Alkoholin verottoman myynnin piiri laajenee?

Alkoholin ja väkiviinan verottomalle myynnille esitetään nykyistä useampia käyttökohteita. Voimassa olevan lain mukaan alkoholin ja väkiviinan myynti tieteelliseen ja lääkintäkäyttöön on verotonta, mutta verottoman väkiviinan käyttötarve on osoittautunut suuremmaksi kuin lakia säädettäessä arvioitiin. Suomen alkoholilaki on tältä osin myös suppeampi kuin EU-lainsäädäntö edellyttää.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 33/1998 Kommentteja

Huonot työolot ja väsymys kiusaavat koululaisia Helsingissä

Helsinkiläiset koululaiset joutuvat usein työskentelemään olosuhteissa, jotka haittaavat koulutyötä. Joka toinen vuosi Helsingissä tehtävän kouluterveyskyselyn tuloksissa oppilaat ilmoittivat ongelmaksi luokan ilmanvaihdon, lämpötilan ja vetoisuuden. Ergonomiassa, sosiaalitiloissa ja siivoamisessa on myös usein puutteita. Huonot työolot ja oppimisvaikeudet kulkevat käsi kädessä. Eniten oppimisvaikeuksia ilmoittaneet kokivat myös eniten pulmia työoloissa.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 33/1998 Kommentteja

Rotary Doctor Bank Finland -toimintaryhmä auttaa Keniassa

Hieman yli kymmenen suomalaislääkäriä on palvellut 6-8 viikon jaksoissa Rotary Doctor Bankin tehtävissä pääasiassa Keniassa. Lääkäripankin toimintaa ohjaa syvän humanitaarisuuden ihanne, ja sen toiminta rahoitetaan lahjoitusvaroin. Ensimmäinen lääkäripankki perustettiin kymmenen vuotta sitten Ruotsissa, ja nykyään sen itsenäiset veljesjärjestöt toimivat Hollannissa, Englannissa, Saksassa ja pian myös Norjassa. Kaikkiaan pankin listoilla on noin 500 lääkäriä eri maista. Suomessa toimiva Rotary ry perusti toimintaryhmän ja tukee sitä keräämällä varoja ja tiedottamalla sen toiminnasta. Aktiivisimmat lääkärit ovat osallistuneet useita kertoja palvelujaksolle. Kehitysmaiden ihmisten elinehtoihin tutustumista he kuvaavat näköaloja laajentavaksi ja avartavaksi kokemukseksi. Rotary Doctor Bank Finlandin lääkärikontakteja ja rekisteriä ylläpitää LKT Sakari Alhopuro Turusta (Lääkäriasema Pulssi) ja toimintaryhmällä on pankkitili Handelsbanken/Turku 313130-1696236 (Rotary Doctor Bank Finland).

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 33/1998 Kommentteja

Kohti freonittomuutta myös lääkealalla

Suomen Lääkäriliiton, ympäristöministeriön ja Keuhkovammaliiton pari vuotta sitten aloittama kampanja on alkanut vähentää freonittomien astmalääkkeitten osuutta Suomessa. Vähennys on kuitenkin hitaampaa kuin on toivottu, ja tämän vuoksi Lääkäriliitto on ottanut asian uudelleen esille mm. Euroopan yleislääkärijärjestössä ja kiinnittää myös suomalaisen lääkärikunnan huomiota uudelleen asiaan.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 33/1998 Kommentteja

Toiminnallisen näönkäytön projekti Näkövammaisten Keskusliitossa

Näkövammaisten keskusliitossa aloitettiin syksyllä 1994 osaprojekti, joka kehitti heikkonäköisen lapsen toiminnallisen näön arviointi- ja harjaannuttamismenetelmiä. Projekti on osa laajempaa näkövammaisen lapsen kuntoutuksen kehittämisprojektia. Osaprojektissa seurattiin kahdenkymmenen 1/2-7-vuotiaan näkövammaisen lapsen näkötoimintojen kehitystä moniammatillisessa työryhmässä kahden vuoden ajan säännöllisesti toistuvilla seurantakäynneillä. Kymmenellä lapsella oli näkövamman lisäksi jokin muu vamma. Moniammatilliseen työryhmään kuuluivat silmälääkäri, kliininen neuropsykologi, näönkäytönohjaaja sekä konsultoiva lasten neurologi. Työryhmän keskeisenä tavoitteena on ollut suomalaiseen käytäntöön soveltuvan toiminnallisen näön arviointiohjelman kehittäminen.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 32/1998 Kommentteja

Sydän yhdistää: Laaja toimenpideohjelma suomalaisten sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseksi

Suomalaisten sydän- ja verisuoniterveys on parantunut merkittävästi viimeisten 25 vuoden aikana. Työikäisten sydäntautikuolleisuus on vähentynyt noin 70 %, mutta sydän- ja verisuonisairastavuutemme on silti liian suuri. Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat huomattavan paljon työkyvyttömyyttä, ja sepelvaltimotauti on edelleen suomalaisten yleisin kuolinsyy. Runsas viidennes sairaaloiden hoitopäivistä käytetään verenkiertoelimistön sairauksien hoitoon. Noin 450 000 suomalaista on oikeutettu kohonneen verenpaineen vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin, kun taas sepelvaltimotaudin takia niitä saa 160 000 suomalaista.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 32/1998 Kommentteja

Eturauhasen syöpä Euroopan unionin teemaviikon aiheena

Lokakuun alussa vietettiin Euroopan unionin syöpäviikkoa, jonka teemana oli tällä kerralla miesten syövät, niiden ennaltaehkäisy ja hoito. Euroopassa miesten kuolleisuus yleensä syöpään on suurempi kuin naisten. Syynä pidetään asenteita: naiset ottavat herkemmin yhteyttä lääkäriin havaitessaan muutoksia ja oireita. Suomi sijoittuu kuitenkin Euroopan maiden välisessä vertailussa melko hyvin. Syöpäkuolleisuus on Suomessa, Portugalissa ja Kreikassa Euroopan vähäisintä. Korkeimmat kuolleisuusluvut ovat Tanskassa, Englannissa ja Belgiassa.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 32/1998 Kommentteja

Yksityislääkärin lähetteellä terveyskeskuksen laboratorioon

Terveyskeskuksissa ryhdytään todennäköisesti tekemään laboratoriotutkimuksia yksityislääkäreiden lähetteellä, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muuttamiseksi. Lakia esitetään muutettavaksi siten, että terveyskeskus voisi periä todellisia kustannuksia vastaavan maksun yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 32/1998 Kommentteja

Beetainterferoni sairausvakuutukseen? Kalliiden lääkkeiden korvauksia rajoitetaan

Tietyt kalliit lääkkeet, kuten beetainterferoni aaltoilevan MS-taudin hoidossa sekä dornaasi alfa kystisessä fibroosissa, eivät tällä hetkellä kuulu sairausvakuutuksesta maksettavien lääkekorvausten piiriin, vaan potilas voi saada niitä sairaalasta korvauksetta. Tähän tulee muutos vuoden 1999 alussa. Sen jälkeen voidaan tuoreen valtioneuvoston päätöksen mukaan maksaa tällaisista lääkkeistä avohoidossa peruskorvaus sairausvakuutuksesta, kunhan potilaan sairaus täyttää tietyt kriteerit ja kyseisten lääkkeiden hinta on arvioitu kohtuulliseksi.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 31/1998 Kommentteja

Uudistetut ravitsemussuositukset korostavat ruokavalion monipuolisuutta

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on laatinut uudistetun suosituksen suomalaisen kansanravitsemuksen tavoitteista käytettäväksi mm. joukkoruokailun suunnittelun ja ravitsemusopetuksen pohjana tai ohjeellisena mittapuuna tutkimuksissa. Suosituksissa määritellään väestön ja väestöryhmien hyvä ravintoaineiden saanti ja tavoitteet terveyden edistämiseksi ravitsemuksen keinoin. Yksilötason ravitsemusneuvontaan niitä ei ole suoranaisesti tarkoitettu, sillä yksilölliset tarpeet vaihtelevat suuresti.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 31/1998 Kommentteja

Vuoden lääkemainos 1998 valittu

Vuoden lääkemainos -palkinnon on saanut tänä vuonna Oy Sankyo Pharma Finland Ab:n Mobilat-kampanja, joka on toteutettu yhteistyössä mainostoimisto PVK/Alliance Oy:n kanssa. Valinnan tehneen raadin mielestä kyseessä on onnistunut kampanjakokonaisuus, jossa on käytetty tasapuolisesti eri viestintävälineitä. Mobilat on rakentanut merkin tunnettuvuutta pitkäjänteisesti usean vuoden ajan. Selkeä kampanja sisältää sopivasti uusia aineksia hukkaamatta silti aikaisempien kampanjoiden teemaa ja tyyliä. Etenkin printtimainokset ovat esteettisesti ja informatiivisesti tasokkaita. Kampanjan avulla on pystytty vahvistamaan merkkiä uusiin kilpailijoihin nähden.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 31/1998 Kommentteja

Seksuaaliterveyspalvelut puntarissa

Kun Suomen kiitetty kunnallinen äitiys- ja lastenneuvolajärjestelmä pystytettiin, toiminnan keskipisteenä oli raskauden seuranta ja äitiys- ja imeväiskuolleisuuden vähentäminen. Sen jälkeen on lisääntymisterveyden kenttä laajentunut paljon, ensin raskauden ehkäisyn ja keskeytyksen suuntaan, sittemmin sikiöseulontojen, perinnöllisyysneuvonnan ja lapsettomuuden hoidon suuntaan. Perhesuunnittelu ja sukupuolikasvatus ulottuvat - ainakin parhaimmillaan - myös seksuaalisuuden psyykkisiin ja sosiaalisiin puoliin. Sukupuolielimiin ja -elämään liittyvät sairaudet ja niiden seulonta, seksuaali-identiteettikysymykset ja toiminnalliset seksuaalihäiriöt voidaan nekin nähdä lisääntymisterveyden rinnalla seksuaaliterveyteen liittyvinä ilmiöinä.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 31/1998 Kommentteja

Helikoptereista lisää selvityksiä

Lääkärihelikopteritoimintaa koskevia selvityksiä on lähikuukausina luvassa kahdesta eri työryhmästä. Erityisesti Medi-Helin asemaan keskittynyt työryhmä on jo jättänyt ehdotuksensa Uudenmaan läänin kuntien arvioitavaksi, ja ensi vuoden alussa odotetaan selvitystä sisäministeriön helikopterityöryhmältä, joka käsittelee helikopterien tarvetta ja käyttöä ensihoidon lisäksi erilaisissa etsintä- ja pelastustehtävissä. Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre ihmetteli vastikään, ettei maan lääkintähelikopteritoimintaan ole saatu valtakunnallista järjestystä. Helikopterien käytöstä ensihoidossa on tehty useita selvityksiä 1980-luvulta lähtien.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 31/1998 Kommentteja

Miksi lapsi tai nuori tuhoaa?

Miten ympäristö suhtautuu silloin, kun lapsi tai nuori oireilee häiritsevästi? Entä mitä pitäisi tehdä, kun vanhempana toimiminen ei onnistu lapsen kehityksen edellyttämällä tavalla, mutta myös vanhemmat kärsivät tilanteesta? Stakes, Helsingin kaupunki ja HYKS järjestivät Riistetty lapsuus -seminaarisarjan toisen seminaarin Hoitoa ja huolenpitoa vailla olevat lapset, joka pyrki vastaamaan mm. näihin kysymyksiin.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 30/1998 Kommentteja

Työterveysalan yhteiskokous Helsingissä

Kansainvälinen työterveysjärjestö ICOH järjesti yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa viisipäiväisen yhteiskokouksen PREMUS-ISEOH '98:n Helsingissä. Kokous koostui työhön liittyvien tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimusta ja ehkäisyä sekä työterveysepidemiologiaa käsittelevistä osista. Kokouksessa esiteltiin tutkimustuloksia mm. työhön liittyvien tuki- ja liikuntaelinsairauksien syistä ja syntymekanismeista sekä syöpäsairauksien, hengityselinsairauksien, lisääntymisterveyden ja työtapaturmien työperäisistä riskitekijöistä.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 30/1998 Kommentteja

Vihtori ja Tutta Pentin Säätiön apurahat vuonna 1998 lääketieteen opinnoissa menestyneille

Lääkäriliiton hallinnoima Vihtori ja Tutta Pentin Säätiö jakaa joka viides vuosi apurahoja lääketieteen opinnoissa hyvin menestyneille opiskelijoille. Säätiö on päättänyt jakaa lääketieteellisten tiedekuntien ehdotusten pohjalta tämän vuoden apurahat erityisen hyvästä menestymisestä lääketieteen opinnoissa seuraaville lääketieteen opiskelijoille:

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 30/1998 Kommentteja

Mistä apu halitoosiin?

Pahanhajuinen hengitys on ainakin ajoittaisena ilmiönä miljoonien ihmisten ongelma. Hengityksen raikastamiseen ostetaan runsaasti suuvesiä, mutta ne eivät korjaa tilannetta kuin korkeintaan muutamaksi tunniksi. Sitä paitsi alkoholia sisältävistä suuvesistä voi olla suoranaista haittaa etenkin suun kuivuudesta kärsiville, koska ne vielä pahentavat suun limakalvojen kuivumista, kertoo dosentti Sirkka Asikainen Suomen Hammaslääkärilehdessä (16/98).

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 30/1998 Kommentteja
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030