6188 osumaa

Lääkekorvauksiin viime vuonna lisärahaa 537 miljoonaa markkaa

Lääkekustannusten kasvu nopeutui viime vuonna muutamaan edellisvuoteen verrattuna. Kelan korvausten piiriin kuuluneiden lääkkeiden kokonaiskustannukset kasvoivat edellisvuodesta 710 miljoonalla markalla, mikä oli 11 % enemmän kuin vuoden 2000 vastaava luku. Korvauksia maksettiin 4,57 miljardia markkaa. Lipidilääkkeiden tulo erityiskorvattaviksi myös sepelvaltimotautipotilailla selittää melko suuren osan kasvusta, mutta myös lääkehoidon uudistumisella oli tähän merkittävä vaikutus.

Timo Klaukka, Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Tupakasta vieroituksen lääke turvatarkastukseen EU:ssa

Euroopan lääkearviointiviraston lääkevalmistekomitea on päättänyt tehdä haitta-hyötyarvion tupakasta vierotushoitoon käytetystä bupropionista (Corzen, Quomem, Zyban, Zyntabac, GlaxoSmithKline) Saksan lääkevalvontaviraston aloitteesta. Suomea ja Ranskaa lukuun ottamatta bupropioni on ollut käytössä EU-maissa runsaan kahden vuoden ajan. Lääkkeen haittavaikutukset ja erityisesti sen aiheuttamat kouristelut ovat olleet huolen aiheena ja valmisteesta on julkaistu mm. Britanniassa, Kanadassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa useita varoituksia, ja käyttöaiheita on rajattu. Bupropionista on julkaistu Lääkeinfo-palstalla artikkeli (SLL 2001;56:2786- 2787). Nähtäväksi jää, päädytäänkö nyt tehtävässä arviossa asettamaan nikotiinivalmisteet etusijalle tupakasta vierotuksessa.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Kava-kava-rohdoksesta vakavia maksavaurioita

Ranskan, Saksan, Sveitsin, Britannian, Kanadan, Uuden Seelannin ja Yhdysvaltojen lääkevalvontaviranomaiset ovat vetäneet Kava-kava-rohdosvalmisteet pois käytöstä tai harkitsevat tätä. Syynä on noin 30 havaittua maksavauriotapausta, joista yksi johti kuolemaan ja neljän takia tarvittiin maksansiirto. Kava-kavaa markkinoidaan Internetissä mm. univaikeuksiin, ahdistukseen sekä rakko- ja ruoansulatusvaivoihin, ja se on ollut kaupan mm. elintarvikeliikkeissä.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Kiina taistoon piraattilääkkeitä vastaan

Kiinan lääkevalvontaviranomainen (State Drug Administration, SDA) joutui vuonna 2001 tutkimaan yli 50000 piraattilääketapausta, joiden myyntiarvoksi arvioitiin yli 350 miljoonaa markkaa. Tapauksista nostettiin 269 syytettä. Piraattivalmisteiden valvontaa on lisätty Kiinassa sen vuoksi, että maa liittyi äskettäin Maailman kauppajärjestöön (WTO). Kiinaa on pidetty yhtenä maailmalla liikkuvien piraattilääkkeiden päälähteenä.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Fataaleja myokardiitteja klotsapiinista

Klotsapiinin (Suomessa Clozapine Alpharma, Froidir ja Leponex) tuoteselosteeseen on liitetty Yhdysvalloissa erityisvaroitus myokardiitista. Hematologisten haittojen seurannassa on Britanniassa, Kanadassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa löytynyt 82 myokardiittitapausta, joista 31 johti kuolemaan. Myokardiitin esiintymistiheys normaaliväestössä on noin 0,3 tapausta/100 000 potilasvuotta, ja klotsapiinihoidossa esiintymistiheys on 17-322 kertaa tätä suurempi. Valtaosa tapauksista ilmeni ensimmäisen hoitokuukauden kuluessa. Myokardiitin oireiden ilmaantuessa tai niitä epäiltäessä hoito klotsapiinilla on lopetettava välittömästi eikä sitä tule aloittaa uudelleen. Novartis on lähettänyt löydöksestä varoituskirjeen lääkäreille Yhdysvalloissa. Havainto osoittaa, että pitkäänkin käytetyn ja tarkoin seuratun lääkkeen käyttöön voi liittyä harvinaisia hengenvaarallisia haittavaikutuksia, jotka todetaan vain kansainvälisen haittavaikutusseurannan avulla.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030