Lääkäritoimitus

Lääkärilehden lääkäritoimitus ideoi uusien tiedeartikkelien aiheita ja osallistuu käsikirjoitusten arviointiin ja toimittamiseen.

Lehden tieteellisestä sisällöstä vastaa lääketieteellinen päätoimittaja

Pertti Saloheimo, LT, neurologian erikoislääkäri

Sidonnaisuudet: Osakkeet ja optiot (Orion), tekijänpalkkiot: Kustannus Oy Duodecim.

 

Lääkäritoimituksen jäsenet

Helena Liira, lääkäritoimituksen puheenjohtaja, lääketieteellinen vastuutoimittaja, dosentti, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, terveyden edistämisen ylilääkäri, HUS.

Sidonnaisuudet: konsultointipalkkiot (Pfizer), apurahat laitokselle (HUS).

Juuso Heikkinen, LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, OYS.

Ei sidonnaisuuksia.

Matti Hero, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, HUS.

Sidonnaisuudet: konsultointipalkkiot (Pfizer, Merck), apurahat laitokselle (Lastentautien tutkimussäätiö).

Meeri Honkanen, LT, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, TAYS. 

Sidonnaisuudet: apurahat (Suomen Infektiolääkärit ry), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Unimedic Pharma).

Heikki Irjala, dosentti, korva-, nenä- ja kurkkutautiopin professori, Turun yliopisto ja korva-, nenä- ja kurkkutautien ylilääkäri, TYKS. 

Ei sidonnaisuuksia.

Ilmo Keskimäki, dosentti, tutkimusprofessori, terveydenhuoltotutkimuksen professori, THL ja Tampereen yliopisto.

Sidonnaisuudet: asiantuntijalausunto (Kuopion yliopisto, Helsingin yliopisto, Uppsalan yliopisto), palkkiot osallistumisesta tutkimuksen toteutukseen (Roche), luentopalkkiot (Duodecim, Hammaslääkäriliitto), korvaus käsikirjoituksen valmistelusta (WHO Regional Office for Europe), matka-, majoitus- tai kokouskulut (maksettu itselle: WHO Regional Office for Europe, European Public Health Association, maksettu laitokselle: European Commission, DG Sante), apurahat laitokselle (Strategisen tutkimuksen neuvosto, Suomen Akatemia, EU - Horizon Europe).

Karolina Louvanto, synnytys- ja naistentautiopin tenure track -professori, dosentti, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri, TAU/TAYS.

Sidonnaisuudet: apurahat laitokselle (Suomen Akatemia, Sigrid Juseliuksen Säätiö).

Maria Nuotio, geriatrian professori, Turun yliopisto, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, ylilääri, TYKS.

Sidonnaisuudet: FISPEN ry:n puheenjohtaja, ESPEN Councilin jäsen, Alzheimer-tutkimusseuran hallituksen jäsen, Lääkäriliiton muistisairauksien erityispätevyystoimikunnan jäsen. Konsultointipalkkiot (Amgen), luentopalkkiot (Luustoliitto ry, Suomen Geriatrit ry, Professio).

Timo Partonen, lääketieteellinen vastuutoimittaja, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, tutkimusprofessori, THL.

Sidonnaisuudet: luentopalkkiot (Oy H. Lundbeck Ab, Oy Speakersforum Finland Ab), tekijänpalkkiot (Kustannus Oy Duodecim), osakkeet ja optiot (Oriola, Orion).

Minna Purokivi, LT, dosentti, keuhkosairauksen erikoislääkäri, PSSHP.

Sidonnaisuudet: apurahat (Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö, Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö, Kuopion Seudun Hengitysyhdistys), apuraha laitokselle (Boehringer Ingelheim Ltd), konsultointi- ja luentopalkkiot (Boehringer Ingelheim Finland Ltd, Roche Ltd), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Boehringer Ingelheim Finland Ltd, Orion Pharma Ltd), tekijänpalkkiot (Duodecim).

Juha Saarnio, gastroenterologisen kirurgian professori, kirurgian ja gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri, ylilääkäri, OY/OYS.

Sidonnaisuudet: Kirurgian edistämissäätiön hallituksen puheenjohtaja, Ehrnroothin säätiön tieteellisen neuvottelukunnan jäsen, Gastroenterologiayhdistyksen endoskopia-alajaoksen hallituksen jäsen. Asiantuntijalausunto (Helsingin yliopisto), luentopalkkiot (Farmasian koulutuskeskus), apurahat laitokselle (Suorsan säätiö), osakkeet ja optiot (Polarmed Oy).

Sivu päivitetty 22.1.2024.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030