Influenssarokotus kannattaa ottaa - vai kannattaako?

Influenssarokotusta suositellaan kaikille lääketieteellisille riskiryhmille, joita varten Kansanterveyslaitos on jakanut terveyskeskuksille 300 000 rokoteannosta maksuttomia rokotuksia varten. Korkea ikä sinänsä on myös peruste rokottamiselle, vaikka ainakin toistaiseksi yli 65-vuotta täyttäneet riskiryhmiin kuulumattomat joutuvat maksamaan rokotuksesta erikseen, toteaa tutkimusprofessori Tapani Hovi Kansanterveyslaitoksesta.

Näkökulmia hulluuteen

Jorge Enrique Adoun, ecuadorilainen kirjailija, Bernardo Atxaga, Espanjan nykykirjallisuuden tunnetuimpia edustajia, Vivica Bandler, suomalainen teatteriohjaaja, Rosalyn Carter, mielenterveyskeskuksen johtaja, Yhdysvaltain ensimmäinen nainen 70- ja 80-luvuilla, Johan Galtung, norjalainen rauhantutkija ovat aakkosjärjestyksessä ensimmäisiä niistä 17 tunnetusta henkilöstä, jotka suostuivat Suomen Mielenterveysseuran suuruudenhulluun kirjoituspyyntöön.

Alzheimerin taudin varhainen diagnosointi entistäkin tärkeämpää

Muistihäiriöiden ja dementiasairauksien varhaisdiagnostiikkaa olisi tehostettava, varsinkin nyt kun hoitoon on käsillä lääkkeitä, joista hyötyvät ennen muuta alkavasta ja lievästä dementiasta kärsivät. Tämä tärkeä haaste oli keskeisesti esillä syys-lokakuun vaihteessa Helsingissä kokoontuneessa Alzheimer-potilas- ja omaisjärjestöjen maailmankonferenssissa, joka keräsi yli 1 300 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Kehittyvä hoito nähdään myös vastaukseksi taloudelliseen haasteeseen, jonka dementiaa sairastavien lukumäärän kasvaminen asettaa, koska hyvällä hoidolla saatetaan voida siirtää laitoshoidon tarvetta. Lupaavasti kehittyvän lääkehoidon rinnalla on muistettava myös muun hoidon laatu, joka on edelleenkin keskeinen.

5 000 lääkäriä koulutettu työkyvyn arviointiin

Työeläkelaitosten liitto TELA on yhteistyössä Fennomedin kanssa toteuttanut laajan koulutusohjelman, jonka tavoitteena on opettaa lääkärit työkyvyttömyyden todistamisen sijasta toimintakyvyn arviointiin. Koulutus liittyy Huomisen Työkyky -projektiin, jolla halutaan pitää ihmiset nykyistä pidempään toimintakykyisinä ja mukana työelämässä. Suomalaiset jäävät kansainvälisesti katsoen poikkeuksellisesti varhain eläkkeelle ja 65-vuotiaaksi asti pysyy nykyisin töissä vain joka kymmenes.

Reumapotilas pelkää syöpälääkettä

Nivelreuman hoitoon käytetään mm. eräitä solunsalpaajia. Niistä erityiskorvaukseen oikeuttavia ovat klorambusiili, metotreksaatti ja syklofosfamidi, joiden kaikkien pääasiallinen käyttöaiheisto löytyy syövän ja muiden pahanlaatuisten kasvainten puolelta. Tällöin hoidot annetaan useimmiten infuusioiden yhteydessä sairaaloissa. Muitakin solunsalpaajia voidaan käyttää reuman hoitoon, ja näillä lääkkeillä hoidetaan myös mm. psoriaasia.

Bentsodiatsepiineista vieroitukseen malli avohoitoa varten

Kun A-klinikkasäätiön lääkärijohtoinen Kettutien A-poliklinikka aloitti toimintansa vuonna 1990, alkoholin ja bentsodiatsepiinien sekakäytön ja lääkeriippuvuusongelmien laajuus asiakaskunnan keskuudessa yllätti. Joka neljäs Kettutien asiakkaista oli lääkeongelmainen. Vuoden 1995 päihdetapauslaskennan perusteella Suomessa arvioidaan olevan 15 000-20 000 lääkkeiden päihdekäyttäjää.

Laihdutuslääkkeet pois markkinoilta

Fenfluramiini (Ponderal) ja sen isomeeri dekstrofenfluramiini (Isomeride) ovat poistuneet maailmanlaajuisesti markkinoilta. Suomessa niiden saanti apteekeista loppui syyskuun puolivälin paikkeilla. Markkinoilta poisveto tapahtui valmistajan, ranskalaisyhtiö Servierin aloitteesta. Taustalla on Yhdysvalloissa todetut 33 raportoitua tapausta, joissa fenfluramiinia ja fentermiiniä (Mirapront) samanaikaisesti käyttäneillä potilailla oli ilmentynyt muutoksia mitraali-, trikuspidaali- ja aorttaläpissä, tavallisesti samanaikaisesti kahdessa tai kolmessa näistä. Histopatologisesti muutokset ovat olleet samankaltaisia kuin mitä esiintyy karsinoidissa oireyhtymässä tai ergotamiinin haittavaikutuksena. Kuudelle potilaista oli jouduttu tekemään leikkaus tilanteen korjaamiseksi. Toistaiseksi on selvittämättä, johtuvatko läppämuutokset fenfluramiineista vai fentermiinistä vai kenties niiden yhteisvaikutuksesta.

Lääkärien työuupumus tutkitaan

Noin kolmasosa lääkäreistä saa tänä syksynä postitse kyselylomakkeen, jolla tutkitaan lääkärien työoloja ja kuormittuneisuutta. Lääkäriliitto ja Työterveyslaitos tekivät yksitoista vuotta sitten tutkimuksen, jossa selvitettiin lääkärien stressiä ja burn-out-oireita. Nyt tutkimus uusitaan entistä laajempana: tavoitteena on selvittää tarkemmin lääkärien psykososiaalisia työoloja, työympäristön haittoja ja sitä, miten lääkärit pitävät huolta omasta terveydestään.

Suomi tupakkapolitiikan eliittiä

Tupakoinnin vähentämiseen tähtäävässä terveyspolitiikassa Suomi kuuluu maailman eliittiin yhdessä Islannin, Norjan, Portugalin ja Singaporen kanssa, arvioi Maailman terveysjärjestön WHO:n asiantuntija Neil Collishaw maailman tupakkakonferenssissa Pekingissä elokuun lopulla. Näissä maissa tupakkapolitiikkaa on tehty pitkäjänteisesti ja monipuolisesti. Samaan ryhmään ovat liittymässä Australia, Ranska, Uusi-Seelanti, Ruotsi ja Thaimaa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030