Taulukot

Taulukko pitää voida ymmärtää ilman, että lukee artikkelia samaan aikaan. Tekstissä ei toisteta taulukon sisältöä.

Taulukoiden (ja kuvioiden) sopivat määrät on ilmoitettu kunkin artikkelityypin ohjeissa. Lisätaulukoita voidaan sijoittaa artikkelin verkkoversioon. Myös isokokoiset taulukot ovat aiheen vaatiessa mahdollisia, mutta taitollisista syistä ne voidaan joskus julkaista vain verkossa.

Taulukot lähetetään kukin erillisessä tiedos­tossa (Excel tai Word) numeroituina. Tekstissä viittaus taulukkoon merkitään sulkeisiin (tau­lukko 1). Taulukon otsikkoteksti, sarakeotsikko-osa ja taulukkoriviosa erotetaan toisistaan vaa­kalinjoin; pystylinjoja ei taulukoissa käytetä lainkaan. Taulukossa käytettävät lyhenteet on selitettävä, vaikka ne olisi selitetty tekstissä. Alaviitteet merkitään numeroin yläin­deksin tapaan. Mahdolliset kirjallisuusviitteet merkitään samalla tavalla kuin tekstissä.

Sähköisessä muodossa julkaistaviin taulukoi­hin viitataan liitetaulukkoina (liitetaulukko 1) ja ne numeroidaan erillään paperilehdessä jul­kaistavista taulukoista.

Jos taulukko on lainattu muusta julkaisus­ta, kirjoittajan on hankittava sille kirjallinen jul­kaisulupa, joka kattaa sekä Lääkärileh­den paperi- että sähköisen version, ja lähetet­tävä se artikkelin mukana. Katso tarkempia ohjeita: Muualla julkaistun aineiston käyttö.

Taulukot viimeistellään lopulliseen muotoon­sa toimituksessa.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Tuula Rajaniemestä uusi puheenjohtaja

Varapuheenjohtajina jatkavat Jaana Puhakka (vas. ) ja Noora Ritamäki (oik).

Ajassa
Eläkeläisten jäsenmaksut uudistuvat – uudessa maksuluokassa alennus 75 prosenttia

Tänä vuonna tai aiemmin 70 vuotta täyttäneet yhä vapautettuja maksusta.

Ajassa
Valtuuskunta haluaa turvata pitkät potilassuhteet

Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii parannuksia lääkärien työoloihin ja työviihtyvyyteen.

Ajassa
Radiologisten tutkimusten kokonaismäärä kasvaa

Suomessa tehtiin kuusi miljoonaa röntgentutkimusta ja -toimenpidettä vuonna 2018.

Ajassa
Sairaanhoitajan määrättävissä oleva lääkevalikoima laajenee

Rajattu lääkevalikoima laajenee vuodenvaihteessa.

Ajassa
Harva tuntee lääkehoitosuunnitelman

Lääkäreistä on tulossa lääkehoitoprosessin heikoin lenkki, jos asialle ei tehdä jotain, sanoo Päivi Ruokoniemi.