6188 osumaa

Perustietoa rektaalisesta lääkinnästä

Rektaalinen lääkitys on lähes yhtä vanha kuin suun kautta tai iholle tapahtuva lääkintä. Rektaalisessa annostelussa käytetään paikallisesti vaikuttavia valmisteita mm. peräaukoon ja -suoleen paikalliseen lääkintään (peräpukamat, haavaumat) sekä ulostuslääkkeinä. Myös systeemisesti vaikuttamaan tarkoitettuja lääkkeitä annostellaan toisinaan peräsuolen kautta. Rektaalista lääkintää on tutkittu yllättävän vähän. Sitä käytetään yleisesti lapsilla, mutta se on vaihtoehto myös, kun lääkitään tajutonta, oksentelevaa tai pahoinvoivaa potilasta tai jos lääkitys suun kautta ei muuten onnistu.

Jukka Mönkkönen

Lyhyesti: Yllättäviä nukahtamisia

Kaksi äskettäin käyttöön hyväksyttyä Parkinsonin taudin lääkettä, pramipeksoli (Sifrol) ja ropiniroli (Requip), ovat aiheuttaneet yllättäviä nukahtamisia. Niitä on sattunut ilman ennakoivaa uneliaisuutta tai väsymystä keskellä päivän askareita, aterioidessa tai jopa auton ratissa. Tapauksia on raportoitu Ranskasta, Isosta-Britanniasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista ja ne ovat johtaneet tuoteyhteenvedon muutoksiin. Lääkityksessä olevia potilaita tulee varoittaa nukahtamisista, heidän ei tulisi kuljettaa moottoriajoneuvoa eivätkä he saisi ryhtyä vaaratilanteita aiheuttaviin muihin toimiin. Alkoholi sekä rauhoittavat ja unilääkkeet lisäävät nukahtamisriskiä, samoin lääkkeet, jotka hidastavat pramipeksolin ja ropinirolin poistumista elimistöstä. Molemmat aineet ovat dopamiiniagonisteja ja kysymyksessä saattaa olla aineryhmälle tyypillinen vaikutus.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lyhyesti: Tsidovudiini ja mitokondriohäiriöt vastasyntyneillä

Tsidovudiinia (Retrovir) käytetään lisääntyvästi raskauden lopulla estämään äidin HIV-infektion siirtymistä vastasyntyneeseen. Parhaimmillaan hoito vähentää tartuntariskin kolmanteen osaan. Ison-Britannian lääkeviranomaiset viittaavat Ranskassa todettuihin mitokondrioiden toimintahäiriöihin kahdeksalla vastasyntyneellä, jotka olivat altistuneet tsidovudiinille raskauden aikana tai vastasyntyneinä. Yhdelläkään ei todettu HIV-tartuntaa, mutta kaksi kuoli vakavaan demyeloivaan neurologiseen syndroomaan, kolmella oli kouristuksia, vakava kardiomyopatia ja spastinen diplegia ja kolme muuta olivat oireettomia.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lyhyesti: Uusi epilepsialääke hyväksytty käyttöön

Yhdysvaltojen lääkevalvontavirasto FDA on hyväksynyt markkinoille levetirasetamiinin joka estää epileptisiä kouristuksia. Aineen metabolia ei tapahdu maksan avulla ja haitalliset yhteisvaikutukset toisten epilepsialääkkeiden ja useiden muiden samanaikaisesti käytettyjen lääkkeiden kanssa voivat siten olla vähäisempiä. Ennen käyttöön hyväksymistä tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa on ollut noin 900 potilasta, ja kokemuksia on yhteensä 1 300 potilaan hoidosta. Käytännön hoitokokemukset tulevat osoittamaan lääkkeen lopullisen aseman epilepsian hoidossa. FDA Talk Paper T99-54,December 1,1999 (JE I-H)

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lyhyesti: Roimat sakot luvattomasta lääkkeiden myynnistä Internetissä

Noin 2,9 milj. markan suuruinen sakko ehdotetaan tuomittavaksi sille, joka myy Yhdysvalloissa luvattomasti reseptilääkkeitä Internetin välityksellä. Valkoisessa Talossa presidentti Clintonin aloitteesta syntynyt lakiesitys sisältää myös noin 60 milj. markan suuruisen tuen kuluttajien opastukseen siitä, miten Internetin tietoihin lääkkeistä tulisi suhtautua. Tukea esitetään myös Internetin viranomaisvalvonnan tehostamiseen. Kyseenalainen ja luvaton lääkkeiden kaupustelu yhdysvaltalaisista lähteistä on lisääntynyt huolestuttavasti. Ilmi on tullut useita tapauksia, joissa myynnissä ollut tuote on ollut terveydelle haitallinen tai jopa hengenvaarallinen ja myös lääkeväärennöksiä on tavattu.

Efavirentsi - uusin lupaava HIV-lääke

Kliiniseen kehittelyvaiheeseen edennyt viruslääke, HIV-proteaasin estäjä efavirentsi on antanut lupauksia lasten HIV-infektioiden hoidossa. Hiljattain on julkaistu kaksi tätä lääkettä koskenutta tutkimusta. Niistä toisessa efavirentsiä annosteltiin vain kerran päivässä ja verrattiin kolmasti päivässä annettavaan nelfinaviiriin (Viracept). Toisessa tutkimuksessa aikuispotilailla yhdistelmää efavirentsi plus tsidovudiini ja lamivudiini verrattiin indinaviiri plus tsidovudiini ja lamivudiini -yhdistelmään. Edellinen yhdistelmä osoittautui tehokkaammaksi. Efavirentsin yleisin haittavaikutus oli ihottuma.

Luontaistuotteita reseptille Irlannissa

Irlannin lääkevalvontavirasto on päättänyt asettaa useita laajassa käytössä olevia luontaistuotteita reseptille vuoden 2000 alussa. Näihin kuuluvat tuotteet, joille on esitetty lääkkeellinen käyttötarkoitus. Tälläiset tuotteet tulee ennen markkinointia antaa lääkeviraston arvioitavaksi Irlannin lainsäädännön mukaan, ja viranomaiset viittaavat samalla EU:n direktiiviin. Tuotteiden joukossa ovat mm. mäkikuismauute St John's Wort, gingko, blue cohosh ja squaw vine.

Lyhyesti: Patenttisuojasta vapautettavat lääkkeet

Poikkeusoloissa näkyvästi työskentelevä ranskalainen lääkäri- ja terveysjärjestö Medecins Sans Frontieres (Lääkärit ilman rajoja) on esittänyt listan patenttisuojan piirissä vielä olevista tärkeistä lääkkeistä, jotka tulisi erityistoimin vapauttaa Maailman Kauppajärjestön (WTO) jäsenmaita sitovista sopimuksista. Siten näiden lääkkeiden geneerinen valmistus tulisi mahdolliseksi kehitysmaissa ja lääkkeiden varsin korkeat hinnat halpenisivat. Listalla ovat seuraavat kymmenen lääkettä, jotka kaikki ovat käytössä myös Suomessa: atsitromysiini trakoomaan, keftriaksoni meningiittiin, siprofloksasiini Shigella-dysenteriaan, ofloksasiini hoitoresistenttiin tuberkuloosiin, flukonatsoli opportunistisiin infektioihin sekä HIV-infektion hoitoon käytettävät didanosiini, indinaviiri, lamivudiini, nevirapiini ja tsidovudiini.

Losecia saa Ruotsissa pian myös ilman reseptiä

Omepratsolia sisältävä Losec Mups vapautuu ensi huhtikuun alussa itsehoitolääkkeeksi Ruotsissa. Kyseessä ovat 10 ja 20 mg:n vahvuudet ja niistä enintään 14 tabletin pakkaukset. Itsehoidossa käyttöaiheena tulee olemaan tilapäisten närästys- ja ylävatsaoireiden lyhytaikainen, enintään kaksi viikkoa kestävä hoito. Vastaavaa päätöstä ei toistaiseksi ole tehty missään muussa maassa. Käytön lyhytaikaisuudella pyritään varmistumaan siitä, ettei lievenevien oireiden taakse kätkeydy maligniteetteja. Aluksi myyntiin tulee 10 mg:n vahvuus 7 ja 14 tabletin pakkauksina.

Lyhyesti: Nujerretaanko nyt polio lopullisesti?

Pasteur Merieux Connaughts Ranskasta on lahjoittanut WHO:lle 50 miljoonaa annosta poliorokotetta käytettäväksi vuosina 2000-2002 polion viimeisissä ongelmamaissa Angolassa, Liberiassa, Sierra Leonessa, Somaliassa ja Sudanissa. Lahjoitus takaa riittävän rokotemäärän kunhan itse rokotus saadaan järjestettyä. Tässä auttaa järjestyksessä jo toinen rahalahjoitus WHO:lle tennistähti Martina Hingisiltä, joka toimii poliokampanjan lähettiläänä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030