Kirja-arvostelu

Lääkärilehti julkaisee arvosteluja lääketieteellisistä ja muista aiheensa puolesta sopivista tietokirjoista. Arvosteltavien kirjojen tulee vähintään löyhästi liittyä lääketieteeseen tai lääkäriyteen. Kaunokirjallisten teosten arvosteluja julkaistaan tarkasti harkiten, omakustanteiden arvosteluja vain poikkeustapauksissa. Kirja-arvostelut ovat yleensä Lääkärilehden pyytämiä, mutta lehdelle voi myös ehdottaa arvosteltavia kirjoja ja tarjota arvosteluja. Ennen valmiin arvostelun lähettämistä on asiasta sovittava kirjallisuusosaston toimittajan (sonja.sulkava@laakarilehti.fi) kanssa. Lääkärilehti voi muokata ja lyhentää arvosteluja.

Kirja-arvostelun enimmäispituus on 2 150 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Arviossa on hyvä pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

- Mitä etuja ja puutteita kirjalla on?

- Vastaako kirjan sisältö sille asetettuja tavoitteita?

- Mikä on kirjan merkittävin anti (suhteessa alan kirjallisuuteen tai yleisesti)?

- Kenelle kirjasta on eniten hyötyä?

- Jos kirja ei ole selkeästi lääketieteellinen, miksi lääkärin tulisi lukea se?

Täysimittaisten arvostelujen lisäksi Lääkärilehti julkaisee myös ”Vilkaisuja” eli lyhyitä arvioita kirjan merkittävimmästä annista tai hyödyllisyydestä lääkäreille. Vilkaisussa ei ole tarpeen ryhtyä laajemmin esittelemään kirjaa, vaan muutaman virkkeen (enintään 600 merkkiä välilyönteineen) mittainen ytimekäs ja mielellään omalla persoonallisella tyylillä ilmaistu yleisnäkemys riittää.

Muista otsikoida arvostelu lukemaan innostavalla tavalla (kirjan nimi ei riitä otsikoksi).

Kirja-arvostelut lähetetään kirjallisuusosaston toimittajalle Sonja Sulkavalle (sonja.sulkava@laakarilehti.fi). Kysymyksiin vastaa tarvittaessa myös lääketieteellinen päätoimittaja Pertti Saloheimo (pertti.saloheimo@laakarilehti.fi).

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030