6188 osumaa

ACE:n estäjät jarruttavat ikääntyvien lihasheikkoutta?

Noin 640:llä ikääntyneellä, hypertoniaan ACE:n estäjää käyttäneellä naisella tehty yli kolme vuotta jatkunut tutkimus osoitti heillä hidastumista lihasheikkouden kehittymisessä. Mm. kävelynopeuden väheneminen oli noin 10 kertaa pienempi ACE:n estäjiä säännöllisesti käyttävillä verrattuna niitä käyttämättömiin. Jos havainto voidaan todentaa lisätutkimuksissa, saattaa ACE:n estäjistä tulla ikääntyneiden ensisijainen hypertonian hoito. Lancet 2002;359:926-30,

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Puutos rokotusten kattavuudessa - varoitus Saksasta

800 lasta on sairastunut tuhkarokkoon 44 000 asukkaan Coburgin kaupungissa Saksassa. Heistä 30 on joutunut sairaalahoitoon. Copurgissa monet, sekä vanhemmat että homeopaattiset parantajat, kannattavat Rudolf Steiner -koulukunnan oppeja, joissa vastustetaan rokotuksia. Kaupungin lapsista vain 50% on rokotettu tuhkarokkoa vastaan. WHO:n mukaan rokotusasteen tulisi olla yli 90 %, jotta epidemioilta vältyttäisiin.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lääkkeitä marketeista pian Norjassakin?

Lokakuussa viime vuonna Norjassa valtaan tullut konservatiivinen hallituskoalitio haluaa helpottaa eräiden ilman reseptiä myytävien lääkkeiden saantia muualtakin kuin apteekeista. Aloitteen mukaan kuluttajat voisivat saada asuinpaikasta riippumatta esimerkiksi kipua ja kuumetta lievittäviä lääkkeitä helposti mm. supermarketeista. Keskustelu puolesta ja vastaan käy kiivaana. Viime vuoden lopulla Tanskassa siirrettiin noin 370 lääkevalmisteen myynti supermarketteihin ja ensimmäiset kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Sibutramiinin haitoista lisätietoa

Laihdutuslääke sibutramiini (Reductil, Abbott) poistettiin käytöstä Italiassa maaliskuussa (ks. SLL 2002;57:1525) ja Euroopan lääkevalmistekomitea on käynnistänyt aineen hyöty-haittaselvittelyn. Italian noin 50 haittatapahtumasta 14 oli rytmihäiriöitä tai hypertoniatapauksia. Kaksi kuolemaa liittyi samoin kardiovaskulaarisiin ongelmiin. Saksassa on ilmoitettu 70 haittatapahtumaa ja Sveitsissä yksi kuolema. Ruotsissa on raportoitu 33 haittavaikutusta, joiden joukossa on rytmihäiriöitä ja kaksi huomattavasti kohonnutta verenpainetapausta. Lääkkeen valmistaja Abbott ei epäile lääkkeen turvallisuutta ja on käynnistämässä noin 12 000 potilasta käsittävän monikeskustutkimuksen lääkkeen hyödyistä ylipainoisten hoidossa mm. kardiovaskulaaristen riskien ja diabeteksen ehkäisyssä.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Ehkäisypillereillä, papilloomaviruksella ja kohdunkaulan syövällä yhteys

WHO on julkaissut tulokset kahdeksassa maassa suoritetusta monikeskustutkimuksesta, jossa aineistona oli useita vuosia ehkäisytabletteja käyttäneitä naisia, joilla oli papilloomavirustartunta. Riski sairastua kohdunkaulan syöpään verrattuna tabletteja käyttämättömiin oli kolminkertainen, jos ehkäisytabletteja oli käytetty 5-9 vuotta, ja nelinkertainen, jos käyttö oli jatkunut yli 10 vuotta. Jos käyttäjillä oli ollut viisi raskautta, oli riski kohdunkaulan syöpään 12 kertaa suurempi kuin naisilla, joilla oli papilloomavirustartunta, mutta ei raskauksia eikä tablettien käyttöä. Tutkimus tehtiin maissa, joissa ei ole järjestettyjä kohdunkaulan syövän varhaisen toteamisen seurantaohjelmia.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lovastatiinia myös lapsille

Yhdysvaltojen lääkevalvontaviranomainen (Food and Drug Administration, FDA) on hyväksynyt lovastatiinin (Mevacor, MSD) hoidoksi lasten familiaariseen hyperkolesterolemiaan. Hoito tulee liittää dieettiin, ja tytöillä hoito voidaan aloittaa vuoden kuluttua kuukautisten alkamisesta. Hoitosuositus perustuu kahteen lapsilla suoritettuun kliiniseen tutkimukseen. Lovastatiinin tuoteselosteessa on todettu näihin asti, ettei tehoa ja turvallisuutta ole selvitetty lapsilla.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Geneeriset lääkkeet - uhka vai mahdollisuus?

Geneerisiä lääkkeitä eli samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä, mutta eri valmistajien tuottamia lääkkeitä koskeva keskustelu on jälleen käynnissä. Pontimena ovat toisiaan vastaavien valmisteiden hintaerot, jotka voivat olla useiden kymmenien prosenttien suuruisia. Niitä hyödyntämällä on mahdollista hidastaa lääkekustannusten nopeaa kasvua. Keskustelussa on kyseenalaistettu tuotteiden toisiaan vastaavuus potilaan lääkehoidossa ja kannettu huolta lääkeyritysten mahdollisuudesta tuottaa uusia lääkeaineita. Lääkäri joutuu ottamaan huomioon monia näkökohtia valitessaan rinnakkaisvalmistetta tai harkitessaan pitkä-aikaislääkityksen vaihtamista edullisempaan.

Risto Huupponen, Juhana E. Idänpään-Heikkilä, Timo Klaukka, Arja Helin-Salmivaara

Kloramfenikolia leipomotuotteissa Kanadassa

Kanadan terveysviranomaiset ovat varoittaneet kuluttajia myynnissä olevista elintarvikkeista, joihin on joutunut kloramfenikolia. Tätä antibioottia on löytynyt lähinnä leipomotuotteista ja lihajalosteista, joihin on valmistuksen yhteydessä käytetty Kiinasta peräisin olevaa hunajaa. Viranomaiset varoittavat pientenkin kloramfenikolimäärien käyttöön liittyvästä hengenvaarallisesta aplastisesta anemiasta, joka ei ole annoksesta riippuvainen. Myös kiinalaiset ravintolat ovat nyt joutuneet Kanadassa erityistarkkailuun.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030