Vantaa-Kerava

Kokoomus

Marja Ahava
  • Apulaisylilääkäri
  • Yleislääketieteen erikoislääkäri, LL

Olen toiminut terveyskeskuksessa ja yhteispäivystyksissä koko työurani. Hyvinvointialueelle siirtyvät palvelut ovat minulle sydämen asia, ja haluan, että ne toimivat sujuvasti kansalaisia palvellen.
Ensisijaisesti haluan viedä eteenpäin seuraavia asioita:
Toimivat palvelut terveyskeskuksiin. Jonoista hoitoon – yleislääkärille 7 päivässä. Hoidon jatkuvuus – laatua perusterveydenhuollon palveluihin ja työhyvinvointia työntekijöille.
Mielenterveyspalveluihin pääsyä on parannettava.
Mielenterveyspalvelut ovat riittämättömät – korjaaminen on tärkeää sekä kansanterveyden että talouden kannalta. Matalan kynnyksen lähipalvelut vähentävät ongelmien kasvamista, inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia.

Jüri Linros
  • Sisätautien erikoislääkäri

Kristillisdemokraatit

Marja Salonius
  • Eläkkeellä
  • LL, työterveyshuollon erikoislääkäri

Peruspalveluiden tulee olla toimivia ja helposti saavutettavia.
Henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi on turvattava riittävällä resurssoinnilla ja asiallisilla työjärjestelyillä.
Perheet ja yksin asuvat vanhukset tarvitsevat riittäviksi mitoitetut kotipalvelut.
Ennalta ehkäisevien palvelujen, päihdepalvelujen ja terapioiden tulee olla tarvitsevien saatavilla.
Pelastustoimen nopeus on olennainen turvatekijä yhteiskunnassa.

Tiina Tuomela
  • Lastentautien erikoislääkäri, LKT

Olen Vantaan kaupunginvaltuutettu ja viime kaudella toimin myös sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä. Omaan tietotaitoa juuri sosiaali- ja terveyspalvelujen alalta ja koen suurta paloa päästä vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun.
Hoitoon on päästävä ja hoitoketjujen tulee toimia sujuvasti. Peruspalvelujen, kuten neuvoloiden, tulee toimia lähipalveluina. Ennaltaehkäisyyn tulee panostaa.
Tarvitsemme lisää erikoislääkärien jalkautumista perusterveydenhuoltoon. Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa tulee sujua aukottomasti. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnan työhyvinvoinnista tulee huolehtia ja arvostuksen tulee näkyä myös palkassa.

Ruotsalainen kansanpuolue

Anna-Stina Suhonen-Malm
  • Erikoislääkäri

Vihreät

Olga Gilbert
  • Terveyskeskuslääkäri
  • LL, LuK

Olen yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri, monikulttuurisen perheen äiti ja varavaltuutettu Vantaalta. Olen HUSin hallituksen jäsen, jolle toimiva, korkeatasoinen ja yhdenvertainen julkinen terveydenhuolto on sydäntä lähellä.
Voit tutustua aluevaaliteemoihini kotisivuillani:
www.olgagilbert.fi
ja seurata minua somessa @olgitagilbert

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030