Muualla julkaistun aineiston käyttö

Lainatessaan artikkeliin taulukoita, kuvia tai kuvioita muista julkaisuista on kirjoittajan hankittava sekä paperiversion että sähköisen version katta­va julkaisulupa. Myös internetistä lainattuun ai­neistoon tarvitaan lupa.

Useat tekijät ja kustantajat ovat anta­neet luvan teosten (artikkelien) tai niiden osien käyttöön opetuksessa ja opinnäytetöissä, kuten väitöskirjoissa, mutta tämä lupa ei ulotu julkaisemiseen lehdessä. Useilta kustantajilta saa uudelleenjulkaisuluvan saman tien täyttämällä verkkolomakkeen, mutta lupa voi olla maksullinen. Teosten käyttö on voitu myös erityisesti kieltää, ja tästä on merkintä verkkosivuilla.

Kirjoittajan on käsikirjoituksen yhteydessä toimitettava Lääkärilehdelle alkuperäisen tekijänoikeuksien haltijan myöntämä uudelleenjulkaisulupa (esimerkiksi liitetiedostona tai edelleen lähetettynä sähköpostiviestinä). Lainatun kuvan tai taulukon yhteyteen on kirjoitettava, kenen luvalla kuva tai taulukko uudelleenjulkaistaan ja mistä lähteestä (artikkelista) se on peräisin. Lupa ilmaistaan kustantajan vaatimalla tavalla.

Verkkosivulta ladatun kuvan laatu ei riitä laadultaan painotyöhön, vaan kuvasta täytyy saada alkuperäinen suuriresoluutioinen tiedosto.

Lisätietoja tekijänoikeuksista:

http://www.kopiosto.fi

http://www.kopiraitti.fi

http://www.kuvasto.fi

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030