6188 osumaa

Masennuslääke paroksetiiniin varoitus vieroitusoireista

Yhdysvaltojen lääkevalvontaviranomainen (Food and Drug Administration, FDA) on julkaissut varoituksen vieroitusoireista, jotka voivat seurata, jos masennuslääke paroksetiinin (Seroxat, GlaxoSmithKline) käyttö lopetetaan ilman annoksen vähittäistä pienentämistä. Kun valmistaja vielä vuosi sitten arvioi vieroitusoireiden esiintyvyydeksi 0,2 %, sen arvioidaan nyt olevan 7 %. Oireina esiintyy painajaisunia, parestesioita ja huimausta sekä joskus kiihtyneisyyttä, hikoilua ja pahoinvointia. Oireiden on väitetty johtavan riippuvuuteen lääkkeestä, ja vieroitusoireiden arvioidaan nyt olevan useimpien masennuslääkkeiden yhteydessä yleisempiä kuin on luultu. Paroksetiinin on otaksuttu aiheuttavan vieroitusoireita enemmän kuin muiden masennuslääkkeiden.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Immunosuppressiiviset lääkkeet ja syöpäriski

Immunosuppressiivisten lääkkeiden, kuten siklosporiinin, käyttöön hylkimisreaktioiden estossa elinsiirtopotilailla lasketaan liittyvän jopa 20-50-kertainen riski sairastua syöpään tai sen uusiutumiseen. Ryhmän uusi tulokas sirolimuusi (Rapamune, Wyeth Lederle) estää angiogeneesiä ja aine näyttäisi ensihavaintojen perusteella jopa estävän pahanlaatuisen kasvaimen leviämistä. Vaikka asia vaatii vielä lisätutkimuksia, sirolimuusia pidetään tällä hetkellä sopivimpana immunosuppressiivisena hoitona silloin, kun elinsiirtopotilaalla on ollut syöpä.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Maailman lääkevuosi 2001 täynnä tapahtumia

Vuonna 2001 tuli länsimaissa ja Japanissa käyttöön 36 uutta lääkeainetta. Niiden joukossa oli muutama tärkeä innovaatio vaikeiden sairauksien hoitoon. Toisaalta useita lääkkeitä jouduttiin vetämään pois käytöstä haittavaikutusten vuoksi. Lääkkeiden tuotantoa ja kauppaa säätelevässä lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa tapahtui muutoksia ja bioterrorismin uhka tuli mukaan kuvaan. Maailman lääketuotannon ja kaupan johdossa pysyi lääketehtaiden järjestys lähes samana. Megafuusiot eivät jatkuneet entiseen tahtiin, mutta muutamia merkittäviä fuusioita tapahtui Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä, Timo Klaukka

EU:n lääkkeet bioterrorismitaudeissa

Euroopan lääkearviointivirasto (EMEA) Lontoossa on julkaissut yhdessä lääkevalmistekomitean (CPMP) ja EU:n komission kanssa ohjeet torjuntahoidoista bioterroristihyökkäyksien varalta. Pernaruton hoitoon suositellaan ensisijaisesti siprofloksasiinia, ofloksasiinia ja levofloksasiinia, mutta doksisykliini, penisilliini ja amoksisilliini ovat myös joskus vaihtoehtoja. Paiseruton ja tularemian ensihoitoja ovat streptomysiini ja gentamysiini, mutta myös fluorokinolonit voivat tulla kyseeseen. Isorokon ehkäisee tai sitä lievittää rokotus, jos se suoritetaan neljän päivän kuluessa tartunnasta. Varhaista diagnoosia vaikeuttaa 12-14 vuorokauden itämisaika. Antibiootit auttavat vain sekundaari-infektioissa. Virusperäisissä verenvuototaudeissa, kuten Ebolassa, on joskus saatu tuloksia ribaviriinilla. Botulismin hoitoon kuuluvat botuliniumtoksiinit.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Ekstaasivalmistuksen lähtöaineet Kiinasta

Kansainvälinen huumausaineiden valvontalautakunta (International Narcotics Control Board, INCB) on selvittänyt ekstaasin (metyleenidioksimetyyliamfetamiini, MDMA) valmistuksen mutkaiset polut. Yhtä synteesin keskeisistä lähtöaineista (3,4-MDP-2-P) valmistetaan laajamittaisesti ja laillisesti erityisesti Kiinassa mm. lääketeollisuuden tarpeisiin. Ainetta voi ostaa maassa helposti ja sitä salakuljetetaan mm. Alankomaihin ja Kanadaan. Lautakunnan mukaan mm. näissä maissa tapahtuu laajamittaista ekstaasin luvatonta valmistusta ja myyntiä muihin maihin. Asiaan puututaan nyt sopimalla em. maiden kesken lähtöaineiden kaupan ja salakuljetuksen tiukemmasta yhteisestä valvonnasta.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Tramadolin ja buprenorfiinin käyttö huumeena

Euforisoivat kipulääkkeet tramadoli, josta on kaupan Suomessa kahdeksan eri valmistetta, ja buprenorfiini (Subutex ja Temgesic, Schering-Plough) joutuvat WHO:n lääkeriippuvuutta arvioivan asiantuntijakomitean tarkasteltaviksi. Tarkoitus on selvittää, tulisiko molemmat lääkeaineet saattaa huumausainevalvonnan piiriin. WHO:n haittavaikutusrekisteriin on ilmoitettu tramadolista noin 300 riippuvuustapausta. Tramadoliin on liittynyt toleranssia ja vieroitusoireita, joita on ilmennyt myös vastasyntyneillä. Vieroitusoireina on kuvattu mm. ahdistuneisuutta, hikoilua, unettomuutta, kipuja, pahoinvointia, vapinaa, ripulia ja hallusinaatioita. Ranskassa arviolta 15% reseptillä määrätystä buprenorfiinista menee laittomille markkinoille, ja ainetta on löydetty lisääntyvästi salakuljetettuna eri puolilla maailmaa ja väärinkäytössä injektioina.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Influenssarokotus saattaa suojata aivohalvaukselta

Pariisissa on julkaistu tutkimus, jonka mukaan aivohalvauksen riski olisi vähäisempi niillä ikääntyvillä ihmisillä, jotka on rokotettu influenssaa vastaan samana vuonna tai edeltävien viiden vuoden aikana. Aineisto tosin oli pieni käsittäen vain 90 aivoinfarktin vuoksi sairaalaan joutunutta. Vertailuryhmässä oli 180 samalla tavoin ikääntynyttä potilasta. Influenssaan liittyy ikääntyvillä usein lisäinfektioita, jotka saattavat komplisoida potilaan jo potemaa arterioskleroosia.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lääketeollisuuden ja WHO:n kumppanuus arveluttaa

WHO:n pääjohtaja, entinen Norjan pääministeri Gro Harlem Brundtland on rohkeasti hakeutunut yhteistyöhön yksityissektorin kanssa lisätäkseen rahoitusta mm. HIV/AIDS:n, malarian ja tuberkuloosin torjuntaan sekä uusien rokotteiden ja lääkkeiden kehittelyyn (ks. SLL 2002;57: 535). Epäilevät Tuomaat kyselevät lisääntyvästi, mennäänkö tässä jo liian pitkälle, eli parannetaanko terveyttä vain käteistä tarjonneiden investoijien etujen mukaisesti, kehitetäänkö kalliita korkean teknologian rokotteita unohtaen halpojen perusrokotteiden tarve, sorretaanko halpoja geneerisiä lääkevaihtoehtoja ja kuka nyt lopulta istuu ohjaajan paikalla? WHO:n nettisivuillaan julkaisema kriittinen the Guardian -lehden pääkirjoitus pohtii toimintaan liittyviä eturistiriitoja, pelkää yksityistä etua ajavien asiantuntijoiden tunkeutumista WHO:n kokouksiin - kuten tupakkateollisuus onnistui tekemään pari vuotta sitten - ja epäilee kaiken johtavan lopulta kyyneliin. Useat alan lehdet ovat julkaisseet ongelmasta kirjoituksia.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Pravastatiinin ja ASA:n yhdistelmä hylättiin

Yhdysvaltojen lääkeviranomaisen (Food and Drug Administration, FDA) asiantuntijakomitea hylkäsi äänin 7-1 Bristol-Myers Squibbin kiinteän yhdistelmävalmisteen, jossa pravastatiinin (40 mg) lisäksi on asetyylisalisyylihappoa (ASA) 81 tai 325 mg. Lääke on tarkoitettu kroonista sydän- ja verisuonisairautta sairastaville vähentämään kuoleman, kohtauksellisten sydänsairauksien ja aivohalvauksien riskejä.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Syöpälääke imatinibi sairausvakuutuksesta korvattavaksi

Lääkärilehdenkin palstoilla huomiota saanut uusi suun kautta nautittava syöpälääke imatinibi tuli sitä sisältävän lääkevalmisteen (Glivec) hinnan hyväksynnän myötä sairausvakuutuksesta korvattavaksi maaliskuun alusta lukien. Valtioneuvoston 21.2.2002 antaman asetuksen nojalla imatinibi tuli samasta päivämäärästä lähtien 100 prosentin korvausryhmän mukaan erityiskorvattavaksi.

Pekka Koivisto

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030