Sähköinen liiteaineisto

Lääkärilehden verkkosivuilla julkaistavaan ar­tikkelin sähköiseen versioon voidaan liittää liiteaineistoa, jota ei julkaista paperilehdessä. Liiteaineistoa voivat olla suurikokoiset taulu­kot, kuviot, kyselylomakkeet tai videot. Näihin viitataan varsinaisessa tekstissä sulkeissa: (liitetaulukko 1), (liitekuvio 1). Jos liiteaineistoon mahdollisesti liittyvät kirjallisuusviitteet eivät ole esiintyneet tekstissä, ne merkitään kunkin taulukon tms. yhteyteen kokonaan kirjoitettuina. Tekstissä esiintyneet ja sinne numeroidut viitteet merkitään liitetaulukkoonkin samalla numerolla.

Sähköisen liiteaineiston laatimista ja lähettä­mistä toimitukseen koskevat samat periaatteet kuin paperilehdessä julkaistavaa aineistoa. Videoiden teknisistä laatuvaatimuksista voi tiedustella toimituspäälliköltä (tuomas.keranen@laakarilehti.fi).

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030