6188 osumaa

Opiaattien lääkekäyttö Suomessa vähäistä

YK:n huumausainelautakunta (International Narcotics Control Board, INCB) on julkaissut tilastot opiaattien lääkekäytöstä. Suhteuttamalla käyttöannokset asukasta kohti on saatu maasta toiseen vertailukelpoiset luvut. Morfiinin käytössä Suomi on häntäpäässä. Tanska, Australia ja Kanada käyttävät noin kymmenen kertaa enemmän morfiinia kuin Suomi, ja Norja ja Ruotsi noin viisi kertaa meitä enemmän. Petidiinin käytön vertailussa Suomen tilanne on lähes sama, mutta Ruotsissa käyttö on vähäisintä. Fentanyyliä meillä käytetään suhteellisen paljon, eli Suomi on sijalla kymmenen edellään mm. Yhdysvallat, Tanska, Norja ja Islanti.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Isorokkovirus jää henkiin

Maailman Terveysjärjestön (WHO) hallintoneuvosto kävi tammikuun puolivälissä vilkasta keskustelua siitä, tulisiko kahdessa varastossa - yksi Venäjällä ja toinen Yhdysvalloissa - säilötyt isorokkovirukset tuhota. Asiaa on pohdittu puoleen ja toiseen vuosikymmeniä, ja erityisesti sen jälkeen, kun viimeinen isorokkotapaus löytyi Somaliasta vuonna 1977, ja Britanniassa isorokko tarttui vuonna 1979 vahingossa laboratoriotyöntekijään. Virusta saatettaisiin tarvita rokotteen nopeaan valmistamiseen kriisitilanteessa. Epäilevät Tuomaat ovat viitanneet mahdollisuuteen, että virusta saattaisi olla jäljellä useammassakin säilytyspaikassa. Neuvostoliitto latasi tiettävästi 100 tonnia virusta mm. ohjuksiin ja Irakin sekä Pohjois-Korean oletetaan säilyttävän virusta, sillä ne ovat rokottaneet sotaväkensä isorokkoa vastaan. WHO:n hallintoneuvosto päätti yksimielisesti jatkaa viruksen säilyttämistä, mutta asiaan palataan.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

WHO:n rokoteohjelma hyökkäyksen kohteena

WHO pystytti pari vuotta sitten Bill Gatesin lahjoittaman 750 miljoonan dollarin avulla rokoteohjelman (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Gavi). Sen tarkoituksena on mm. kanavoida rahaa rokotteisiin köyhille maille ja edistää rokotetutkimusta yhteistuumin lääketeollisuuden kanssa. Lontoon trooppisten tautien instituutti ja lasten terveydestä huolehtiva kansainvälinen järjestö (Save the Children Fund, SCF) ovat arvostelleet Gavia. Sen väitetään menneen vuoteeseen lääketeollisuuden kanssa. Köyhille maille tarjotaan kalliita uusia rokotteita mm. hepatiittia ja meningiittiä vastaan, samalla kun lapset jäävät vaille tavallisia kurkkumätä-, polio-, hinkuyskä-, tetanus-, tuberkuloosi- ja tuhkarokkorokotteita. Rokotuksien puuttuessa tauteihin kuolee miljoonittain lapsia joka vuosi. Keskustelu on niin äänekästä, että sen odotetaan johtavan koko ohjelman uudelleen arviointiin.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Eläinperäisen insuliinin saanti loppumassa?

Perinteiset eläinperäisten insuliinien valmistajat Novo Nordisk ja Eli Lilly ovat asteittain luopuneet tämän aineen tuotannosta, koska biosynteettiset ihmisinsuliinit ovat korvanneet eläinperäiset. Monet kehitysmaat ovat kuitenkin täysin riippuvaisia eläininsuliinista jo yksin kustannussyistä. Myös pienehkö osa teollistuneiden maiden diabeetikoista katsoo tulevansa paremmin toimeen eläinperäisellä insuliinilla. Brasilialainen lääketehdas Biobras on jatkuvasti valmistanut eläinperäisiä insuliineja ja myynyt niitä raaka-aineeksi muihin maihin paikallisille lääkevalmistajille. Novon ja Biobrasin välillä käynnistyneet neuvottelut ovat synnyttäneet diabetesjärjestöissä huolen siitä, että eläinperäisen insuliinin tuotanto vähenisi tai loppuisi. Novo on vakuuttanut, että se on valmis turvaamaan eläinperäisen insuliinin saannin koko maailman diabeetikoille.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Vältä bentsodiatsepiineja sisältäviä yhdistelmävalmisteita etenkin iäkkäillä

Rauhoittavasti vaikuttavien lääkkeiden samanaikainen käyttö voimistaa sedaatiota ja voi aiheuttaa mm. tapaturmiin johtavia vaaratilanteita. Varsinaisten psyykenlääkkeiden ohella jotkut somaattisten oireiden, kuten huimauksen ja mahavaivojen hoitoon tarkoitetut valmisteet sisältävät bentsodiatsepiineja tai muita rauhoittavia lääkkeitä. Etenkin ikääntyneillä näitä tulee yhteisvaikutusten vaaran vuoksi välttää.

Sirpa Hartikainen, Tarja Linjakumpu, Timo Klaukka, Raimo Sulkava

Neurologian lehdet vaativat riippumattomuutta

Tutkijan ja tieteellisen artikkelin kirjoittajan riippumattomuus rahoittajasta ja eturistiriidoista on nostettu keskustelun kohteeksi. Johtavat kansainväliset lääketieteen lehdet ovat yhteisesti päättäneet vaatia kirjoittajia ilmoittamaan kaupalliset sidoksensa ja myös Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet on tältä osin uusittu (ks. SLL 2001;56:3720-3721, 3673 ja 2002;57:19). Viisitoista johtavaa neurologian lehteä vaatii nyt kirjoittajilta vakuutuksen, että heillä on vapaus julkaista kaikki tutkimushavaintonsa, vaikka ne olisivat sponsorin tuotteen kannalta negatiivisia. Kirjoittajilla on oltava pääsy kaikkiin tuloksiin, vastuu tuloksien analysoinnista, artikkelin kirjoittamisesta ja julkaisemisesta. Ellei kirjallista varmistusta tästä toimiteta, toimitukset eivät harkitse tutkimustuloksien julkaisemista.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Telmisartaani-diureetti yhdistelmä hyväksytty käyttöön

Euroopan lääkelaitoksen lääkevalmistekomitea (CPMP) on hyväksynyt angiotensiinireseptorisalpaaja telmisartaanin ja hydroklooritiatsidin kiinteän yhdistelmän (BolusacPlus ja MicardisPlus, Boehringer Ingelheim ja PritorPlus, GlaxoSmithKline) hypertonian hoitoon potilaille, jotka eivät saa riittävää hoitovastetta pelkästä telmisartaanista. Lääke tullee markkinoille EU maissa ennen kuluvan vuoden loppua.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Mitkä seikat ohjaavat lääkärin lääkepäätöksiä?

Lääkäri tekee päivittäin useita kymmeniä lääkepäätöksiä. Varsinkin kokeneilla lääkäreillä osa niistä on puoliautomaattista rutiinia, osaan liittyy tietoista pohdintaa. Rutinoituneista käytännöistä huolimatta päätös on aina monen tekijän summa. Katsauksessa kuvaamme seikkoja, joiden on katsottu liittyvän tai vaikuttavan yksittäisen lääkärin päätöksiin lääkehoidosta.

Taina Mäntyranta, Arja Helin-Salmivaara

Kolonoskopian yhteydessä tapahtunut suolenpuhkeama

Paksusuolen tähystykseen liittyy harvinaisena komplikaationa suolenpuhkeama. Komplikaation todennäköisyys kasvaa n. 0,3-0,5 %:iin, kun tähystyksen yhteydessä suolesta poistetaan polyyppeja. Suolenpuhkeaman syntyminen ei välttämättä vielä merkitse sitä, etteikö tähystystä olisi suoritettu hyvän käytännön mukaisesti ja että kysymyksessä olisi korvattava potilasvahinko. Vaikka tähystys olisi suoritettu kokeneen lääkärin ammattistandardin edellyttämällä tavalla, voi suolenpuhkeama ja siihen liittyvä peritoniitti tulla korvattavaksi potilasvakuutuksesta ennakoimattomana ja vakavana infektiovahinkona.

Juhani Kaivola, Lasse Lehtonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030