Pääkirjoitus

Yleinen luonne

Lääkärilehti julkaisee sekä tarjottuja että pyydettyjä lääketieteellisiä tai muihin soveltuviin tieteenaloihin liittyviä pääkirjoituksia, jotka joko ovat yhteydessä lehden muuhun sisältöön tai käsit­televät itsenäisiä teemoja. Pääkirjoituksessa kir­joittaja esittää näkemyksensä tieteessä ajankoh­taisesta aiheesta, jolla on yleistä mielenkiintoa. Aihetta taustoi­tetaan jo julkaistulla tiedolla ja pohditaan uusi­en havaintojen merkitystä suhteessa aiempaan tietoon. Siinä hahmotetaan teeman ydinongel­mia ja kehityssuuntia, ja niihin esitetään perus­teltu kannanotto. On tärkeää esittää asia sellaisessa muodossa, että se on muiden kuin kyseisen alan asiantuntijoiden ym­märrettävissä.

Tieteellinen pääkirjoitus julkaistaan tekijänsä nimellä. Sil­lä osoitetaan, että kirjoitus on ensisijaisesti kirjoittajan näkemys, joka on arvioitu laadul­taan Lääkärilehden pääkirjoituksen ar­voiseksi. Vaikka pääkirjoitus olisi laadittu päätoimittajan pyynnöstä, päätoimittaja voi edellyttää kirjoituksen korjailua ja myös hylätä kirjoituksen.

Tieteellinen pääkirjoitus lähetetään lääke­tieteelliselle päätoimittajalle (pertti.saloheimo@laakarilehti.fi).

Pituus

Pääkirjoituksen enimmäispituus on yksi painosivu eli 3 500 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Otsikkoa ja kirjallisuusluetteloa ei lasketa enimmäispituuteen.

Otsikointi

Jo otsikossa on pyrittävä ilmaisemaan pääkirjoituksen keskeisin viesti.

Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteiden enimmäismäärä on 8. Viitteiden muotoilu noudattaa Vancouver-järjestelmää. Katso tarkemmat ohjeet.

Kuvat

Pääkirjoituksen yhteydessä julkaistaan kirjoittajien kuvat, jos heitä on vähemmän kuin kolme. Kuvat lähetetään erillisinä tiedostoina käsikirjoituksen mukana.

Sidonnaisuusilmoitus

Kaikkien kirjoittajien on ilmoitettava sidonnaisuutensa ICMJE:n lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet.

Sivua päivitetty 17.11.2017. Muutokset alleviivattu.

Etusivulla juuri nyt

Työssä
Kun aika on – näin lopetat vastaanoton

Lääkäri ei voi lopettaa vastaanottoaan noin vaan.

Tieteessä
Lääkkeiden riskinjakosopimuksille on selvä tarve

Sairaaloiden ja lääkeyritysten sopimukset ovat yleistyneet Suomessakin.

Ajassa
Mihin yleislääkäripäivystäjää tarvitaan yöllä?

Ei pidä lähteä lääkärin ammattiin, jos ajattelee, että tehdään virkamiestyötä virka-aikana päiväsaikaan, sanoo lääkintöneuvos Timo Keistinen.

Liitossa
Laatupalkinnosta kilpailee kolme finalistia

Yksi finalisteista on Heinola, jossa on kehitetty vanhuspalveluiden lääkäritoimintaa – kuvassa ovat johtava ylilääkäri Kirsi Timonen sekä geriatrian erikoislääkärit Pirjo Peltomäki ja Markus Peltonen.

Tiedepääkirjoitus
Parkinsonin tauti – uraatistako apua?

Uraattitason nostaminen farmakologisesti voisi hidastaa sekä motoristen että kognitiivisten oireiden etenemistä, kirjoittaa Tua Annanmäki.

Ajassa
Mukana porukassa

– Johtoryhmässä on päässyt tutustumaan työyhteisöön laajemmin, kertoo erikoistuva lääkäri Joel Holmen.