Pääkirjoitus

Yleinen luonne

Lääkärilehti julkaisee sekä tarjottuja että pyydettyjä lääketieteellisiä tai muihin soveltuviin tieteenaloihin liittyviä pääkirjoituksia, jotka joko ovat yhteydessä lehden muuhun sisältöön tai käsit­televät itsenäisiä teemoja. Pääkirjoituksessa kir­joittaja esittää näkemyksensä tieteessä ajankoh­taisesta aiheesta, jolla on yleistä mielenkiintoa. Aihetta taustoi­tetaan jo julkaistulla tiedolla ja pohditaan uusi­en havaintojen merkitystä suhteessa aiempaan tietoon. Siinä hahmotetaan teeman ydinongel­mia ja kehityssuuntia, ja niihin esitetään perus­teltu kannanotto. On tärkeää esittää asia sellaisessa muodossa, että se on muiden kuin kyseisen alan asiantuntijoiden ym­märrettävissä.

Tieteellinen pääkirjoitus julkaistaan tekijänsä nimellä. Sil­lä osoitetaan, että kirjoitus on ensisijaisesti kirjoittajan näkemys, joka on arvioitu laadul­taan Lääkärilehden pääkirjoituksen ar­voiseksi. Vaikka pääkirjoitus olisi laadittu päätoimittajan pyynnöstä, päätoimittaja voi edellyttää kirjoituksen korjailua ja myös hylätä kirjoituksen.

Tieteellinen pääkirjoitus lähetetään lääke­tieteelliselle päätoimittajalle (pertti.saloheimo@laakarilehti.fi).

Pituus

Pääkirjoituksen enimmäispituus on yksi painosivu eli 3 500 merkkiä välilyönnit mukaan lukien. Otsikkoa ja kirjallisuusluetteloa ei lasketa enimmäispituuteen.

Otsikointi

Jo otsikossa on pyrittävä ilmaisemaan pääkirjoituksen keskeisin viesti.

Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteiden enimmäismäärä on 8. Viitteiden muotoilu noudattaa Vancouver-järjestelmää. Katso tarkemmat ohjeet.

Kuvat

Pääkirjoituksen yhteydessä julkaistaan kirjoittajien kuvat, jos heitä on vähemmän kuin kolme. Kuvat lähetetään erillisinä tiedostoina käsikirjoituksen mukana.

Sidonnaisuusilmoitus

Kaikkien kirjoittajien on ilmoitettava sidonnaisuutensa ICMJE:n lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet.

Sivua päivitetty 17.11.2017. Muutokset alleviivattu.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Työterveyslaitoksen koronaohje: Tilanteet voivat muuttua nopeasti

Työpaikkojen kannattaa miettiä valmiiksi toimintatavat erilaisiin tilanteisiin, Työterveyslaitos muistuttaa.

Ajassa
Hakijamäärät lääkiksiin kasvoivat

Helsingin yliopistoon pääsi pienin osuus ensisijaisista hakijoista.

Ajassa
Koronavirus aiheutti ammattitaudin 26 työntekijälle

Lähes kaikki tapaukset ovat olleet terveydenhuollon työntekijöillä.

Ajassa
Terveyden edistämisen määrärahan haku alkoi

Tavoitteena on vähentää koronakriisin negatiivisia vaikutuksia.

Ajassa
Koronasovelluksen koekäyttö alkaa

Varsinainen käyttö alkaa syyskuussa.

Tieteessä
Oireisesta aikuisesta koronaviruksen jatkotartuntoja kouluympäristössä

THL selvitti kahdessa helsinkiläisessä koulussa todetun koronatartunnan altistukset ja jatkotartunnat.