Suhtautuminen viinaan muuttumassa

Väestön alkoholipoliittiset mielipiteet ovat kiristyneet vuodesta 1994. Stakesin Suomen Gallupilla tammikuussa teettämässä mielipidekyselyssä puolet piti vallitsevia alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina. Rajoitusten lieventämistä haluavien osuus oli 26 %, kun viisi vuotta sitten se oli vielä 43 %. Rajoituksia halusi nyt kiristää 21 % haastatelluista. Vuonna 1994 kiristämisen kannalla oli 13 %.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 10/1999 Kommentteja

Sairaanhoitajapäivät 1999: Viralliset suositukset hoitohenkilöstön määristä puuttuvat

Suomen Sairaanhoitajaliiton puheenjohtajan Katriina Laaksosen mukaan olisi ensiarvoisen tärkeää saada viralliset suositukset hoitohenkilöstön määristä. Kun päätösvalta ja kustannusvastuu on siirtynyt kunnille, ratkaisut tehdään pääosin käytettävissä olevien varojen eikä väestön tarpeiden pohjalta. Potilaat ovat erittäin eriarvoisessa asemassa terveydenhuoltopalvelujen suhteen.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 10/1999 Kommentteja

Lähetekäytännössä suuret erot

Terveyskeskuslääkärit hoitavat itse 95 % potilaistaan ja lähettävät noin 5 % heistä erikoissairaanhoitoon. Lääkärit tekevät viikossa keskimäärin kolme lähetettä. Lähetemäärissä on todettu 16-18-kertaiset erot eniten ja vähiten lähettävien lääkärien välillä ja 2,5-kertaiset erot eniten ja vähiten lähettävien terveyskeskusten välillä. Näin summaa ylilääkäri Arto Vehviläinen Joroisten terveyskeskuksesta tutkimuksia, joita on tehty suomalaisten terveyskeskusten lähete- ja palautekäytännöstä.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 10/1999 Kommentteja

Itsemurhien ehkäisyprojektista tilinpäätös

Itsemurhakuolleisuus on Suomessa vähentynyt vuodesta 1987 vuoteen 1996 jatkuneen valtakunnallisen itsemurhien ehkäisyprojektin kaudella 9 %. 1990-luvun aikana vähennystä oli 18 %: vuoden 1990 huippuluvuissa itsemurhia tehtiin 100 000 asukasta kohti 30,3 mutta vuonna 1996 (tuorein tilasto) luku oli 24,3. Väheneminen koskee miesten itsemurhia, sillä naisten itsemurhakuolleisuus on pysynyt jokseenkin ennallaan; naisten osuus itsemurhan tehneistä on viidenneksen luokkaa. Erityisesti nuorten miesten itsemurhakuolleisuus on Suomessa poikkeuksellisen suuri. Joka neljäs itsemurhan tehneistä on alle 35-vuotias mies.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 9/1999 Kommentteja

Säteilyannokset pienentyneet vähän isotooppitutkimuksissa

Säteilyturvakeskuksen uuden selvityksen mukaan Suomessa tehtiin vuonna 1997 kaikkiaan 51 700 isotooppitutkimusta ja annettiin 2 240 isotooppihoitoa - määrät eivät ole muuttuneet olennaisesti kolmen viime vuoden aikana. Isotooppitutkimuksista potilaille aiheutuvat säteilyannokset ovat pienentyneet hieman viime vuosina, mikä johtuu siitä, että sairaaloissa on opittu kiinnittämään entistä enemmän huomiota tutkimuksissa käytettäviin radioaktiivisiin aineisiin. Potilaiden säteilyannokset vaihtelevat kuitenkin samoissa tutkimuksissa, koska sairaalat käyttävät radioaktiivisia aineita eri määriä.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 9/1999 Kommentteja

Inhimillinen tekijä - uusi video työterveyshuollosta ilmestynyt

Suomen Teollisuuslääketieteen yhdistys on julkaissut työterveyshuoltoa esittelevän videon yhdessä Suomen Työterveyshoitajaliiton ja Työfysioterapeutit-yhdistyksen kanssa. Video on tarkoitettu Suomen noin 1 000 työterveyshuoltoyksikön käyttöön, ja sen tavoitteena on kertoa maamme ainutlaatuisesta ja nykyaikaisesta työterveyshuollosta. Videota ja siihen liittyvää kalvosarjaa voi tilata Suomen Teollisuuslääketieteen yhdistyksestä.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 9/1999 Kommentteja

Listerioosia voista?

Listeria monocytogenes voi aiheuttaa henkeä uhkaavia sairauksia erityisesti henkilöille, joiden vastustuskyky on heikentynyt vaikean perustaudin tai sen hoidon vuoksi. Suomessa sairastui 1.12.98-28.2.99 välisenä aikana 18 vastustuskyvyltään heikentynyttä henkilöä Listeria monocytogenes -bakteerin aiheuttamaan vakavaan yleisinfektioon (listerioosi). Neljä menehtyi.

Outi Lyytikäinen, Janne Mikkola, Riitta Maijala, Maija Hatakka, Tiina Autio

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 8/1999 Kommentteja

Sukupuolten väliset erot ruokatottumuksissa näkyvät varhain

Kansanterveyslaitoksen Ravitsemuskertomuksen 1998 mukaan lasten ruokavalio muistuttaa vanhempien - erityisesti äidin - ruokavaliota. Lapsiin kohdistettu valistus vaikuttaa myös vanhempien ruokatottumuksiin. Sekä vanhemmilla että lapsilla rasvan osuus ruoassa on pienentynyt ja rasvan laatu on muuttunut suositeltavaan suuntaan. Kovien rasvojen käyttö on vähentynyt sekä aikuisilla että lapsilla: lapset käyttävät kovia rasvoja miltei suositusten mukaisesti, mutta aikuisten ruoassa kovien rasvojen osuuden pitäisi vielä pienentyä. Suolaa lapset ja aikuiset saavat kaksinkertaisesti suositeltaviin määriin verrattuna. Aikuisten ruokavalion vitamiini- ja kivennäisainepitoisuus on suositusten mukainen - paitsi että miehet ja naiset eivät saa ravinnostaan riittävästi D-vitamiinia ja miesten ravinnosta puuttuu myös folaattia. Sekä pikkulapset että koululaiset saavat vitamiineja ja kivennäisaineita pääosin riittävästi, mutta vuosittain todetaan riisitautitapauksia, jotka johtuvat D-vitamiinin puutteesta. Hiilihydraattien ja kuidun osuuden tulisi olla suurempi aikuisten ravinnossa.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 8/1999 Kommentteja

PUERTO-lait eduskunnasta helmikuussa

Eduskunta sääti Uudenmaan alueen erikoissairaanhoidon uu-delleenjärjestelyjä koskevat ns. PUERTO-lait helmikuussa. Lakeja käsitellyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi lakimuutoksista oman lausuntonsa 12. helmikuuta. Sitä ennen valiokunta tiedusteli perustuslakivaliokunnalta, loukkaavatko lain voimaantulosäännökset siinä määrin kuntien itsehallintoa, että ne pitäisi säätää normaalista lainsäädäntöjärjestyksestä poikkeavalla tavalla. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan pitänyt tällaista järjestelyä tarpeellisena.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 7/1999 Kommentteja

Perushoitajien itsemurhakuolleisuus lähes kaksinkertaistui

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton tekemän selvityksen mukaan perushoitajien itsemurhakuolleisuus on 1,6-kertaistunut naisten keskimääräiseen itsemurhakuolleisuuteen verrattuna. Tarkastelun kohteena tutkimuksessa olivat vuodet 1991-95, joiden tietoja verrattiin vuosien 1986-90 tilanteeseen. 1980-luvun lopussa perushoitajien itsemurhat olivat hieman harvinaisempia kuin koko naisväestöllä, kun taas 1990-luvulla perushoitajien itsemurhakuolleisuus miltei kaksinkertaistui verrattuna 1980-luvun lopun tilanteeseen.

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 7/1999 Kommentteja

Ranskan HIV-veriskandaali oikeudessa

Vuoden 1985 skandaali, jonka yhteydessä ainakin 4 400 ranskalaista sai HI-viruksen saastuttamaa verta, nousi helmikuussa uudelleen lehtien etusivuille. Tällöin käynnistyi lopulta oikeudenkäynti kolmea tapahtuman aikaista ministeriä vastaan. Oikeusjuttua pidetään Ranskan poliittisen elämän merkittävimpänä sitten toisen maailmansodan jälkeisten puhdistusten. Skandaalista on ilmestynyt Ranskassa tähän mennessä 17 kirjaa.

Virpi Latva

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 7/1999 Kommentteja

Merkittävät ja kalliit lääkkeet Vuodenvaihteen korvauspäätökset tehty - syöpä- ja erektiohäiriölääkkeisiin tarkennuksia

Ennen helmikuun puoliväliä Kansaneläkelaitoksessa oli tehty peruskorvausoikeuspäätös beetainterferonista yli 600 aaltoilevaa MS-tautia sairastavalle ja dornaasi alfasta 8 kystistä fibroosia sairastavalle. Beetainterferonin osalta korvauspäätösten lukumäärä ylittää ennakkoarvion. Tästä päätellen potilaat ovat saaneet neurologeiltaan B-lausunnot ajallaan eikä päätösten tekoon ole Kansaneläkelaitoksessa kulunut kohtuuttoman pitkää aikaa. Hakemuksia ja myönteisiä korvauspäätöksiä oletetaan jatkossa kertyvän huomattavasti hitaammin. Toissijaisesti etenevä MS-tauti ei sisälly valtioneuvoston päätökseen, joten sen perusteella ei peruskorvausoikeutta voida myöntää.

Pekka Koivisto

Avoin artikkeli Ajan­kohtai­sta 7/1999 Kommentteja
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030