Pääkirjoitus

Yleinen luonne

Lääkärilehti julkaisee sekä tarjottuja että pyydettyjä lääketieteellisiä tai muihin soveltuviin tieteenaloihin liittyviä pääkirjoituksia, jotka joko ovat yhteydessä lehden muuhun sisältöön tai käsit­televät itsenäisiä teemoja. Pääkirjoituksessa kir­joittaja esittää näkemyksensä tieteessä ajankoh­taisesta aiheesta, jolla on yleistä mielenkiintoa. Aihetta taustoi­tetaan jo julkaistulla tiedolla ja pohditaan uusi­en havaintojen merkitystä suhteessa aiempaan tietoon. Siinä hahmotetaan teeman ydinongel­mia ja kehityssuuntia, ja niihin esitetään perus­teltu kannanotto. On tärkeää esittää asia sellaisessa muodossa, että se on muiden kuin kyseisen alan asiantuntijoiden ym­märrettävissä.

Tieteellinen pääkirjoitus julkaistaan tekijänsä nimellä. Sil­lä osoitetaan, että kirjoitus on ensisijaisesti kirjoittajan näkemys, joka on arvioitu laadul­taan Lääkärilehden pääkirjoituksen ar­voiseksi. Vaikka pääkirjoitus olisi laadittu päätoimittajan pyynnöstä, päätoimittaja voi edellyttää kirjoituksen korjailua ja myös hylätä kirjoituksen.

Tieteellinen pääkirjoitus lähetetään lääke­tieteelliselle päätoimittajalle (pertti.saloheimo@laakarilehti.fi).

Pituus

Pääkirjoituksen enimmäispituus on yksi painosivu eli 3 500 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Otsikkoa ja kirjallisuusluetteloa ei lasketa enimmäispituuteen.

Otsikointi

Jo otsikossa on pyrittävä ilmaisemaan pääkirjoituksen keskeisin viesti.

Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteiden enimmäismäärä on 8. Viitteiden muotoilu noudattaa Vancouver-järjestelmää. Katso tarkemmat ohjeet.

Kuvat

Pääkirjoituksen yhteydessä julkaistaan kirjoittajien kuvat, jos heitä on vähemmän kuin kolme. Kuvat lähetetään erillisinä tiedostoina käsikirjoituksen mukana.

Sidonnaisuusilmoitus

Kaikkien kirjoittajien on ilmoitettava sidonnaisuutensa ICMJE:n lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet.

Sivua päivitetty 17.11.2017. Muutokset alleviivattu.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Lääkäriliitto: aborttilakia uudistettava kansalaisaloitteen mukaisesti

Perustelujen vaatimisesta ja kahden lääkärin tapaamisesta halutaan luopua.

Ajassa
THL: Ikä ja taustasairaudet vievät koronapotilaan sairaalaan

Ikä lisää kuoleman riskiä perusterveilläkin.

Ajassa
Vaasa todistaa, että rajoitukset suitsivat koronaa

COVID-19-potilaiden hoito kehittyy hitaasti.

Ajassa
Lastentautien tutkimussäätiö palkitsi Juha-Jaakko Sinikummun

Sinikummun johtama tutkimusryhmä on kehittänyt muun muassa innovatiivisia leikkausmenetelmiä lasten murtumiin.

Tieteessä
Ennenaikainen adrenarke yleisempi tytöillä kuin pojilla

Ero sukupuolten välillä johtuu todennäköisesti muun muassa tyttöjen suuremmasta kehon rasvapitoisuudesta.

Ajassa
Syövän hoitotulokset parantuivat Pohjoismaissa

Elossaololuvut etenkin rintasyövässä ja eturauhassyövässä ovat Suomessa Pohjoismaiden parhaimpia.