Tapausselostus

Yleinen luonne

Tapausselostukset ovat suosittua luettavaa ja monesti opettavaisia. Kiinnostava tapaus on jollakin tavalla tavanomaisesta poikkeava, sen tulisi herättää lukija ajattelemaan rutiinista poikkeavalla tavalla.

Potilaan yksityisyys

Potilastapauksen esittämiseen tarvitaan aina potilaan lupa. Potilasta esittävä valokuva on rajattava tai peitettävä siten, ettei häntä voi tunnistaa. Tekstissä voi tunnistamisen välttämiseksi hieman muuttaa joitakin yksityiskohtia, kuten potilaan ikää ja asuinpaikkaa, joskus jopa sukupuolta. Lo­make potilaan tai potilaan huoltajan lupaa varten on saatavilla täältä. Mahdollisissa kysymyksissä voi olla yhteydessä: pertti.saloheimo@laakarilehti.fi.

Pituus

Enimmäispituus on 12 000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Otsikkoa, tiivistelmää, kirjallisuusluetteloa sekä kuva- ja taulukkotekstejä ei lasketa enimmäispituuteen.

Otsikointi

Hyvä otsikko kuvaa, miksi juuri tämä tapaus on kannattanut raportoida. Johdannossa kuvataan esiteltävä tapaus yhdel­lä lauseella ja mainitaan ongelman yleisyys. Varsinaisessa raportissa kootaan yhteen kerty­nyt tieto. Selostuksen voi jakaa seuraaviin kappaleisiin Anamneesi, Kliininen tutkimus, Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, Hoito ja Hoidon tulos. Pohdintaosan alussa perustellaan, miksi ta­pausselostus on kirjoitettu. Pohdinnassa esite­tään myös keskeinen aiheesta aiemmin jul­kaistu tieto.

Tiivistelmä

Käsikirjoituksen alkuun laaditaan suomenkielinen ja englanninkielinen tiivistelmä.

Tiivistelmässä kuvataan esiteltävän potilastapauksen keskeisimmät asiat. Suomenkielinen tiivistelmä kirjoitetaan yhdeksi kappaleeksi, jonka enimmäispituus on 600 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Englanninkielisen tiivistelmän enimmäispituus on 2 000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.

Kuviot, taulukot ja liiteaineisto

Kuvioita, kuvia ja taulukoita voi olla yhteensä enintään 5. Tarvittaessa enemmän kuvioita ja taulukoita voidaan julkaista verkossa. Sama koskee poikkeuksellisen suuria taulukoita ja kuvioita. Verkossa voidaan julkaista myös muuta liiteaineistoa, kuten videoita. Tarkempia ohjeita: Kuviot ja kuvat, Taulukot, Sähköinen liiteaineisto, Muualla julkaistun aineiston käyttö.

Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteiden enimmäismäärä on noin 10. Viitteiden muotoilu noudattaa Vancouver-järjestelmää. Katso tarkemmat ohjeet.

Sidonnaisuusilmoitus

Kaikkien kirjoittajien on ilmoitettava sidonnaisuutensa ICMJE:n lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet.

Sivua muokattu 6.8.2019 (Potilaan yksityisyys).

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Euroopan ensimmäiset Wuhan-koronavirustapaukset todettiin Ranskassa

Maailmanlaajuisesti on vahvistettu yli 2 700 tartuntaa.

Työssä
Miten sinä hoitaisit: Toiveena sukupuolen korjaus – osa 1

17-vuotias biologinen tyttö hakeutui sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin asuinalueensa nuorisopsykiatrian poliklinikan kautta.

Kommentti
Lehmä vai mansikka?

– Opin sappileikkaussalissa jotain olennaista turvallisuudesta, kirjoittaa Sally Järvelä päästyään yli saliin laskeutuneesta hiljaisuudesta.

Ajassa
Siun sote vähentää 150 henkilötyövuotta

Yhteistoimintaneuvotteluissa tavoiteltiin 20 miljoonan euron pysyviä säästöjä.

Ajassa
Yliopistosairaaloiden tuottavuus laski, keskussairaaloiden nousi

Tuottavuus nousi eniten Keski-Pohjanmaan ja laski eniten Länsi-Pohjan keskussairaalassa.

Tieteessä
Geneettiset tekijät yhdistettiin vakaviin alkoholihaittoihin

Alkoholista johtuvia terveyshaittoja on useammin henkilöillä, joilla on perinnöllinen riski runsaaseen alkoholin käyttöön, selviää suomalaistutkimuksesta.