6188 osumaa

Onko immuunikadon herättämiin eettisiin kysymyksiin yleiseurooppalaisittain hyväksyttäviä ratkaisuja?

AIDS: Ethics, Justice and European Policy -hankkeen päämääränä oli selvittää voidaanko Euroopan maissa päästä yksimielisyyteen immuunikadon herättämistä eettisistä ongelmista ja niiden ratkaisusta. Yhteisissä lausumissa jouduttiin lopulta pysymään varsin yleisellä tasolla, mutta joistakin suosituksista pystyttiin kuitenkin sopimaan ryhmän kaikkien jäsenten kesken. Kirjoittajat osallistuivat hankkeen toimintaan sen ainoina suomalaisina jäseninä.

Heta Häyry, Matti Häyry

HIV-testaus ja itsemääräämisoikeus

Verikokeena suoritettu HIV-testi on nykyisin ainoa keino selvittää HI-virus (human immunodeficiency virus) -tartunta. Koska tauti (Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS) saattaa alkuvaiheessaan olla täysin oireeton, testausten merkitys on korostunut. Terveydenhuollossa korostetaan potilaan oikeutta itse päättää häntä koskevista hoidoista ja tämän vuoksi HIV testit ovat vapaaehtoisia.

Riikka Raitimo, Ansa Ojanlatva, Veikko Launis

Onko QALY-vertailu oikea ratkaisu priorisoinnissa?

Niukkuuden vallitessa valinnat ovat väistämättömiä, ja jonkinlaisen mallin keksiminen hoitojen vertailulle on tärkeää. QALY-malli on yritys ratkaista resurssien jaon ongelma. Koska niin odotettavissa olevan elämän määrän kuin sen laadunkin mittaukseen liittyy ylikäymättömiä ongelmia, QALY-mallia ei voida kuitenkaan suositella käytettäväksi terveydenhuollon priorisointikysymysten ratkaisemiseen.

Matti Häyry

Hoitoetiikka - pohdintaa merkityksestä

Useat hoitotieteilijät ovat omaksuneet näkemyksen etiikan kahtiajaosta: toisaalta on subjektiivisuuteen ja inhimillisiin suhteisiin perustuva hoitamisen etiikka, toisaalta objektiivisuuteen ja rationaalisuuteen perustuva parantamisen etiikka. Hoitoetiikka voidaan kuitenkin ymmärtää myös yleisemmin terminä, joka kattaa kaikkeen hoitamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tässä kirjoituksessa pohditaan hoitoetiikan merkityssisältöä ja kyseenalaistetaan näkemys hoitoetiikasta parantamisen etiikan vastakohtana.

Anneli Sarvimäki

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030