Kolmiulotteinen kuvantaminen ja pikamallit suu- ja leukakirurgian uutta huipputekniikkaa

Uusinta huutoa leuka- ja kasvoluuston korjausleikkausten suunnittelussa ja apuvälineiden valmistuksessa ovat kolmiulotteinen tietokonetomografia ja alun perin teollisuudelle prototyyppien valmistukseen kehitetty pikamallitekniikka. Tietokoneohjelman muodostama kolmiulotteinen rekonstruktiokuva antaa hyvän yleiskuvan kasvojen ja kallon luuston rakenteesta ja anatomisista poikkeavuuksista monimutkaisten leikkausten suunnittelun pohjaksi, mutta se ei korvaa perinteistä röntgenkuvausta esimerkiksi pienten murtumien diagnostiikassa. La-serstereolitografiaan perustuvalla pikamallitekniikalla voidaan puolestaan valmistaa tietokonetomografiakuvan perusteella tietokoneohjelman suunnittelema kappale lasersäteiden avulla nestemäisestä valokovetteisesta muovista. Myös magneettikuvan käyttöä pikamallin pohjana on kokeiltu.

Zantac edelleen eniten myyty lääke maailmassa

Tammikuun 30. päivänä ilmestynyt Scrip kertoo viime vuoden 25 eniten myytyä lääkettä maailmassa. Johdossa on edelleen Glaxo Wellcomen mahahaavalääke Zantac, kuten useana vuonna aikaisemminkin. Zantacin myynti oli 3,66 miljardia dollaria ja kasvoi edellisvuodesta 4 %. Kärkeä lähestyy kuitenkin nopeasti Astran Losec, joka on noussut kolmanneksi. Sitä markkinoi myös MSD Prilosec -nimisenä. Sitä vain hieman edellä oli Bayerin ja Pfizerin yhdessä markkinoima nifedipiinivalmiste Adalat/Procardia. Kolmas mahahaavalääke Pepcid löytyy sijalta 15.

Lama-ajan työvoimapolitiikka ei tue rakennemuutosta eikä työttömyyden vähentämistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman määrä väheni 1990-luvun alkuvuosina 5 %, joskin vuonna 1994 suunta näyttää taittuneen. Vuonna 1994 alan työllinen työvoima oli 280 000 henkilöä. Lamavuosien työvoimapolitiikalle on ollut tyypillistä nimenomaan vakinaisten kokoaikaisten työsuhteiden väheneminen. Uudet työntekijät palkataan mieluummin määräaikaisiin ja osa-aikaisiin työsuhteisiin, usein työllistämisvaroin. Työttömyysaste sosiaali- ja terveydenhuollon alalla oli viime vuonna 11 %, ja työttömiä oli vuoden 1995 helmikuussa sosiaalialalla 15 500 ja terveydenhuoltoalalla 19 600.

Suomalaiselle astmaohjelmalle kansain-välistä huomiota

British Society for Allergy and Clinical Immunology -järjestön julkaisu Clinical & Experimental Allergy on julkaissut suomalaisten valtakunnallisen astmaohjelman vuosille 1994-2004 supplementtinumeronaan tammikuussa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän laatima kokonaisohjelma julkaistiin suomeksi Lääkärilehdessä 29/94, josta se on saatavilla myös eripainoksena. Ohjelman linjanvedot, jotka perustuvat pitkälti suomalaisiin tutkimuksiin, tulevat nyt siis myös kansainvälisesti arvioitaviksi.

Kansaneläkkeen pohjaosa poistuu

Kansaneläkelakia muutettiin vuoden 1996 alusta niin, ettei kansaneläkkeen pohjaosaa makseta enää lainkaan silloin, kun työeläkkeen määrä on yli tietyn markkamääräisen rajan (4 488-5 294 mk/kk). Ennen 1.1.1996 myönnetyt pohjaosat poistuvat vähitellen vuoteen 2001 mennessä. Tietyin edellytyksin pohjaosaa voidaan edelleenkin hakea taannehtivasti alkavaksi viime vuoden puolelta. Tämä on mahdollista ottamalla kansaneläke ns. varhennettuna vanhuuseläkkeenä.

Multiresistenttejä tuberkuloosi- kantoja Suomenkin lähialueilla

Multiresistentit tuberkuloosikannat ja etenkin HIV-potilaiden tuberkuloositartunnat aiheuttavat lähivuosina suurimmat ongelmat tuberkuloosin lääkehoidossa, katsoo dosentti Ville Valtonen. Hän viittaa arvioon, jonka mukaan yli puolet maailman tuberkuloositapauksista todetaan kymmenen vuoden kuluttua HIV-potilailla. Myös multiresistentit kannat ovat tavallista yleisempiä näillä potilailla.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030