Tapausselostus

Yleinen luonne

Tapausselostukset ovat suosittua luettavaa ja monesti opettavaisia. Kiinnostava tapaus on jollakin tavalla tavanomaisesta poikkeava, sen tulisi herättää lukija ajattelemaan rutiinista poikkeavalla tavalla.

Potilaan yksityisyys

Potilastapauksen esittämiseen tarvitaan aina potilaan lupa. Potilasta esittävä valokuva on rajattava tai peitettävä siten, ettei häntä voi tunnistaa. Tekstissä voi tunnistamisen välttämiseksi hieman muuttaa joitakin yksityiskohtia, kuten potilaan ikää ja asuinpaikkaa, joskus jopa sukupuolta. Lo­make potilaan tai potilaan huoltajan lupaa varten on saatavilla täältä. Mahdollisissa kysymyksissä voi olla yhteydessä: pertti.saloheimo@laakarilehti.fi.

Pituus

Enimmäispituus on 12 000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Otsikkoa, tiivistelmää, kirjallisuusluetteloa sekä kuva- ja taulukkotekstejä ei lasketa enimmäispituuteen.

Otsikointi

Käsikirjoituksen alkuun laaditaan otsikkosivu.

Hyvä otsikko kuvaa, miksi juuri tämä tapaus on kannattanut raportoida. Johdannossa kuvataan esiteltävä tapaus yhdel­lä lauseella ja mainitaan ongelman yleisyys. Varsinaisessa raportissa kootaan yhteen kerty­nyt tieto. Selostuksen voi jakaa seuraaviin kappaleisiin Anamneesi, Kliininen tutkimus, Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, Hoito ja Hoidon tulos. Pohdintaosan alussa perustellaan, miksi ta­pausselostus on kirjoitettu. Pohdinnassa esite­tään myös keskeinen aiheesta aiemmin jul­kaistu tieto.

Tiivistelmä

Käsikirjoituksen alkuun laaditaan suomenkielinen ja englanninkielinen tiivistelmä.

Tiivistelmässä kuvataan esiteltävän potilastapauksen keskeisimmät asiat. Suomenkielinen tiivistelmä kirjoitetaan yhdeksi kappaleeksi, jonka enimmäispituus on 600 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Englanninkielisen tiivistelmän enimmäispituus on 2 000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.

Kuviot, taulukot ja liiteaineisto

Kuvioita, kuvia ja taulukoita voi olla yhteensä enintään 5. Tarvittaessa enemmän kuvioita ja taulukoita voidaan julkaista verkossa. Sama koskee poikkeuksellisen suuria taulukoita ja kuvioita. Verkossa voidaan julkaista myös muuta liiteaineistoa, kuten videoita. Tarkempia ohjeita: Kuviot ja kuvat, Taulukot, Sähköinen liiteaineisto, Muualla julkaistun aineiston käyttö.

Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteiden enimmäismäärä on noin 10. Viitteiden muotoilu noudattaa Vancouver-järjestelmää. Katso tarkemmat ohjeet.

Sidonnaisuusilmoitus

Kaikkien kirjoittajien on ilmoitettava sidonnaisuutensa ICMJE:n lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet.

Sivu päivitetty 15.9.2020.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Kongressissa kotisohvalla

Etä-Suomen Lääketiedetapahtuma raivaa tietä virtuaalikongresseille.

Pääkirjoitus
Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha: Lääkäriliiton kanta jäsenten arvioitavana

Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista, kirjoittavat Kati Myllymäki ja Marjo Parkkila-Harju.

Näkökulma
Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä on muutakin kuin lisääntymis­lääketieteellinen ongelma

Munasarjojen monirakkulaoireyhtymään liittyy muutakin ­sairastavuutta kuin ovulaatiohäiriöitä.

Tiedepääkirjoitus
COVID-19-tauti koettelee myös hermostoa

Aivoinfarktiriski COVID-19-taudissa kytkeytyy erityisesti lisääntyneeseen hyytymisaktiivisuuteen.

Työssä
Tutkijan tukipalvelut tehokkaaseen käyttöön

Biostatistikon palveluista katsoi hyötyvänsä kolme neljästä vastanneesta.

Tieteessä
Itsemurhaa yrittäneen psykiatrinen hoito – kysy, kuuntele ja hoida perussairaus

Itsetuhoinen käyttäytyminen liittyy useimmiten psykiatriseen sairauteen tai päihdeongelmiin.