oksikodoniannokset olivat osittain huolestuttavan suuria. Tänä vuonna Kelan kohdennettu lääkemääräyspalaute koskee vahvojen opioidien käyttöä.

  Eija Kalso, Katariina Klintrup, Helena Kastarinen, Leena Saastamoinen, Sari Helminen, Jari Välimäki

  Työssä ‐ 7.6.2019 ‐ 23/2019 ‐ Kommentteja

 • Palveluohjaaja pitää langat käsissään

  Useita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarvitsevat kaipaavat kipeästi tukea kokonaistilanteen hallitsemiseen. Palvelujen yhteensovittajana voi toimia palveluohjaaja. Palveluohjauksen on todettu sujuvoittavan myös lääkärien työtä.

  Sauli Suominen

  Työssä ‐ 7.6.2019 ‐ 23/2019 ‐ Kommentteja

 • Aamulla sairaalaan, illalla kotiin: päiväkirurginen tekonivelleikkaus

  Päiväkirurgisen vaihtoehdon lisääminen tekonivelpotilaan hoitopolkuun on sekä potilaalle mieluista että taloudellisesti kannattavaa. Potilasvalinnan kriteerien ja kotiutusehtojen täyttyminen on tärkeää, sillä kaikille päiväkirurgia ei sovi.

  Annette Moisander, Konsta Pamilo, Marja-Liisa Kinnunen

  Työssä ‐ 14.6.2019 ‐ 24-31/2019 ‐ Kommentteja

 • Luunsisäinen nesteyhteys

  Keski-ikäinen mies törmäsi autolla kovalla vauhdilla puuhun. Ensivasteen saapuessa hän hengitti ja äänteli kivusta. Kunnollista kontaktia häneen ei kuitenkaan saatu. Näkyvää ulkoista verenvuotoa ei ollut eikä vamman merkkejä päässä.

  Markus Lyyra

  Työssä ‐ 9.8.2019 ‐ 32/2019 ‐ Kommentteja

 • Kielimuuri voi vaarantaa potilasturvallisuuden

  Kun lääkäri ja potilas eivät ymmärrä toisiaan, tarvitaan yhteistyötä.

  Potilasturvallisuus, Marina Kinnunen Ja Leena-Maija Aaltonen

  Työssä ‐ 9.8.2019 ‐ 32/2019 ‐ Kommentteja

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Olli Vapalahti: Uudessa virusvariantissa on huolestuttavia piirteitä

Vielä ei voi päätellä, miten hyvin eteläisessä Afrikassa havaittu variantti leviää erilaisissa olosuhteissa.

Tiedepääkirjoitus
Eteisvärinää löytyy, jos sitä haetaan – mutta mikä on terveyshyöty?

Eteisvärinän seulonnan terveyshyödyt ovat vielä osoittamatta, kirjoittavat Mika Lehto ja Juhani Airaksinen.

Kolumni
Tunnustan

Taide selviää kaikesta, jopa somesta, vaikka fiktion voisi jo julistaa kuolleeksi, kirjoittaa Roope Sarvilinna.

Ajassa
THL kehottaa välttämään matkustamista eteläiseen Afrikkaan

Kyseessä on varotoimi uuden koronavirusvariantin varalta.

Tieteessä
Lupaavia lääke-ehdokkaita suolen mikrobiston suojaksi antibiooteilta

Tarkempi analyysi anti­bioottien tehosta suolistobakteereihin on tähän asti puuttunut.

Tieteessä
Hyödyttääkö geenimuutosten seulonta oireettomassa neutropeniassa?

Geenitutkimuksella yritettiin selvittää, onko tila oikeasti harmiton.