SETTI-tutkimus toi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia

Kansanterveyslaitoksen ja Yhdysvaltain National Cancer Instituten SETTI-tutkimus 29 000 suomalaisen 50-69-vuotiaan tupakoivan miehen E-vitamiini- ja beetakaroteenihoidosta ei tuonut vastausta kysymykseen antioksidanttien keuhko- tai muuta syöpää ehkäisevästä vaikutuksesta. Miehet oli satunnaistettu neljään ryhmään, joista yksi sai E-vitamiinia 50 mg päivässä, toinen beetakaroteenia 20 mg päivässä, kolmas kumpaakin vitamiinivalmistetta ja neljäs lumevalmistetta. Ryhmien välillä todettiin joitakin eroja, mutta ne ovat myös laskettavissa sattuman aiheuttamiksi.

Amalgaamista luovutaan ympäristösyistä

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28.2.1994 antanut hammaslääkäreille suosituksen käyttää hampaiden paikkauksessa ensisijaisesti muita materiaaleja kuin amalgaamia. Perusteena ovat ympäristösyyt: amalgaami ja sen sisältämä elohopea joutuvat hammaslääkärien vastaanottojen jätevesien kautta luontoon. Jätevesien suodatusta ja jäteamalgaamin talteenottoa halutaankin tehostaa. Tavoitteena on kuitenkin, että amalgaamin käyttö loppuu Suomessa kokonaan vuoteen 2000 mennessä.

Kipu-teemaviikkoa käytettiin myös mainontaan

Apteekkien valtakunnallinen kipu-teemaviikko pyrki maaliskuun lopussa jakamaan asiallista tietoa kipulääkkeistä ja vähentämään turhaa päällekkäislääkitystä. Kipu oli valittu viikon teemaksi mm. siksi, että voimakas yleisömainonta on lisännyt reseptittä saatavien kipulääkkeiden käyttöä selvästi. Kaikki eivät kuitenkaan tyytyneet puhtaaseen tiedon jakamiseen teemaviikollakaan; helsinkiläisapteekki jakoi metrosta tulijoille mainoslehtisiä, joissa kipulääkkeitä kaupattiin kymmenen prosentin alennuksella. Teemaviikon järjestäjä, Apteekkariliitto, ei katso toimintaa hyvällä silmällä.

Kirurginen toiminta tehostunut

Kirurgisten yksiköiden toiminta on tehostunut ja jonot leikkauksiin lyhentyneet, ilmenee Suomen Kirurgit -alaosaston vastikään valmistuneesta selvityksestä. Päiväkirurgisen ja lyhytjälkihoitoisen toimintamallin sekä uuden teknologian ansiosta useimmat yksiköt ovat lisänneet toimintaansa ilman lisäresursseja. Jatkossa pelkkä toiminnan tehostaminen ilman taloudellisia panoksia ei kuitenkaan enää onnistu, todettiin kirurgiylilääkärien vuotuisilla neuvottelupäivillä 18.-19.3.

Tupakasta vieroittamista helppo tehostaa

Lääkäri voi tehdä paljon, kun potilaan sairaus vaatii tupakoinnin lopettamista, katsoo professori Antero Kesäniemi Oulun yliopistollisesta keskussairaalasta. Kesäniemen mielestä jo yksi lääkäriltä saatu, hyvin perusteltu lopettamikehotus voi auttaa potilasta ymmärtämään, että tupakoinnin lopettaminen on olennainen osa esimerkiksi sepelvaltimotaudin hoitoa. Kesäniemi puhui vieroituksesta STOSE ry:n (Suomen toimintaryhmä sepelvaltimotaudin ehkäisemiseksi) tilaisuudessa Helsingissä.

Sairaalapalvelujen laatuauditoinnit käynnistyvät Suomessa

Jorvin sairaalassa ja Sairaala Mehiläisessä ovat käynnistymässä Suomen ensimmäiset medical audit -tyyppiset laadunarvioinnit. Auditoinnissa arvioidaan sairaalan palvelujärjestelmän toimivuutta etukäteen määriteltyjen kriteerien perusteella. Ensi vaiheessa sairaalan henkilökunta arvioi omaa työtään vertaamalla sitä annettuihin hyvän laadun kriteereihin ja etsii kehittämiskohteita. 8-10 kuukautta kestävän sisäisen kehittämistyön jälkeen auditoinnin suorittaa ulkopuolinen riippumaton osapuoli. Jorvin ja Mehiläisen auditoinnit valmistuvat tämän vuoden lopulla.

Maailman terveyspäivän teemana suun terveys

Maailman terveysjärjestön perustamispäivää 7.4. vietetään maailman terveyspäivänä. Tänä vuonna teemana on suun terveys, ja terveyspäivästä käynnistyy Suun terveyden vuoden vietto. WHO:n tavoitteena on varsinkin hampaiden ja suun sairauksien ehkäisyn kehittäminen. Keinot ovat tiedossa; ne on jo pitkään koeteltu länsimaissa, mutta niiden saattaminen osaksi köyhien kehitysmaiden kansalaisten elämää on edelleen haaste.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030