Taulukot

Taulukko pitää voida ymmärtää ilman, että lukee artikkelia samaan aikaan. Tekstissä ei toisteta taulukon sisältöä.

Taulukoiden (ja kuvioiden) sopivat määrät on ilmoitettu kunkin artikkelityypin ohjeissa. Lisätaulukoita voidaan sijoittaa artikkelin verkkoversioon. Myös isokokoiset taulukot ovat aiheen vaatiessa mahdollisia, mutta taitollisista syistä ne voidaan joskus julkaista vain verkossa.

Taulukot lähetetään kukin erillisessä tiedos­tossa (Excel tai Word) numeroituina. Tekstissä viittaus taulukkoon merkitään sulkeisiin (tau­lukko 1). Taulukon otsikkoteksti, sarakeotsikko-osa ja taulukkoriviosa erotetaan toisistaan vaa­kalinjoin; pystylinjoja ei taulukoissa käytetä lainkaan. Taulukossa käytettävät lyhenteet on selitettävä, vaikka ne olisi selitetty tekstissä. Alaviitteet merkitään numeroin yläin­deksin tapaan. Mahdolliset kirjallisuusviitteet merkitään samalla tavalla kuin tekstissä.

Sähköisessä muodossa julkaistaviin taulukoi­hin viitataan liitetaulukkoina (liitetaulukko 1) ja ne numeroidaan erillään paperilehdessä jul­kaistavista taulukoista.

Jos taulukko on lainattu muusta julkaisus­ta, kirjoittajan on hankittava sille kirjallinen jul­kaisulupa, joka kattaa sekä Lääkärileh­den paperi- että sähköisen version, ja lähetet­tävä se artikkelin mukana. Katso tarkempia ohjeita: Muualla julkaistun aineiston käyttö.

Taulukot viimeistellään lopulliseen muotoon­sa toimituksessa.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Lääkärit tyytyväisiä ammatinvalintaan ja työhön

Lääkäri 2018 -tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2007–2016 valmistuneiden lääkäreiden ajatuksia.

Työssä
Lääkinnälliset laitteet

– mitä lääkärin tulee tietää?

Ajassa
Rannekkeen avulla lääkitys kohdilleen

Parkinson-potilaan oireiden vaikeusaste ja vaihtelu voidaan mitata kotioloissa.

Tieteessä
Työikäisten polven tekonivelleikkaus kannattaa

Leikkauksella saavutetaan merkittävää kivun lievitystä ja toimintakyvyn parantumista, osoittaa väitöstutkimus.

Blogi
Titteli ei kerro kaikkea

PhD:n puuttuminen ei tarkoita, etteikö kollega voisi olla henkisesti tutkija ja vieläpä taitava sellainen, kirjoittavat Laura ja Toni Seppälä Baltimoresta.

Ajassa
Näin toimit, jos epäilet koronavirusta

THL laati ohjeet terveydenhuollon ammattilaisille.