Pääkirjoitus

Yleinen luonne

Lääkärilehti julkaisee sekä tarjottuja että pyydettyjä lääketieteellisiä tai muihin soveltuviin tieteenaloihin liittyviä pääkirjoituksia, jotka joko ovat yhteydessä lehden muuhun sisältöön tai käsit­televät itsenäisiä teemoja. Pääkirjoituksessa kir­joittaja esittää näkemyksensä tieteessä ajankoh­taisesta aiheesta, jolla on yleistä mielenkiintoa. Aihetta taustoi­tetaan jo julkaistulla tiedolla ja pohditaan uusi­en havaintojen merkitystä suhteessa aiempaan tietoon. Siinä hahmotetaan teeman ydinongel­mia ja kehityssuuntia, ja niihin esitetään perus­teltu kannanotto. On tärkeää esittää asia sellaisessa muodossa, että se on muiden kuin kyseisen alan asiantuntijoiden ym­märrettävissä.

Tieteellinen pääkirjoitus julkaistaan tekijänsä nimellä. Sil­lä osoitetaan, että kirjoitus on ensisijaisesti kirjoittajan näkemys, joka on arvioitu laadul­taan Lääkärilehden pääkirjoituksen ar­voiseksi. Vaikka pääkirjoitus olisi laadittu päätoimittajan pyynnöstä, päätoimittaja voi edellyttää kirjoituksen korjailua ja myös hylätä kirjoituksen.

Tieteellinen pääkirjoitus lähetetään lääke­tieteelliselle päätoimittajalle (pertti.saloheimo@laakarilehti.fi).

Pituus

Pääkirjoituksen enimmäispituus on yksi painosivu eli 3 500 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Otsikkoa ja kirjallisuusluetteloa ei lasketa enimmäispituuteen.

Otsikointi

Jo otsikossa on pyrittävä ilmaisemaan pääkirjoituksen keskeisin viesti.

Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteiden enimmäismäärä on 8. Viitteiden muotoilu noudattaa Vancouver-järjestelmää. Katso tarkemmat ohjeet.

Kuvat

Pääkirjoituksen yhteydessä julkaistaan kirjoittajien kuvat, jos heitä on vähemmän kuin kolme. Kuvat lähetetään erillisinä tiedostoina käsikirjoituksen mukana.

Sidonnaisuusilmoitus

Kaikkien kirjoittajien on ilmoitettava sidonnaisuutensa ICMJE:n lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet.

Sivua päivitetty 17.11.2017. Muutokset alleviivattu.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Lääketieteen monitaiturit

Suomessa on yli 2 300 vähintään kahden erikoisalan lääkäriä, mutta mikä saa hankkimaan niitä jopa neljä?

Pääkirjoitus
Edelleen vahva vaikuttaja

Yhteiskunnan kiihtyvä muutosvauhti siivittää Lääkäriliiton toimintaa tänäkin vuonna, kirjoittaa puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

Ajassa
Ehtiikö terveyskeskuslääkäri tutkia?

Myyrmäen terveysasemalla työskentelevä Tuire Saloranta tekee myös tutkimusta.

Ajassa
Tuhkarokosta geenisaksiin – vuoden 2019 merkittäviä lääketieteellisiä havaintoja

Pyysimme joukkoa lääkäreitä nimeämään merkittävimmän lääketieteellisen havainnon vuodelta 2019.

Ajassa
Sotea valmistelevien valtionavustusten haku alkaa

Sosiaali ja terveysministeriö myöntää 190 miljoonaa euroa kuntien yhteishankkeisiin.

Ajassa
Viiden tähden koulutuspaikassa asioita ei hoideta vasemmalla kädellä

Perusturvayhtymä Karviaisen johtava ylilääkäri Mikko Purhonen vastaan­otti palkinnon Lääkäri 2020 -tapahtumassa Helsingissä.